351 milionů obětem války na Ukrajině: dopravili jsme pomoc do Buči, na východě země rozvážíme vodu a potraviny

Publikováno: 21. 4. 2022 Doba čtení: 7 minut
351 milionů obětem války na Ukrajině: dopravili jsme pomoc do Buči, na východě země rozvážíme vodu a potraviny
© Foto: Alberto Lores

Dopravili jsme humanitární pomoc do zničené Buči, Irpině nebo Černihivu, které opustila ruská vojska. Na východě Ukrajiny rozvážíme vodu nebo rozdáváme hygienické balíčky, na západě distribuujeme finanční hotovost. Ukrajinský tým jsme rozšířili na 142 zaměstnanců, kteří pomáhají v postižených oblastech.

V Česku působíme v polovině krajů. Pomáhajícím organizacím jsme rozdělili 37 milionů korun, prodloužili provozní dobu helplinky pro Ukrajince, pomáháme s ubytováním uprchlíků i se vzděláváním jejich dětí.

Obětem války jsme od začátku invaze zajistili díky sbírce SOS Ukrajina pomoc v hodnotě 351 milionů korun (351 142 082 Kč). Na sbírku dárci přispěli 1,7 miliardy korun (1 672 800 000 Kč). Přímo na území Ukrajiny jsme ze sbírky zajistili pomoc v hodnotě 309 242 801 korun. Přečtěte si nejnovější souhrn o pomoci Člověka v tísni na Ukrajině i v Česku.

OBSAH

Kliknutím se přesunete na příslušnou kapitolu článku:

> Dovážka materiální pomoci 

> Pomoc na Ukrajině: připravujeme distribuci finanční hotovosti pro 18 900 lidí

> V Česku pomáháme v polovině krajů

   > Help linka pro uprchlíky řeší denně 40 případů

   > Zajištujeme potřebným materiální a finanční pomoc

   > Podporujeme dlouhodobý plán pro bydlení

   > Podpora vzdělávání ukrajinských dětí a českých pedagogů

   > Bojujeme s ruskou propagandou

> Pomoc na hranicích: v Moldavsku jsme podpořili neziskové organizace v hodnotě 3 milionů korun

Pomoc pro Buču, Irpin nebo Černihiv

DOPRAVA MATERIÁLNÍ POMOCI V CELKOVÉ HODNOTĚ 251 093 281 KČ

Humanitární pomoc z Česka jsme spolu s podporou místních dobrovolníků a organizací Most dopravili do oblastí v okolí Kyjeva odkud se stáhla ruská armáda , konkrétně do Buči, Irpini nebo Černihivu. Šlo především o dodávky potravin, vody a hygienických potřeb.

Za poslední týden jsme na východ země dopravili 13 kamionů. Dva kamiony s pomocí dorazily do Charkova, další dva do Záporoží, stejný počet do Sumy. Do Luhanské oblasti jsme dovezli 7 tun potravin.

Šest milionů lidí na Ukrajině je momentálně bez přístupu k pitné i užitkové vodě. Na východě proto pokračujeme v její distribuci. Doplňujeme zásoby v Nikolajevské oblasti, kam směřovalo 6 kamionů s nádobami na vodu. Tři kamiony pak dovezly 5 litrové barely. V poslední zavážce jsme distribuovali 20 litrů vody na osobu a pokryli tak týdenní potřebu pro 7 tisíc lidí.

Vzhledem k útokům na železnici a komplikovanou koordinací železniční přepravy na ukrajinské straně byla námi vypravovaná vlaková pomoc zpomalena. „Bohužel s ruskými útoky na ukrajinskou železnici v posledních dnech je bezpečnost našich vlaků složitější a odbavování vlaků trvá déle. Pomoc po železnici ale plánujeme dál v kombinaci s dopravou pomocí kamionů,“ říká vedoucí logistiky Člověka v tísni Zuzana Steppanová.

Připravujeme distribuci finanční hotovosti pro 18 900 lidí

PŘÍMO NA UKRAJINĚ JSME ZAJISTILI POMOC V CELKOVÉ HODNOTĚ 54 786 832 KČ 

Na západě Ukrajiny začneme příští týden distribuovat finanční pomoc pro 18 900 vybraných lidí. Chceme podporovat nejohroženější skupiny, například osoby se zdravotním postižením.

„Tento způsob dává lidem možnost rozhodnout se, na co peníze nejvhodněji využít. Předcházíme pak tomu, aby lidé prodávali to, co nepotřebují pod cenou a mohli si sami vybrat, co si koupí,“ říká Petr Drbohlav, regionální ředitel pro země Východního partnerství Člověka v tísni.

Tato pomoc je podle něj možná jen v místech, kde funguje trh. Lidé dostanou ekvivalent asi 1700 korun na měsíc. Tato pomoc bude kombinovatelná také s příspěvkem na bydlení.

Na západě Ukrajiny vybavujeme kolektivní centra pro vnitřní uprchlíky. „Kvalita těchto center je velmi různá. Některá jsou v dobrém stavu, ale mnohdy se jedná o školy, nebo třeba svatební síně. Tato místa je potřeba vybavit tak, aby tam lidé mohli přechodně žít,“ dodává Petr Drbohlav. Za poslední týden jsme do kolektivních center zaváželi lůžkoviny, matrace a další vybavení. Minulý týden jsme také začali vybavovat první kolektivní centra ve Vinnycké oblasti.

Na Ukrajině působíme už od ruské invaze v roce 2014. Od únorové invaze v tomto roce jsme přijali 31 nových kolegů, aktuálně v postižených místech na celém území Ukrajiny pomáhá 142 našich místních zaměstnanců.

Práci Člověka v tísni na Ukrajině financují další institucionální dárci, jako je Evropská unie prostřednictvím agentury ECHO, vláda Spojených států amerických prostřednictvím BHA, kanadská vláda prostřednictvím agentury GAC, agentury OSN, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, King Baudouin Foundation, Stichting Vluchteling nebo partnerské organizace z Alliance 2015, CARE či Oxfam.

„Díky tomu, že Člověk v tísni byl jednou z prvních organizací, která začala přímo na Ukrajině pomáhat ve velkém, nám svěřuje finanční prostředky mnoho renomovaných organizací, které chtějí naši práci podpořit,“ vysvětluje Jan Mrkvička, ředitel Humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni. „Díky tomu budeme schopni pomáhat nejen okamžitě, ale i v delším časovém horizontu,“ dodává Mrkvička.

V Česku pomáháme v polovině krajů

POMOC V ČESKU V CELKOVÉ HODNOTĚ 41 MILIONŮ KORUN

Nové potřeby v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny vyvstávají i v Česku. Naši lidé pokračují v poskytování sociální pomoci a poradenství, materiální a finanční podpoře nebo pomoci se vzděláváním dětí, českých i ukrajinských pedagogů, rozvoji dlouhodobějších forem bydlení, v podpoře měst a obcí nebo usilování o systémové změny.

Analyzujeme rozmístění uprchlíků po Česku, kde jsou místa s největšími počty ukrajinských občanů, abychom mohli vytvořit síť nových poradců pro tuto cílovou skupinu.

Aktuálně máme dvaatřicet nových kolegů. Naši pomoc velmi zefektivňují ti, kteří hovoří ukrajinsky. „Pro nový tým jsme vytvořili vzdělávací podporu, aby se orientovali v tématech jako je dočasná ochrana, bydlení, zdraví atp. Připravujeme pro ně i psychosociální podporu, protože tím, že se setkávají s příběhy svých krajanů, tak je to pro ně velmi emociálně zátěžové,“ popisuje vedoucí sociálních služeb Kateřina Dosoudilová. A zatímco v uplynulých týdnech jsme pracovali spíše se skupinami, nyní se začínáme soustředit na individuální sociální práci a podporu.

Přispějte do SOS Ukrajina:

Help linka pro uprchlíky řeší denně 40 případů

Součástí poradny je i provoz ukrajinské Help linky, kde jsou na čísle +420 770 600 800 nadále k dispozici poradci hovořící ukrajinsky. Linka minulý týden prodloužila provozní dobu ve všední dny od 9 až do 22 hodin.

„Denně míváme tak čtyřicet dotazů. Kromě toho, že nám volají nově příchozí, se kterými často řešíme bydlení, tak se na nás obracejí i lidé, kteří ubytovali uprchlíky dočasně. Nyní hledají, co s nimi dál, a vlastně v nabídkách nic moc nenacházejí,“ popisuje odborník na sociální začleňování Daniel Hůle. Poradcům na telefonu jsou k dispozici další pracovníci, kteří vyhledávají potřebné informace, obvolávají, co je třeba. Vzhledem k součtu odpracovaných hodin lidí, kteří zpracovávají jeden požadavek, jde často o plnohodnotné konzultace.

Zajištujeme potřebným materiální a finanční pomoc

Potřeba materiální a finanční pomoci je stále vysoká. Směřuje přímo k uprchlíkům, kteří potřebují třeba přeložit úřední listinu, uhradit cestovné atp. V případě nouze pomáháme s potravinovou pomocí, finančně jsme podpořili také potravinové banky. Nadále pokračujeme ve finanční podpoře dalším pomáhajícím organizacím. Rozdělili jsme již 37 milionů korun. Podpořili jsme adaptační centrum pro ukrajinské děti, centrum pro matky s dětmi, přímou práci s uprchlíky či psychosociální pomoc atp.

Podporujeme dlouhodobý plán pro bydlení

Na základě výsledků analýzy současného rozmístění uprchlíků a ukrajinské menšiny v Česku, navrhujeme jejich smysluplnou relokaci tak, aby to dávalo smysl nejen z hlediska dostupnosti bydlení, ale i volných pracovních příležitostí a kapacit škol. Zohledňujeme situaci v nejchudších lokalitách, abychom je více nezatěžovali.

Podpora vzdělávání ukrajinských dětí a českých pedagogů

Připravujeme rozjezd několika adaptačních skupin, konkrétně v Bílině nebo Plzni. V Ústí nad Labem a Přerově se podílíme na práci v dětských klubech, koutcích nebo s aktivitami pro děti. Připravujeme rovněž rychlokurz konverzační ukrajinštiny pro pracovníky.

Všude pomáháme dětem a studentům se zápisy do mateřských, základních i středních škol. Někde pomáháme také s hledáním a zápisem do volnočasových aktivit.

S Mall TV připravujeme videa zaměřená na respektující komunikaci s ukrajinskými spolužáky a další na rodiče, učitele a širší veřejnost, kde chceme akcentovat důležitost vzájemného respektu v dlouhodobém horizontu.

Bojujeme s ruskou propagandou

V souvislosti s masivní propagandou a mediálními manipulacemi doprovázející napadení Ukrajiny, jsme připravili dvě nové a mimořádně obsáhlé audiovizuální výukové lekce pro školy: 2022: Ruská informační válka a Zatracená práce. Pokračujeme také s pravidelným diskusním pořadem pro školy Studio JSNS, kde mohou žáci a studenti v přímém přenosu klást dotazy novinářům, psychologům či zástupcům pomáhajících organizací, týkající se války na Ukrajině.

V Moldavsku jsme podpořili neziskové organizace v hodnotě 3 milionů korun

CELKOVÁ POMOC V MOLDAVSKU A RUMUNSKU 4 636 785 MILIONŮ KORUN

V nejchudší zemi Evropy, Moldavsku, pracujeme ve 13 regionech na severu i jihu. Finančně jsme podpořili 17 neziskových organizací v celkové hodnotě 2 956 095 Kč (120 000 euro). Například nezisková organizaci ROMNI pomáhá Romům nejen materiálně, ale nabízí i právní služby. Prostřednictvím peněžních grantů pomáháme domácnostem, které uprchlíky ubytovaly. Každá z nich dostane jednorázový příspěvek 4,500 Kč (185 euro).


Autor: Člověk v tísni

Související články