85 ORGANIZACÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI VYJÁDŘILO HLUBOKÉ ZNEPOKOJENÍ NAD NOVÝM KŘESLEM PRO KUBÁNSKOU VLÁDU V RADĚ OSN PRO LIDSKÁ PRÁVA

Publikováno: 14. 10. 2020 Doba čtení: 6 minut
85 ORGANIZACÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI VYJÁDŘILO HLUBOKÉ ZNEPOKOJENÍ NAD NOVÝM KŘESLEM PRO KUBÁNSKOU VLÁDU V RADĚ OSN PRO LIDSKÁ PRÁVA
© Foto: PIN Archive

V reakci na páté zvolení Kuby do Rady OSN pro lidská práva vydalo 85 kubánských a mezinárodních organizací pro lidská práva a organizací za svobodu projevu spolu s nezávislými médii následující prohlášení:      

Jsme hluboce znepokojeni rozhodnutím udělit Kubě novou příležitost zasedat v Radě pro lidská práva. Nejen, že to Kubu odměňuje za porušování lidských práv, ale také to podkopává rozhodnutí Rady hnát provinilé vlády k odpovědnosti za své činy v regionu i ve světě.

Státy poctěny členstvím v Radě musí dodržovat mezinárodní lidskoprávní legislativu.

Státy poctěny členstvím v Radě musí dodržovat mezinárodní lidskoprávní legislativu. Členové Rady by měli zajistit, aby Kuba neunikla odpovědnosti za vlastní jednání a aby nezneužila své členství k oslabení mezinárodních lidskoprávních norem. Jakožto organizace bojující za ochranu a prosazování lidských práv budeme pozorně sledovat činy Kuby v Radě a ověřovat, zda se dodržují a chrání lidská práva a základní svobody.

Kontext

13. října 2020 na Valném shromáždění OSN udělilo mezinárodní společenství nové křeslo v Radě pro lidská práva Kubě. Od založení Rady pro lidská práva v roce 2006 již Kuba držela jedno z osmi křesel, které připadají na Latinskou Ameriku a Karibik, dohromady po čtyři funkční období. Za svých 12 let v Radě podpořila Kuba jen 66 z 205 rezolucí, které byly přijaty v reakci na vážná porušení lidských práv po celém světě.

Ve všech třech cyklech všeobecného pravidelného přezkumu (UPR) Kuba obdržela přísné varování kvůli porušování svobody sdružování a projevu, politickému pronásledování, svévolnému zatýkání, zákazům pohybu uvnitř státu i do zahraničí, neexistenci soudní nezávislosti, cenzuře, kontrole internetu a nedostatečné pluralitě médií. Představitel Kuby a jeho spojenci tato porušení dokonce demonstrovali veřejně přímo v Radě v červenci 2020, kdy cenzurovali ochránce lidských práv na Kubě Ariela Ruize Urquiolu neustálým přerušováním, když popisoval zločiny, které kubánská vláda spáchala na něm a na jeho sestře.

Na mezinárodní úrovní pak Kuba neratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech ani Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Dále kubánská vláda nepozvala zvláštního zpravodaje OSN pro prověřování situace ochránců lidských práv a podobně se na ostrov nepodařilo od roku 1989 vstoupit ani Mezinárodnímu výboru Červeného kříže (ICRC), který navštěvuje osoby uvězněné za zločiny politické povahy. Kuba je také jedinou ze všech zemí amerického kontinentu, kterou Amnesty International nedokázala od roku 1990 navštívit. 

Kuba ve svobodě tisku i nadále patří k nejhorším zemím Latinské Ameriky – Reportéři bez hranic ji ve Světovém indexu svobody tisku 2020 řadí na 171. příčku ze 180 zemí.

Organizace Freedom House ve své zprávě Freedom in the World (Svoboda ve světě) Kubě v oblasti občanských a politických svobod udělila 14 bodů z možných 100 – to je mezi zeměmi Latinské Ameriky nejnižší skóre. Organizace International IDEA vloni ve své zprávě s názvem Global State of Democracy 2019 (Světový stav demokracie) uvedla, že Kuba patří ke spodním 25 procentům zemí světa, co se týče zapojení občanské společnosti, a je jedinou zemí v regionu, která za poslední čtyři desetiletí nepodnikla zásadní kroky vstříc přechodu k demokracii. Podle Indexu demokracie 2019 organizace Economist Intelligence Unit se Kuba ze 167 zemí a teritorií řadí na 143. místo a je klasifikována jako autoritářský režim. Kuba rovněž získala několik nízkých hodnocení od různých lidskoprávních organizací a organizací za svobodu projevu. Například organizace Human Rights Watch (HRW) ve své poslední zprávě upozornila na jednání kubánské vlády, která nadále potlačuje a trestá nesouhlas a veřejnou kritiku bitím, veřejným očerňováním, omezováním volnosti pohybu a svévolným propuštěním.

V roce 2019 zvláštní zpravodaj pro svobodu projevu Meziamerické komise pro lidská práva (IACHR) došel k závěru, že na Kubě „přetrvává hrubé zanedbávání prvků potřebných pro svobodu projevu, zastupitelskou demokracii a její instituce“. IACHR rovněž ve zprávě o situaci lidských práv na Kubě z roku 2020 popsala společný vzorec v používání svévolného zadržování jakožto metody šikany ze strany policie a agentů státní bezpečnosti. Podle organizací jako Prisoners Defenders a Observatorio Cubano de Derechos Humanos je na Kubě k říjnu 2020 odhadem 125 až 138 politických vězňů.

Kuba se ve svobodě tisku i nadále rok co rok zařazuje mezi nejhorší země Latinské Ameriky – Reportéři bez hranic (RSF) ji ve Světovém indexu svobody tisku 2020 řadí na 171. příčku ze 180 zemí. Výbor na ochranu novinářů (CPJ) zařazuje Kubu na seznam 10 zemí s nejvyšší úrovní cenzury na světě.

Signatáři:

1. 14yMedio

2. AC Consorcio, Desarrollo, Justicia

3. ADNCuba

4. Alas Tensas

5. Alianza Democrática Oriental

6. Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

7. Árbol Invertido

8. Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica

9. Asociación Cubana de Pequeños Emprendedores (ACPE)

10. Asociación Cubana para la Divulgación del Islam

11. Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP)

12. Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC)

13. CADAL

14. Centro Cubano de Derechos Humanos

15. Centro de Justicia y Paz - Cepaz

16. Christian Solidarity Worldwide (CSW)

17. CIVICUS

18. Civil Rights Defenders

19. Club de Escritores y Artistas de Cuba

20. Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba (CPIC)

21. Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH)

22. Comité de Ciudadanos por la Integración Racial

23. Comunidad Judía Sefardita Bnei Anusim de Cuba

24. Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba

25. Corriente Agramontista (agrupación de abogados independientes cubanos)

26. CubaLex

27. CubaNet

28. Cultura Democrática

29. Delibera Organización

30. Demo Amlat

31. Demóngeles

32. Diario de Cuba

33. Editorial Hypermedia

34. Espacio Público (Venezuela)

35. Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela

36. Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas

37. Foro Penal

38. Forum 2000 Foundation

39. Freedom House

40. Frente Democrático Estudiantil

41. Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador).

42. Fundación Nacional de Estudios Jurídico, Políticos y Sociales

43. Hearts on Venezuela

44. Instar

45. Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP)

46. Instituto La Rosa Blanca

47. Instituto Patmos

48. Instituto Político para la Libertad (IPL)

49. Inventario

50. Justicia, Encuentro y Perdón

51. Juventud Activa Cuba Unida

52. La Hora de Cuba

53. Libertad Cuba Lab

54. Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC)

55. Ministerio Internacional Apostólico y Profético “Viento Recio”

56. Ministerio Mujer a Mujer

57. Movimiento para la Libertad de Expresión (MOLE)

58. Movimiento San Isidro

59. Museo de la Disidencia en Cuba

60. Observatorio Cubano de Derechos Humanos

61. Observatorio de Libertad Académica (OLA)

62. OtroLunes - Revista Hispanoamericana de Cultura

63. Outreach Aid to the Americas, Inc. (OAA)

64. Palabra Abierta

65. PEN America

66. PEN Argentina

67. PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio

68. PEN Internacional

69. PEN Nicaragua

70. Člověk v tísni

71. Človek v ohrození

72. Prisoners Defenders

73. Programa Cuba

74. Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

75. Puente a la Vista

76. Red Apostólica Internacional Fuego y Dinámica RAIFD

77. Red de Cultura Inclusiva

78. Red Defensora de la Mujer (REDAMU)

79. Red Femenina de Cuba

80. Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD)

81. Robert F. Kennedy Human Rights

82. Solidaridad de Trabajadores Cubanos (STC)

83. Tremenda Nota

84. Un Mundo Sin Mordaza

85. Yucabyte


Překlad z angličtiny: Jiří Marek

Autor: ČvT

Související články