Začíná měsíc dobročinné závěti, lidé jich sepisují rekordní počty

Publikováno: 13. 9. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Začíná měsíc dobročinné závěti, lidé jich sepisují rekordní počty
© Foto: PIN

Začíná měsíci dobročinné závěti, který koalice Za snadné dárcovství vyhlašuje při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

V prvním pololetí letošního roku podepsali Češi u notářů 13 419 závětí. To představuje dosud nejvyšší pololetní počet a meziroční nárůst o 1 945 posledních vůlí. „Už první dva kvartály tohoto roku ale naznačují, že letos můžeme očekávat nárůst posledních vůlí v řádu tisíců,” uvedl prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Jen Člověku v tísni lidé ze závěti v posledních pěti letech odkázali přes 25 milionů korun. „U každého, kdo se nám rozhodl nějakou část majetku odkázat a my se o tom dozvíme ještě za života, jde o velmi osobní vztah,“ říká Tomáš Vyhnálek, vedoucí oddělení fundraisingu Člověka v tísni.

Často jsou mezi zůstaviteli i poměrně mladí lidé, padesátníci i šedesátníci. Někdy nemají přímé dědice nebo si chtějí vypořádat majetek a předejít rodinným sporům

„Často jsou mezi zůstaviteli i poměrně mladí lidé, padesátníci i šedesátníci. Někdy nemají přímé dědice nebo si chtějí vypořádat majetek a předejít rodinným sporům,“ vysvětluje Vyhnálek. „Jedna zůstavitelka mi po sepsání závěti říkala, že konečně může klidně spát. Zároveň jde o lidi, kteří druhým pomáhali už za života a chtějí vlastně pokračovat i po smrti,“ dodává Tomáš Vyhnálek.

Paní Fibigerová odkázala Člověku v tísni přes 10 milionů korun

Paní Fibigerová se jako zdravotnice dlouhodobě věnovala pomoci malým dětem. Na konci minulého roku podlehla následkům nemoci Covid-19.

Člověka v tísni kontaktovala poprvé už před 10 lety a od té doby jsme se s ni setkávali. "Své povolání vykonávala s vášní a ráda o něm dlouze vyprávěla,“ říká Tomáš Vyhnálek. „Setkávali jsme se s ní často, dokonce i na Vánoce, a v posledním období jejího života jsme se o ní poměrně intenzivně starali,“ dodává Vyhnálek.

Hodnota jejího daru převyšuje 10 milionů korun. Díky jejímu daru se organizace Člověk v tísni chystá pomoci dětem v Angole, Zambii a Etiopii, kde dlouhodobě podporujeme vzdělávání dětí s důrazem na vzdělání dívek, buduje školy a vzdělává učitele. Další inspirativní příběhy dárců najdete na www.zavetpomaha.cz/pribehy-darcu

Pomáhali za života i po něm

Věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci prostřednictvím závěti umožňuje konat dobré skutky i po smrti. Prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm, a pokud se zůstavitel rozhodne jinak, závěť lze vždy změnit či zrušit.

„Lidé většinou předcházejí možným sporům mezi příbuznými, které by po jejich smrti mohly nastat, nebo chtějí zamezit dědění podle zákonných dědických tříd. Svůj majetek tedy neodkazují příbuzným, ale například přátelům či institucím, na které dědické třídy nepamatují a které můžete za dědice povolat pouze prostřednictvím závěti,“ říká prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer.

V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná – malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí a nejen ti bohatí. Českou iniciativu, výstižně nazvanou Závěť pomáhá, realizuje koalice Za snadné dárcovství sdružující přes třicet respektovaných neziskových organizací, které se na vysoké profesionální úrovni věnují individuálnímu fundraisingu. Tato nezávislá platforma pracuje na rozvoji individuálního dárcovství v České republice, vedle osvětové kampaně Závěť pomáhá uskutečňuje na příklad aktivity na podporu pravidelného dárcovství.

Co by vás mohlo zajímat:

Kdo po mně ze zákona dědí?

Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýce či neteře. Zjednodušeně řečeno, pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po vás ti vzdálenější.

Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“, § 1636 – 1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?

Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte.

Mohu určit, na co bude můj dar použit?

Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí.

Více informací o odkazu v zavěti najdete na www.zavetpomaha.cz nebo na webu Člověka v tísni. Pro další info prosím kontaktujte:


Autor: PIN

Související články