90 mladých lidí absolvovalo školení v oblasti IT ve Vzdělávacím centru pro děti s poruchami sluchu v Jerevanu

Publikováno: 29. 4. 2022 Doba čtení: 2 minuty
90 mladých lidí absolvovalo školení v oblasti IT ve Vzdělávacím centru pro děti s poruchami sluchu v Jerevanu
© Shushanik Nersesyan

Charitativní organizaci „S tebou“ se podařilo zajistit sociální i ekonomické zázemí mladým lidem s handicapem, kteří byli vysídleni v důsledku konfliktu v Náhorním Karabachu. V reakci na potřeby vzniklé pandemií COVID-19 získali tito lidé skrze odborné kurzy znalosti a dovednosti v oblasti IT. Tento projekt je součástí Programu solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství financovaného EU.

Celkem devadesát jedinců ze skupin nejvíc ohrožených pandemií COVID-19 (lidé zasažení konfliktem v Náhorní Karabachu, vysídlení mladí lidé, děti s poruchami sluchu, jejich rodiče a příbuzní) absolvovalo školení v oblasti IT, které zajistilo Vzdělávací centrum pro děti s poruchami sluchu v Jerevanu, jakožto nezisková organizace. V rámci těchto kurzů získali účastníci znalosti v oblasti IT gramotnosti, 3D modelování a HTML programování.

Školení probíhala během tří měsíců ve třech kolech se třemi paralelními desetičlennými skupinami. Projektu se zúčastnilo celkem devadesát lidí. Třicet z nich se zúčastnilo kurzů v oblasti 3D modelování, dalších třicet absolvovalo školení na zvýšení IT gramotnosti a stejný počet studentů se naučil základy HTML programování. Patnácti účastníkům, kteří pocházejí ze vzdálenějších regionů bylo poskytnuto také ubytování a strava.

Tři účastníci kurzů již našli práci v oblasti IT a dalších čtyřicet pět se v tomto odvětví nadále vzdělává. Devět nejlepších studentů, jeden zástupce z každé skupiny, získalo jako odměnu laptop.


Aby bylo možné zajistit udržitelnost tohoto projektu, požádali jsme Ministerstvo školství, vědy, kultury a sportu v Arménii o dodatečnou finanční podporu. Pokud ministerstvo této žádosti vyhoví, bude možné do projektu investovat další finanční zdroje a v těchto aktivitách i nadále pokračovat.

Lusine Babayan, ředitelka Vzdělávacího centra pro děti s poruchami sluchu v Jerevanu, velmi oceňuje mnohostrannou spolupráci získanou v rámci projektu. Díky němu mohla instituce zajistit přímou a včasnou pomoc skupinám ohroženým pandemií COVID-19, zároveň také kladla důraz na udržitelnost a pokračování podpory.

Závěrečná konference projektu proběhla 13. dubna ve Vzdělávacím centru pro děti s poruchami sluchu v Jerevanu. Události se zúčastnili zástupci Člověka v tísni a MESCS, studenti krátkodobých programů, IT firmy i zaměstnanci vzdělávacího centra. Účastníci školení zde představili svoji práci a sdíleli nabyté dojmy z kurzů. Mezi organizátory a účastníky proběhla také evaluace, aby mohly být kurzy do budoucna vylepšeny.Autor: PIN Armenia

Související články