V Karlovarském kraji končí předčasně základní školu 8 % dětí

Publikováno: 7. 10. 2016 Doba čtení: 3 minuty
V Karlovarském kraji končí předčasně základní školu 8 % dětí
© ČvT archiv

Karlovy Vary, 6. 10. 2016 - České školství bohužel stále ještě generuje mladé lidi, kteří vzdělávací systém opouštějí absolutně nepřipraveni na dospělý život. Dokazuje to mimo jiné i počet dětí, které základní školu opouštějí dříve než po ukončení deváté třídy. „Jedná se o děti, které během školy jednou či dvakrát propadly. Sice tedy absolvovaly devět let povinné školní docházky, ale bez řádného ukončení základního vzdělání. Končí tak v osmé, či dokonce v sedmé třídě,“ říká Daniel Hůle, analytik organizace Člověk v tísni. V Karlovarském kraji končí základní školu 6% dětí v osmé (celorepublikový průměr činí 4%) a téměř 2% dětí v sedmé třídě (oproti cca 1% v celé ČR). V mezikrajském srovnání to představuje druhý nejhorší výsledek.

Ze zkušeností pracovníků Člověka v tísni přitom jasně vyplývá, že nedokončené základní vzdělání předurčuje velké problémy při dalším pokračování ve vzdělání, potažmo při uplatnění na pracovním trhu. S problémy se například setkáte na pracovních úřadech, kde je absolvování většiny rekvalifikačních kurzů podmíněno právě ukončeným základním vzděláním. Přitom například ve skandinávských, ale i v dalších západoevropských zemích je zcela běžné, že se na základní škole nepropadá. V České republice je situace jiná. „Setkáváme se s velmi absurdními příběhy - propadnutí z hudební výchovy, nepřipuštění k reparátu, či několik nedostatečných již v pololetí první třídy,“ říká Petra Sedláčková, metodička doučování, služby, jejímž smyslem je podpora dětí, kterým hrozí propadnutí nebo přeřazení na základní školu praktickou. Nejčastěji jde o děti rodičů, kteří sami mají nízké vzdělání, a kteří žijí v prostředí chudinských čtvrtí či na ubytovnách.

V Karlovarském kraji využilo této služby v loňském školním roce 11 dětí, se kterými pracovali 3 dobrovolníci. „Loni u všech dětí minimálně nedošlo ke zhoršení školních výsledků. Kromě jednoho, které opakuje ročník, postoupily všechny děti do dalších ročníků a nadále spolupracují s našimi dobrovolníky,“ hodnotí výsledky služby Alžběta Pospíšilová, koordinátorka dobrovolníků. V tomto školním roce by rádi kapacitu služby rozšířili, proto v tuto chvíli probíhá nábor nových dobrovolníků, s nimi pak přibydou i nové děti. Od října pak začne fungovat i skupinové doučování. O tom, jak moc se kapacita služby rozšíří, rozhodnou kromě dalšího také finance. Člověk v tísni proto spustil dárcovskou sbírku Lepší škola pro všechny, pomocí které mohou lidé přispět mimo jiné právě i na rozšíření kapacit doučování.

Srovnáváme hendikepy předškoláků

Pracovníci organizace se věnují i dětem předškolního věku. Právě nedostatečná předškolní příprava velmi často způsobuje, že v České republice propadne každé sté dítě již v první třídě. V Karlovarském kraji je situace oproti celorepublikovému průměru ještě o zhruba půl procenta horší. Pro děti, které jsou tímto budoucím propadem ohroženy, provozuje Člověk v tísni na Karlovarsku dva předškolní kluby: v Sokolově a Chodově. Smyslem klubů je poskytnout kvalitní přípravu těm dětem, které ji potřebují nejvíce, a přitom se z různých důvodů do běžných mateřských škol nedostanou. V loňském školním roce se tak podařilo osm dětí připravit na přestup do běžné mateřinky, čtyři děti zvládly úspěšný vstup na základní školu a tři děti nastoupily do přípravného ročníku. Další pak budou navštěvovat předškolní kluby i tento školní rok.

Kontakty:

Jan Němeček, ředitel karlovarské pobočky organizace Člověk v tísni,

jan.nemecek@clovekvtisni.cz, 777 333 879

Martin Kovalčík, mediální koordinátor organizace Člověk v tísni,

martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 777 472 863

Projekt K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor Programů sociální integrace

Související články