Světová škola

Světová škola

Ráno se probudíte v posteli vyrobené švédskou firmou na Slovensku, obléknete džíny, které k vám cestovaly desítky dnů a tisíce kilometrů třeba z Kambodži. Cestou do práce se stavíte v americkém řetězci kaváren pro kávu, která byla vypěstována v Ekvádoru, vypijete ji z kelímku, který svou cestu světem zakončí na břehu Jihočínského moře. Jak daleko je takový scénář od pravdy? A je pro nás důležité se nad tím zamýšlet? Žijeme na jedné planetě, ve společném světě, kde jeden jev souvisí s druhým. Přinášíme cesty k porozumění propojenosti světa.

Světová škola je dlouhodobý program spolupráce se školami, který podporuje učitele při začleňování globálních témat do výuky a do dalších školních i mimoškolních aktivit. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy z celé ČR. V rámci programu Světová škola nabízíme školám metodickou podporu při začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání (jako je vzájemná propojenost světa, lidská práva, životní prostředí, chudoba a nerovnosti, mír a řešení konfliktů aj.) do výuky. Učitelům pomáháme vést žáky k aktivnímu zájmu o své okolí, snaze porozumět mu a následnému zapojování se do věcí veřejných a řešení místních problémů a výzev s globálními přesahy. Program je vystavěn na principech aktivního občanství a vede žáky k realizaci komunitních projektů.


Základní filozofie programu Světová škola podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a je postavena na třech jednoduchých krocích: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé kroky jsou podrobně zpracované v Průvodci projektem Světová škola. Základem programu Světová škola jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy, tzn. že žáci pod vedením učitelů identifikují v místě, kde žijí, problémy a výzvy s globálním přesahem. Poté se snaží přispět k jejich řešení. Za tímto účelem využívá program Světová škola metodu projektového vyučování.

Kritéria pro udělení certifikátu Světová škola:

1. Témata globálního rozvojového vzdělávání tvoří přirozenou součást výuky a života školy.

2. Škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.

3. Škola sleduje problémy a výzvy v místě školy, které mají globální dopad.

4. Škola se aktivně zapojuje do řešení vybraných místních problémů a výzev s globálním přesahem.

5. Škola pořádá místní (veřejné) akce, které přinášejí pozitivní změny.


Školy se do programu zapojují vždy v září a během školního roku plní stanovená kritéria. Po získání certifikátu Světová škola pokračuje školní tým v upevňování procesů projektové výuky ve škole a ve spolupráci s námi zkvalitňuje začleňování GRV do života školy. Titul Světová škola uděluje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími organizacemi (ADRA, ARPOK, Multikulturní centrum Praha) již od roku 2006. Titulem se pyšní již 96 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky.

Co zapojením do sítě Světových škol získáte?

  • dáte najevo, že vaše škola vede žáky k aktivnímu porozumění světu
  • zapojíte se do veřejného dění a přispějete k místnímu řešení globálních problémů
  • systematickou metodickou oporu v zavádění průřezových témat do výuky
  • akreditované semináře a metodické materiály zdarma
  • prestižní ocenění zaštítěné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí ČRPokud by vaše škola měla zájem zapojit se do programu Světová škola, můžete počítat s metodickou podporou z naší strany. Získáte jistotu při vedení projektů, možnost pravidelných konzultací, pravidelnou nabídku metodických i tematických seminářů zdarma a budete mít příležitost setkávat se s dalšími motivovanými a zkušenými pedagogy a sdílet vzájemně zkušenosti. Pro úspěšnou spolupráci a zapojení se do programu Světová škola je třeba vytvořit na škole fungující tým vybraných pedagogů a motivovaných žáků a jejich účast na úvodním semináři a závěrečném summitu Světových škol. 
Celý text Méně textu

Články

Jak udržet nebeský rybník a jaké organismy žijí pod ledovcem?

Jak udržet nebeský rybník a jaké organismy žijí pod ledovcem?

Mateřská škola Kamarád učí děti i rodiče vnímat hmyz a včely jako nezbytné živočichy

Mateřská škola Kamarád učí děti i rodiče vnímat hmyz a včely jako nezbytné živočichy

Summit Světových škol představí osudy lidí, kterých se dotýká klimatická změna

Summit Světových škol představí osudy lidí, kterých se dotýká klimatická změna

Summit Světových škol letos představí příběhy klimatické změny

Summit Světových škol letos představí příběhy klimatické změny

Program Světová škola se zařadil mezi evropské projekty uplatňující kvalitní a osvědčené postupy v globálním vzdělávání

Program Světová škola se zařadil mezi evropské projekty uplatňující kvalitní a osvědčené postupy v globálním vzdělávání

Jak dobře natočit video a zmapovat vaší kampaň či místní akci? Natočte Světové video!

Jak dobře natočit video a zmapovat vaší kampaň či místní akci? Natočte Světové video!

Další články