Zvýšení zaměstnatelnosti a pracovních příležitostí mládeže v zemědělském sektoru

Publikováno: 29. 4. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Zvýšení zaměstnatelnosti a pracovních příležitostí mládeže v zemědělském sektoru
© Foto: Jana Vyhnalkova

Etiopie se v současnosti potýká s nezaměstnaností především mladých lidí. Kolem 70% Etiopanů mladších 30 let je formálně bez práce, především pak ženy. Celková nezaměstnanost tak může brzy dosáhnout až 22%. Mezi hlavní důvody patří nedostatek potřebných dovedností, málo pracovních příležitostí či omezený přístup k obchodním příležitostem.

Projekt České rozvojové agentury realizovaný společností Člověk v tísni se proto v Etiopii zaměřuje na zlepšení dostupnosti a kvality místních škol technického a odborného vzdělávání a posílení tržních vazeb mezi aktéry hodnotového řetězce zemědělsko-zpracovatelského průmyslu.

Projekt s názvem Podpora pracovních příležitostí a uplatnění mládeže v zemědělském sektoru, SNNPR, Etiopie se soustředí na posílení technických, pedagogických a provozních kapacit čtyř vybraných TVET škol – Aleta Wondo TVET college, Daye TVET College, Yirgacheffe College a Wollayita Soddo Polytechnic College. Hlavní náplní projektu je zajištění krátkodobých vzdělávacích programů v oblasti zemědělsko-zpracovatelského průmyslu. Kromě toho projekt zvýší manažerské, finanční a obchodní dovednosti místních mikropodniků a malých podniků a celkově zlepší vazby místních aktérů hodnotového řetězce zemědělsko-zpracovatelského průmyslu zřízením platformy pro partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem navázání lepší spolupráce mezi jeho aktéry.

Přímou cílovou skupinou projektu jsou kromě studentů a absolventů zmíněných škol také mikropodniky a malé podniky, agro-industriální parky a drobní farmáři. Konečné příjemce projektu tvoří komunity a domácnosti ve třech cílových zónách – Sidama, Wolayita a Gedeo. „První akcí projektu bylo uspořádání zahajovacího workshopu a založení řídící komise. Po provedení komplexního zhodnocení zapojených škol a vytvoření akčního plánu jsme připravili učební osnovy krátkodobých školení, přizpůsobené pro každý okres a vybavili školy příslušným vybavením nezbytným pro praktickou výuku,” říká koordinátorka projektu Jana Vyhnálková ze společnosti Člověk v tísni a dodává: „Největší přínos projektu vidím v propojení firem a škol. Ředitelé škol se nyní setkávají s firmami, diskutují o tom, jaké pozice mají firmy neobsazené a jaký tip povolání je na trhu žádaný. Naši studenti tak budou mít v rámci námi nově identifikovaných kurzů praxi přímo ve firmách, což obrovsky zvyšuje jejich šanci tam poté najít zaměstnání.”

Zástupci firem byli také zapojeni do tvorby kurikul kurzů a někteří se účastnili školení školitelů – tj. přípravy učitelů středních škol, jež nyní krátkodobé kurzy vedou. V půlce listopadu loňského roku zasedlo do škol prvních 100 studentů (25 žáků ve 4 školách). Kurzy jsou tříměsíční (2 kurzy na školu) a účastní se jich většinou studenti, kteří již dokončili standardní výuku, ale nenašli zatím uplatnění. Kurzy jsou zaměřené například na pražení kávy nebo na zpracování avokád. „V listopadu jsem byla navštívit agro-business park v Yirgalem, kde sídlí mimo jiné dvě velké firmy na zpracování kávy a avokád – konkrétně na lisování oleje. Za pár týdnů, kdy začne sezona sběru avokád v kraji, se naši studenti v této firmě zapojí do práce. Půjde mimo jiné o kontrolu kvality použitých avokád, a výsledného oleje, který se vyváží například do Holandska,” doplňuje Jana Vyhnálková.

Díky školení se podařilo zvýšit manažerské, finanční a obchodní dovednosti třiceti místních mikropodniků a malých podniků, mezi nimiž jsou např. pekárny, firmy zpracovávající mléko apod. Kromě kampaně na podporu zemědělské produkce proběhla vzhledem k aktuální situaci také kampaň na podporu prevence šíření infekce v souvislosti s pandemií Covid-19.

„V rámci jednoho z výstupů projektu, jehož cílem je, aby aktéři hodnotového řetězce v oblasti zemědělského zpracování zlepšili své vazby, jsme zřídili pravidelné schůze místní zemědělsko-zpracovatelské platformy pro partnerství veřejného a soukromého sektoru. Firmy se setkávají se zástupci škol a místních úřadů, aby školy lépe pochopily potřeby trhu, nebo aby dohodli praktickou výuku studentů ve firmách, což pak samozřejmě studentům dává vetší šanci se na trhu práce po studiích uchytit. Smyslem těchto schůzí je zlepšení spolupráce, usnadnění tvorby pracovních míst a podpora vhodného pracovního prostředí,” dodává Jana Vyhnálková. V loňském roce také proběhla kampaň na zvýšení povědomí mladých lidí o dostupných školeních a pracovních příležitostech v agro-zpracovatelském průmyslu.

Celý článek ČRA

Autor: Česká rozvojová agentura

Související články