Výprava na Slovensko

Publikováno: 7. 1. 2015 Doba čtení: 4 minuty
Výprava na Slovensko
© Foto:

Poslední říjnový týden se vydal tým ústeckých pracovníků Člověka v tísni, o.p.s. na Slovensko. Důvodem této cesty byl zvyšující se počet lidí přijíždějících ze Slovenské republiky do ČR, kterým pomáháme překonat překážky spojené s pobytem na území ČR, např.: doklady, důchod, bydlení apod. Formou deníku se Vám pokusíme přiblížit naše putování.

Pondělí 27. 10. 2014

Odjezd z Ústí nad Labem v 5:00 hod ráno! To nemůžeme zvládnout! Obvykle vstáváme přece jen o něco později. K našemu milému překvapení však dorazila čtyřčlenná posádka vozu na smluvená místa včas a s dobrou náladou.

Naším cílem byla malá vesnička ležící na severovýchodě Slovenska – Sveržov. Cesta trvala i se zastávkami 12 hodin, ale uběhla celkem rychle a v pohodě. Velkou zásluhu na tom měl samozřejmě náš řidič-kolega.

Po příjezdu do Sveržova se nás ujala pracovnice Komunitního centra, které funguje v rámci pobočky Člověka v tísni na Slovensku.

Byli jsme ubytováni v pěkném domku místního starosty, jež sousedil s jeho honosným domem.

První večer jsme stihli navštívit vesnickou krčmu, ale jelikož jsme byli velmi unavení, šli jsme brzy spát.

Úterý 28. 10. 2014

Úterní den jsme strávili v Komunitním centru, kam byli přizváni pracovníci naší slovenské pobočky, terénní sociální pracovníci z okolních měst a vesnic, ale také vedoucí odboru hmotné nouze a státní sociální podpory z Bardejova. Dozvěděli jsme se, jaké služby a na kterých místech Člověk v tísni na Slovensku poskytuje a jaký je hlavní rozdíl mezi naší prací. Slovenské pobočky pracují s komunitami v osadách a v rámci komunitních center se zaměřují především na práci s dětmi. Člověk v tísni v České republice však pracuje v lokalitách a jeho cílem je hlavně individuální práce s jedincem či rodinou. Jednou ze služeb, která nás zaujala je zdravotnická osvěta. Je to program sponzorovaný státem. V komunitách, které jsou tímto programem podporovány je jeden z obyvatel komunity proškolen v základech první pomoci a základních zdravotních úkonech. Pro obyvatele komunit je pak snazší nechat si změřit krevní tlak, nebo ošetřit méně závažná zranění.

Díky debatě s vedoucími odborů jsme si objasnili systém dávek na Slovensku a některé záležitosti, které s klienty přijíždějícími ze Slovenska řešíme. Zároveň se ale objevily další otázky týkající se evropských nařízení, kterými se nyní zabýváme. Jde hlavně o nařízení týkající se vyplácení dávek v zahraničí, ze zahraničí a to v situaci, kdy člověk v České republice nepracuje.

Večeři jsme spojili s procházkou v Bardějovských lázních a debata o dnešním setkání a příprava na další den nám zabrala čas do pozdních nočních hodin.

Středa 29. 10. 2014

Ve středu nás čekalo setkání se zástupci terénních sociálních pracovníků a města Košice. Připravili jsme si pro ně workshop. Naše setkání proběhlo v salesiánském centru v Košicích na sídlišti Luník IX. Zároveň jsme viděli, jak toto sídliště, ve kterém žili původně policisté a armáda, vypadá. Pokud se chcete dozvědět více o tomto sídlišti, klikněte zde http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/263307-kosice-bouraji-romske-sidliste-belgie-se-boji-imigracni-vlny/ .

Byla nám popsána problematika sídliště a osady, která vzniká poblíž tohoto sídliště. Do této osady se přesouvají lidé, kteří přišli o bydlení na samotném sídlišti. Zajímavé je, že výše dávky na bydlení na Slovensku nepokrývá ani polovinu nákladů na bydlení, a i proto lidé mají jen velmi malou šanci dostat se do nájemního bydlení. Dávka pro čtyřčlennou rodinu se pohybuje cca kolem 90 Eur, naproti tomu nájem v soukromých bytech se pohybuje mezi 200 – 300 Eur. Debata s koordinátorem terénních sociálních pracovníků a zástupcem města Košice byla pro nás velmi zajímavá a přínosná. Hlavním důvodem pro migraci lidí ze SR do ČR je dle názoru sociálního pracovníka hned několik. Nejdůležitější roli hrají rodinné vazby a podobnost jazyka. Ze setkání jsme odcházeli plni dojmů a také dalších otázek. Věděli jsme, že zjišťování odpovědí na tyto otázky nám zabere hodně času, poté co přijedeme domů.

Večer jsme strávili s naší průvodkyní Ivkou, která nám vyprávěla o tom, jak osady vůbec fungují a jak v nich lidé žijí.

Čtvrtek 30.10.2014

Tento den jsme strávili v terénu, kdy jsme se vydali na 10km dlouhou cestu ze Sveržova do Fričky, která sousedí s Polskem. Krásná krajina nám dělala velmi příjemnou společnost a cesta ubíhala rychlým tempem. Po cestě jsme na vlastní oči spatřili realitu osad, které jsou známé po celém světě. Překvapilo nás, jaké rozdíly jsou viditelné na první pohled. Některé domy vypadají, jako kdyby je postavila stavební společnost, jiné domy jsou postaveny ze dřeva a plechu. Došli jsme do Fričky, kde jsme si natočili vodu z místního pramene a autobusem jeli zpět.

Večer nás čekala oslava v Petrovanech při příležitosti 10. výročí působnosti Člověka v tísni na Slovensku. O zábavu se staraly děti z komunitních center se svými hudebními vystoupeními a celý večer byl tak velmi příjemný.

Pátek 31. 10. 2014

Ráno v 8.00 jsme vyrazili na 12 hodinovou cestu do Ústí nad Labem. Odjížděli jsme nadšení z celého týdne, ale zároveň jsme věděli, že nás čeká spousta práce při zpracování informací, které jsme dostali od našich kolegů. Na druhou stranu jsme dostali spoustu odpovědí, které nám v naší práci pomohou a všichni jsme byli vděční za čas, který nám naši kolegové věnovali. 

 

Pracovníci jsou financovány z programu OPLZZ a také z MPSV

 

Autor: Terénní sociální pracovnice Bc. Jana Pánková a Bc. Adéla Stonišová, která je členem realizačního týmu projektu „Projekt Kooperace pro ústecké Předlice“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.