Všechny děti spolu? Inspiraci učitelům nabídne film i zkušení hosté

Publikováno: 1. 11. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Všechny děti spolu? Inspiraci učitelům nabídne film i zkušení hosté
©

Plzeň (31. října 2013) - Společnost Člověk v tísni pořádá v rámci Týdne pro inkluzi ve třech městech Plzeňského kraje projekci dokumentárního filmu Všichni spolu, doprovázenou diskusí s odborníky. Na akci jsou zváni učitelé mateřských a základních škol, pracovníci samospráv a dalších organizací pohybujících se v oblasti vzdělávání. Projekce se uskuteční v Plzni, Domažlicích a Rokycanech.

Dokumentární film Všichni spolu nabízí pohled do jedné ze škol v německém Münsteru, kde se spolu vzdělávají děti bez ohledu na svůj původ, handicap nebo nadání. Jednotlivých projekcí se zúčastní hosté z řad pracovníků neziskových organizací a pedagogů, kteří problematiku v českých školách sledují a mají s ní konkrétní zkušenost. „Smyslem celé akce je ukázat, že takzvané inkluzivní vzdělávání nemusí být jen science-fiction. Mezi nejznámější příklady v našem kraji patří poběžovická škola. Jsem moc rád, že právě její ředitel přijal naše pozvání a diskuse se zúčastní,“ vysvětluje Aleš Kavalír, ředitel plzeňské pobočky společnosti Člověk v tísni. Dalším z hostů bude například ředitelka společnosti TADY A TEĎ, o.p.s, Michaela Hirtová.
Projekce navazují na další činnost organizace v oblasti podpory vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vedle doučování a další podpory znevýhodněných dětí ze základních a středních škol se společnost Člověk v tísni snaží iniciovat také změnu stávající praxe v předškolním vzdělávání. „Pokud systém reaguje až na problémy dětí během školní docházky, bývá již pozdě. Proto se domníváme, že je důležitá práce s dětmi již v předškolním věku,“ vysvětluje Klára Chaloupková, pracovnice společnosti Člověk v tísni. Organizace od září provozuje předškolní zařízení v Rokycanech. Nyní začíná pedagogickým pracovníkům nabízet vzdělávací kurzy zaměřené na postupy, které mohou k překonání různých typů znevýhodnění přispět.
Právě v souvislosti s předškolní výchovou problém často uniká pozornosti. „Celkově je volných míst ve školkách nedostatek a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí se do nich ve většině případů nedostanou, ať už z finančních nebo jiných důvodů. Učitelky tak s nimi prakticky nemají kontakt,“ vysvětluje Klára Chaloupková. „Z našich zkušeností dále vyplývá, že v jednotlivých městech a regionech chybí koncepce práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí a proto se zaměřujeme i na podporu samospráv,“ doplňuje Chaloupková. Podle ní by bylo možné pracovat s dětmi z rodin, kde se již nějaký problém vyskytl.
Týden pro inkluzi je celorepubliková akce, kterou společně pořádá o.s. Rytmus a Člověk v tísni, o.p.s.. Akce má podpořit zapojování žáků se znevýhodněním či postižením do škol hlavního vzdělávacího proudu a běžných volnočasových aktivit. Více o akci: www.tydenproinkluzi.cz

Pozvánka na projekce včetně anotace filmu Všichni spolu
Další informace: Dalibor Hapl, tel.: 739 320 308, e-mail: dalibor.hapl@clovekvtisni.cz

Autor: ,