Včelařství v Gruzii: Pomáháme místním obnovit 5 500 let staré řemeslo

Publikováno: 26. 9. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Včelařství v Gruzii: Pomáháme místním obnovit 5 500 let staré řemeslo
© People in need

O Gruzii se tvrdí, že má nejdelší tradici chovu včel na světě. Člověk tísni společně s Českou rozvojovou agenturou v následujících dvou letech podpoří včelaře v pěti regionech, aby mohli vyrábět ještě více vysoce kvalitních včelích produktů. 

Včelařství se v Gruzii daří především díky příznivým klimatickým podmínkám, rozmanitosti flóry a horským loukám. Tradice chovu včel začala údajně už před 5 500 lety. V roce 2012 totiž archeologové objevili nádobu, o které jsou přesvědčeni, že obsahovala med a má být stará 5 500 let. K nálezu došlo 170 km západně Tbilisi, hlavního města Gruzie.

Proč je třeba včelaře podpořit?

Rozpad Sovětského svazu měl na ekonomiku Gruzie negativní dopad, což se dotklo o včelařství. Přesto zde má chov včel dnes obrovský potenciál. Je to jedna z nejvýnosnějších zemědělských činností v Gruzii a pro státní ekonomiku je to velmi slibné odvětví. Existuje však celá řada překážek, které brání této oblasti v rozvoji. Včelaři dnes nemají ze své práce takový prospěch, jaký by mít mohli. Je to zejména proto, že místní chovatelé nemají dostatečné odborné znalosti, nesdílí mezi sebou zkušenosti a mají zastaralé vybavení.

Člověk v tísni tyto problémy začal řešit pomocí školení, která poskytuje drobným včelařům. Tato školení jsou zaměřená na nové technologie, obchodní a podnikatelské dovednosti, znalosti nezbytné pro chov a zdraví včel a kontrolu kvality. Aby se zvýšila efektivita a praktičnost tohoto školení, profesionální včelaři a odborníci v oboru včelařství představí různé moduly, se kterými pracují. Účastníci školení také navštíví větší včelíny včelařů, kteří se chovu včel věnují v mnohem větším měřítku. Od nich se účastnící školení naučí postupy používané při výrobě některých včelích produktů.

Po skončení školení obdrží drobní včelaři příručku upravenou přímo pro jejich úroveň odborných znalostí. Dále si budou moci včelaři, kteří prošli školením, zažádat o grant, aby si mohli nakoupit nové vybavení a využít tak své nově nabyté dovednosti v praxi. V Tbilisi se navíc také chystáme založit oblastní vzdělávací centrum zaměřené na chov včel. Centrum bude vybaveno jednoduchými laboratořemi, výukovými místnostmi, budou zde předváděcí včelstva a chybět nebude ani technické vybavení. Zde budou mít místní včelaři možnost poradit se s odborníky a prohloubit si své znalosti. Toto místo bude přístupné i pro nováčky v oboru včelařství, studenty i turisty, kteří mají zájem se o včelařských postupech dozvědět více.

Česká rozvojová agentura bude navíc spolupracovat přímo s laboratoří Ministerstva zemědělství a zavede v Gruzii sedm nových metod určených pro sledování kvality výrobků. Laboratoř získá nové vybavení, aby bylo možné tato nová kvalitativní opatření aplikovat a provést lepší analýzu včelích produktů. Zaměstnanci laboratoře také projdou školením, aby se naučili nové vybavení správně používat.

Naše podpora včelařství v Gruzii neznamená jen posílení tohoto odvětví, ale jejím cílem je především vyšší kvalita života malých a středních farmářů, pro které se včelařství může stát významným zdrojem příjmu.

Chtěli byste se o včelařství v Gruzii a včelách obecně dozvědět více?

Sledujte #beekeepingGEO na sociálních sítích pro #beefacts a aktuální informace přímo od našeho včelího týmu!

Autor: People in Need

Související články