Světová škola

Světová škola

© Foto: Veronika Endrštová

Ráno se probudíte v posteli vyrobené švédskou firmou na Slovensku, obléknete džíny, které k vám cestovaly desítky dnů a tisíce kilometrů třeba z Kambodži. Cestou do práce se stavíte v americkém řetězci kaváren pro kávu, která byla vypěstována v Ekvádoru, vypijete ji z kelímku, který svou cestu světem zakončí na břehu Jihočínského moře. Jak daleko je takový scénář od pravdy? A je pro nás důležité se nad tím zamýšlet? Žijeme na jedné planetě, ve společném světě, kde jeden jev souvisí s druhým. Přinášíme cesty k porozumění propojenosti světa.

Světová škola je dlouhodobý program spolupráce se školami, který podporuje učitele při začleňování globálních témat do výuky a do dalších školních i mimoškolních aktivit. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy z celé ČR. V rámci programu Světová škola nabízíme školám metodickou podporu při začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání (jako je vzájemná propojenost světa, lidská práva, životní prostředí, chudoba a nerovnosti, mír a řešení konfliktů aj.) do výuky. Učitelům pomáháme vést žáky k aktivnímu zájmu o své okolí, snaze porozumět mu a následnému zapojování se do věcí veřejných a řešení místních problémů a výzev s globálními přesahy. Program je vystavěn na principech aktivního občanství a vede žáky k realizaci komunitních projektů.


Základní filozofie programu Světová škola podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a je postavena na třech jednoduchých krocích: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé kroky jsou podrobně zpracované v Průvodci projektem Světová škola. Základem programu Světová škola jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy, tzn. že žáci pod vedením učitelů identifikují v místě, kde žijí, problémy a výzvy s globálním přesahem. Poté se snaží přispět k jejich řešení. Za tímto účelem využívá program Světová škola metodu projektového vyučování.

Kritéria pro udělení certifikátu Světová škola:

1. Témata globálního rozvojového vzdělávání tvoří přirozenou součást výuky a života školy.

2. Škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.

3. Škola sleduje problémy a výzvy v místě školy, které mají globální dopad.

4. Škola se aktivně zapojuje do řešení vybraných místních problémů a výzev s globálním přesahem.

5. Škola pořádá místní (veřejné) akce, které přinášejí pozitivní změny.


Školy se do programu zapojují vždy v září a během školního roku plní stanovená kritéria. Po získání certifikátu Světová škola pokračuje školní tým v upevňování procesů projektové výuky ve škole a ve spolupráci s námi zkvalitňuje začleňování GRV do života školy. Titul Světová škola uděluje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími organizacemi (ADRA, ARPOK, Multikulturní centrum Praha) již od roku 2006. Titulem se pyšní již 115 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky.

Co zapojením do sítě Světových škol získáte?

  • dáte najevo, že vaše škola vede žáky k aktivnímu porozumění světu
  • zapojíte se do veřejného dění a přispějete k místnímu řešení globálních problémů
  • systematickou metodickou oporu v zavádění průřezových témat do výuky
  • akreditované semináře a metodické materiály zdarma
  • prestižní ocenění zaštítěné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí ČRPokud by vaše škola měla zájem zapojit se do programu Světová škola, můžete počítat s metodickou podporou z naší strany. Získáte jistotu při vedení projektů, možnost pravidelných konzultací, pravidelnou nabídku metodických i tematických seminářů zdarma a budete mít příležitost setkávat se s dalšími motivovanými a zkušenými pedagogy a sdílet vzájemně zkušenosti. Pro úspěšnou spolupráci a zapojení se do programu Světová škola je třeba vytvořit na škole fungující tým vybraných pedagogů a motivovaných žáků a jejich účast na úvodním semináři a závěrečném summitu Světových škol. 
Celý text Méně textu

Články