Výsledky dětí více ovlivňuje podpora rodiny než typ školy

Publikováno: 26. 3. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Ilustrační foto
© vazovsky (CC BY-SA 2.0)

Ukazuje se, že ani tak nezáleží na tom, zda je žák na víceletém gymnáziu nebo základní škole. Daleko podstatnější je, zda je na škole, kterou navštěvují žáci ze vzdělanějších rodin.

Víceletá gymnázia navštěvují žáci z podnětnějšího rodinného zázemí. Žáci na těchto gymnázií mají výrazně lepší výsledky než jejich vrstevníci na základních školách, což je však způsobeno především větší podporou v rodině, které se jim dostává. To jsou některé z výsledků rozsáhlého a dlouhodobého výzkumu CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education) vědců z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Výzkumu se zúčastnilo více než 6000 žáků ZŠ a víceletých gymnázií, kteří byli testováni v matematice, čtenářské gramotnosti a jazykových dovednostech (pravopis, gramatika, lexikologie) na počátku 6. ročníku ZŠ a primy gymnázia (v roce 2012) a následně na konci 9. ročníku a kvarty (v roce 2016). Žáci zároveň vyplnili dotazníky, ze kterých byli autoři výzkumu schopni zjistit, jaký je sociálně ekonomický status (SES) rodiny, ze které pocházejí (tedy dosažené vzdělání a prestiž povolání rodičů, počet knih v domácnosti).

Článek vyšel v rámci časopisu Zvoní. Celý časopis najdete ve formátu pdf ZDE

Z analýzy vyplývá, že průměrný výsledek žáků víceletých gymnázií v primě je na stejné úrovni, jakou dosáhne průměrný žák na základní škole v 9. ročníku (tedy o čtyři roky vzdělávání později). Nicméně posun ve znalostech mezi 6. a 9. ročníkem na ZŠ a žáků mezi primou a kvartou víceletého gymnázia je podobný. Žáci na víceletých gymnáziích dosahují většího posunu ve výsledcích, ten je však vysvětlitelný především lepším rodinným zázemím dětí a pozitivním vlivem vrstevníků. Tedy tím, že se děti s vyšším sociálně-ekonomickým statusem pravidelně potkávají ve škole a vzájemně se pozitivně ve vztahu ke vzdělávání ovlivňují. Data výzkumu také zřetelně dokládají, že na víceletých gymnáziích studují žáci z podnětnějšího rodinného zázemí.

Více se o tématu dočtete v rozhovoru s Bohumilem Kartousem ze společnosti EDUin. Rozhovor najdete ZDE.

Přidaná hodnota

Cílem měření přidané hodnoty je očistit výsledky žáků o složky, které nejsou výsledkem pedagogického působení školy. Po pečlivějším očištění výsledků o příznivost sociálně ekonomického statusu žáků a sociálního složení školy se ukazuje, že gymnázia nemají vyšší přidanou hodnotu než základní školy v matematice a jazykových dovednostech (pravopis, gramatika a stylistika). Přidaná hodnota víceletých gymnázií se ukázala být v oblasti čtenářské gramotnosti. Přitom platí, že velkou část posunu žáků lze připsat sociálnímu složení žáků ve školách a že přidaná hodnota té které školy je stále více a více ovlivněna tím, jaké děti ji navštěvují. To ve větší míře platí právě o gymnáziích. Zde se ukazuje, že ani tak nezáleží na tom, zda žák chodí na víceleté gymnázium nebo základní školu, ale zda je na škole prestižní, soukromé, výběrové či gymnáziu, které navštěvují žáci ze vzdělanějších rodin.


Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor

Související články