7 nových finalistů rozšíří počet Světových škol v Česku na 63

Publikováno: 13. 6. 2016 Doba čtení: 5 minut
7 nových finalistů rozšíří počet Světových škol v Česku na 63
© Gymnázium Moravský Krumlov

Tisková zpráva - ARPOK, Člověk v tísni a Multikulturní centrum Praha

Praha, 13. 6. 2015 – Letos se do finále projektu Světová škola probojovalo celkem sedm školních týmů. Žáci pořádali piknik z čerstvých lokálních potravin, zabývali se tématem rodiny, chudoby nebo předsudků. Zorganizovali také bazárek s módní přehlídkou, kde upozorňovali na rizika spojená s produkcí odpadu a na výhody plynoucí z recyklace. Zaměřili se i na kuřáky. Ukazovali veřejnosti problémy spojené s odhazováním nedopalků a sami navrhli řešení včetně ručně vyrobených barevných košů.  To vše těmto šesti školám a jedné  školce z původních 13 zapojených zájemců pomohlo získat titul „Světová“. Slavnostní předávání certifikátů „Světová škola“ za účasti zapojených školních týmů se koná 14. června od 10 do 14 hodin v Americkém centru v Praze.

Často slyšíme, že škola nemá být jen o biflování, ale má žáky co nejlépe připravit na život v dnešním propojeném světě. A přesně o to ve Světové škole jde. Žáci se učí přemýšlet v souvislostech, spolupracovat s místními samosprávami, spolky a jinými partnery. Učí se vymyslet, zorganizovat a zpropagovat veřejné akce. Některým školám se daří zapojit i média nebo nastartovat trvalejší pozitivní změny ve svém okolí,“ popisuje hlavní přínosy projektu pro žáky koordinátorka Světové školy Kateřina Sobotková z Člověka v tísni.  „Společná práce na projektu také pomáhá stmelit žáky a učitele, vztahy mezi nimi se posouvají více na úroveň partnerů, kteří spolupracují, což je pro obě strany velice motivující,“ dodává další důležitý dopad projektu Sobotková.

O titul letos usilovalo celkem třináct škol. Své projekty dotáhlo do konce sedm z nich. Každý školní tým si v září zvolil jedno téma, kterému se celý rok věnoval.

Gymnázium z Moravského Krumlova se nadchlo pro téma regionálních potravin. Po celý rok sbírali žáci informace o produkci jídla a místním zemědělství. Zjistili například, že dovoz potravin ze vzdálených oblastí může vést k růstu lokální nezaměstnanosti, migraci za prací a následnému vylidňování venkova. Partnery se staly občanské sdružení Alma, které pořádá v Moravském Krumlově farmářské trhy, a lokální výrobci. Ti zajistili i suroviny a potraviny pro závěrečný regionální piknik pro veřejnost, kde studenti diskutovali s místními občany o důsledcích globálního obchodu s potravinami a nabízeli k ochutnání produkty pocházející z jižní Moravy. 

Jeden ze zapojených studentů, Jan Holý z kvinty, komentuje piknik těmito slovy: „Akci hodnotím kladně, myslím, že určitou skupinu lidí oslovila a možná odstartovala delší kampaň na toto téma. Všiml jsem si i výsledků v jednom z místních obchodů, kde začali nabízet námi propagované výrobky a navíc za velmi dobrou cenu.“ 

Učitelka, Veronika Valachová, která se studenty téma zpracovávala, oceňuje přínosy projektu pro žáky: „Účastníci projektu z třídy kvinta mě přesvědčili, že není radno naše studenty podceňovat. Sami si dokázali  vybrat vhodné téma projektu, sestavit a vyhodnotit dotazníky pro veřejnost, komunikovat s místními zemědělci  i zorganizovat  regionální piknik. Jejich nadšení a zápal pro věc byly vyloženě nakažlivé a určitě tak motivovali i studenty z jiných tříd, aby se do podobné aktivity pustili, třeba v příštím roce.“

Zapojit místní instituce nebo například neziskové organizace se dařilo i ostatním školám. Některé v rámci svých aktivit pomáhali znevýhodněným dětem, třídili odpad nebo uspořádali výstavu k tématu rodiny a jejích podob u nás i ve světě. Žáci se zabývali i problémem AIDS, HIV a předsudkům vůči homosexualitě. Kompletní přehled projektů naleznete zde.

Certifikát uděluje nezisková organizace Člověk v tísni, ve spolupráci s organizacemi ARPOK a Multikulturní centrum Praha. Více o certifikátu, který bude v České republice udělen již pošesté, najdete zde.

 

O certifikát Světová škola usilují ve školním roce 2015/2016  tyto školy:

 • Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik

 • Gymnázium nad Alejí, Praha 6 – Rodina je základ

 • Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc – Pomáháme pohybem

 • Mateřská škola Vlkava – Bazárek spojený s módní přehlídkou

 • Evangelická akademie Praha – Špaček, kam s ním aneb S vajglem do koše

 • Gymnázium Olomouc – Hejčín – Předsudky stranou

 • Základní a mateřská škola Ptení – Chudoba napříč planetou

 

O projektu Světová škola

Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s ARPOK, o. p. s. a Multikulturním centrem Praha. Světové škole byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí. Projekt je určen všem typům škol.  Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

 

Světová škola je místem, kde:

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;

 • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;

 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;

 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;

 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;

 • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Více informací:

www.varianty.cz/svetovaskola

 

O organizátorech

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni poskytujeinformační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV), inkluzivního a globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Nabídky kurzů, seminářů a workshopů připravovaných pracovníky Variant využívají zájemci především z řad pedagogů základních a středních škol, ale také studentů různých vysokoškolských oborů, pracovníků neziskových organizací, zaměstnanců státní správy a dalších. Vedle vzdělávacích akcí se program soustředí také na vydávání publikací a tvorbu nových výukových materiálů zaměřených jak na jednotlivá témata IKV, GRV a inkluze, tak na moderní vyučovací metody a aktuální trendy v oblasti pedagogiky. www.varianty.cz

 

Multikulturní centrum Praha je nezisková organizace usilující o posilování respektu a tolerance mezi lidmi různého kulturního zázemí prostřednictvím svých vzdělávacích, výzkumných, kulturních a informačních aktivit a projektů. Pořádá odborné mezinárodní semináře a konference, vzdělávací kurzy pro učitele, státní správu, média či knihovníky, diskuse, interkulturní programy pro studenty i širokou veřejnost, provozuje internetové stránky o migraci www.migraceonline.cz. Usiluje o dodržování lidských práv a utváření rovných příležitostí pro všechny. www.mkc.cz

 

ARPOK je nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví se žáky. O těchto tématech informuje i veřejnost, a tak podporuje otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. Nabízí výukové programy pro žáky, semináře pro pedagogy, vydává publikace GRV a organizuje osvětové akce pro veřejnost.

www.arpok.cz

  

Kontakty pro novináře

Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni

Kateřina Sobotková

mobil: 604 204 379

e-mail: katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz

 

Gymnázium Moravský Krumlov

Veronika Valachová, učitelka

mobil: 723 725 752

e-mail: valachova@email.cz

 

 

Autor: Jana Odstrčilová, mediální koordinátorka vzdělávacího programu Varianty

Související články