Žijeme v záplavovém území

Vážené dámy, vážení pánové, dostáváte do rukou příručku, která je výsledkem sedmnáctiletých zkušeností s povodněmi. Poprvé jsme pomáhali v roce 1997 na Moravě a ve Slezsku, následovaly velké povodně v roce 2002 a řada menších, v letech 2006, 2010, 2013. Díky solidaritě lidí se podařilo sesbírat dostatek prostředků tak, abychom mohli pomoci většině zasažených domácností. Vždy na principu potřeby, podle míry poškození a ztrát, podle ekonomické a sociální situace. Vždy na základě důkladného šetření, prostřednictvím sociálních pracovníků, kteří uskutečnili desetitisíce návštěv vyplavených. Pomáhat po povodních nestačí, proto jsme se rozhodli alespoň trochu vám, kteří žijete v záplavových územích, pomoci se na povodně připravit, zvládat je s co nejmenšími ztrátami a snad i díky této knížečce vědět, jak se s dopady vyrovnat a jít dál.

Vážené dámy, vážení pánové,
dostáváte do rukou příručku, která je výsledkem sedmnáctiletých zkušeností s povodněmi. Poprvé jsme pomáhali v roce 1997 na Moravě a ve Slezsku, následovaly velké povodně v roce 2002 a řada menších, v letech 2006, 2010, 2013. Díky solidaritě lidí se podařilo sesbírat dostatek prostředků tak, abychom mohli pomoci většině zasažených domácností. Vždy na principu potřeby, podle míry poškození a ztrát, podle ekonomické a sociální situace. Vždy na základě důkladného šetření, prostřednictvím sociálních pracovníků, kteří uskutečnili desetitisíce návštěv vyplavených. Pomáhat po povodních nestačí, proto jsme se rozhodli alespoň trochu vám, kteří žijete v záplavových územích, pomoci se na povodně připravit, zvládat je s co nejmenšími ztrátami a snad i díky této knížečce vědět, jak se s dopady vyrovnat a jít dál.

Stáhnout