V etiopském Mesinchu vyrostla díky skautům a Člověku v tísni nová škola pro 850 žáků

Publikováno: 30. 4. 2013 Doba čtení: 5 minut
V etiopském Mesinchu vyrostla díky skautům a Člověku v tísni nová škola pro 850 žáků
© Foto:

Praha, Mesincho (30. dubna 2013) - Člověk v tísni postavil v Etiopii s podporou Junáka – svazu skautů a skautek ČR v rámci sbírky Postavme školu v Africe už čtrnáctou školu. Novou budovu se čtyřmi třídami a kabinetem vybavenou záchody a lapači na vodu bude ve vesnici Mesincho celkem navštěvovat 850 žáků, kteří se do staré školy poslepované z větví a hlíny nevešli. Se stavbou za 1 700 000 korun pravidelně pomáhalo až 30 mužů z vesnice. V Česku se do sbírky zapojily stovky skautů a skautek z celé republiky, kteří pořádali promítání tematických filmů, koncerty nebo nabízeli etiopskou kávu a sbírali prostředky do kasiček. Sbírce výrazně přispívají i charitativní běhy českých školáků. Jen loni vyběhali pro etiopskou školu přes milion korun. 

Školáci z Mesincha, které leží 60 kilometrů od Awassy, hlavního města etiopského Regionu jižních národů, se nové zděné školy nemohli dočkat. Lidnatá oblast totiž dosud měla pouze dvě školy, do kterých bylo zapsaných přes 600 dětí a ve vesnici bylo dalších více než 230 dětí ve školním věku, na něž v lavicích nezbylo místo. Komunitní škola poslepovaná z větví a hlíny, kde se děti mačkaly na prkenných lavicích bez stolků a kde bylo neustále šero, musela navíc kvůli kapacitě zkrátit výuku ze čtyř pouze na tři ročníky. O záchodu a čisté vodě si děti mohly nechat jen zdát.

„Naše škola nyní nemůže poskytovat kvalitní vzdělání. Chybí nám základní vybavení a žáci i učitelé jsou demotivovaní,“ stěžoval si na starou školu ředitel Habte Yenka. To se teď změnilo. Za osm měsíců vyrostla nedaleko staré školy nová budova se čtyřmi třídami a kabinetem, novými toaletami a důmyslným sběrným systémem na dešťovou vodu s nádržemi na 10 000 litrů vody. Zdejší komunita měla o školu od začátku velký zájem a při stavbě lidé přiložili ruku k dílu. „Na stavbu pravidelně docházelo až 30 mužů z vesnice a pomáhali s běžnými stavebními pracemi jako například s omítáním,“ říká vedoucí etiopské mise Člověka v tísni Petra Matulová.

Pro velký zájem dětí se bude v nové škole učit na tři směny. „Dohromady jí tak bude navštěvovat až 850 dětí. Další děti budou nadále chodit i do původní školy,“ vysvětluje Petra Matulová. Kromě nových zděných učeben s dostatkem světla se žáci a učitelé mohou těšit i na nové vybavení. „Ve spolupráci s partnerskou organizací Shiny Day jsme školu vybavili 100 lavicemi, osmi tabulemi a sedmi stoly a židlemi pro učitele,“ říká Petra Matulová. „Děti také dostanou učebnice na amharštinu, angličtinu, matematiku, přírodovědu a různé slovníky. Učitelé mohou nově používat pravítka, globusy nebo slovníky,“ dodává. 

Podpořte stavbu školy příspěvkem na sbírkové konto 222 444 555 / 0300

či posláním DMS AFRIKA na číslo 87 777 (Cena DMS je 30 Kč)

Více informací na www.skolavafrice.cz

Na slavnostní otevření nové školy, které bylo pro celý region velkou událostí, se do Mesincha přišly podívat stovky dětí, rodiče i učitelé. „Starou budovu jsem neměl rád, protože byla z bláta a byla v ní tma a špína. Jsem šťastný, že mohu chodit do nové učebny,“ říká desetiletý Samuel Babiso ze čtvrté třídy, jenž touží stát se lékařem. Desetiletá Debricu Dansano si zase cení nového vybavení. „V nové škole se mi líbí čisté lavice, židle a tabule. Těším se na příští školní rok v nové škole,“ říká dívka, která denně chodí do školy dva kilometry. Učitelé kromě budovy, kterou někteří z nich pomáhali stavět, oceňují také vzdělávací kurzy. „Díky Člověku v tísni teď učitelé ví lépe, jak mají učit a jak na sobě pracovat,“ pochvaluje si šestačtyřicetiletý učitel Dube Baremo školení o moderních vzdělávacích metodách.

Ředitel Habte Yenka vede školu v Mesinchu už třetím rokem a říká, že nová budova už nyní přilákala z dalekého okolí nové žáky a zvýší se i úroveň vyučování. „Nikde v Etiopii jsem neviděl tak pěknou novou školu, jakou máme v Mesinchu,“ říká pětačtyřicetiletý ředitel, který vede různé školy už jedenáctým rokem. 

Díky sbírce už vyrostlo 14 škol pro téměř 4000 dětí 

Díky sbírce Postavme školu v Africe postavil Člověk v tísni v Etiopii od roku 2005 již 14 škol pro téměř čtyři tisíce dětí. Patnáctá se začne stavět v květnu ve vesnici Woiniata a měla by mít pět tříd. 

V africké Etiopii, jedné z nejchudších zemí světa, nechodí do školy téměř každé druhé dítě a vládne zde 60% negramotnost. Nízká úroveň vzdělání chudobu jen dále prohlubuje. Situace se postupně zlepšuje, ale africké školáky neustále trápí přeplněné třídy, ve kterých je někdy až 100 žáků najednou. Děti také odrazuje daleká cesta do školy nebo nezajímavé vyučování. Často také musí místo školy pomáhat rodičům. „Vzdělání se v Etiopii věnujeme od samého počátku našeho působení v zemi a je pro nás prioritou. Věříme totiž, že podpora přístupu ke vzdělání a zavádění moderních vzdělávacích metod je nejlepšímu způsobem, jak Etiopanům pomoct vymanit se z chudoby,“ říká koordinátor etiopských projektů ČvT Jan Faltus.

#~gallery-783~#

Do sbírky Postavme školu v Africe se každoročně zapojují stovky skautů a skautek z celé republiky. Pořádají ve svých městech a obcích promítání tematických filmů, koncerty, stavějí stánky s etiopskou kávou či aktivitami odkazujícími k Africe nebo oslovují kolemjdoucí o příspěvek do sbírkové kasičky. Na realizaci sbírky se skauti a skautky podílejí od jejího počátku v roce 2004. Od té doby se zapojily stovky skautských oddílů a během devíti let skauti a skautky výraznou měrou přispěli ke stavbě již 14 škol pro africké děti.  

Pro děti je sbírka možností, jak o pomoci nejen mluvit, ale hlavně konkrétními činy skutečně pomáhat svým vrstevníkům na druhém konci světa, pro které je školní lavice často nedosažitelným luxusem. Nezáleží na tom, zda jde o vybírání do kasiček, pořádání charitativního koncertu nebo výstavy, jakákoliv forma pomoci zároveň vede děti k hodnotám, které se skauting snaží předávat – aktivně se zapojit a snažit se svět kolem sebe udělat trochu lepším,“ vysvětluje Mariana Ermlová, která koordinovala několik ročníků skautské sbírky.

Sbírce Postavme školu v Africe výrazně přispívají i charitativní běhy žáků českých základních a středních škol. Loni se do nich zapojilo 2827 žáků z 21 škol a vyběhali 1 052 711 korun. Letos bude charitativní běhy pořádat nejméně 17 škol. Více o projektu si přečtěte zde.

Autor: Petr Štefan, mediální koordinátor