55 lidí zasažených pandemií a válkou absolvovalo sérii profesních krátkodobých školení a výučních kurzů

Publikováno: 26. 4. 2022 Doba čtení: 2 minuty
55 lidí zasažených pandemií a válkou absolvovalo sérii profesních krátkodobých školení a výučních kurzů
© Foto: Elma Vardanyan

Rozvojové centrum Armavir uskutečnilo projekt s názvem Meziodvětvová spolupráce pro inkluzivní ekonomické posílení realizovaný v rámci Programu solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství a financovaného Evropskou unií, s podporou Člověka v tísni.

V rámci projektu se zúčastnilo čtyřicet zástupců skupin nejvíce ohrožených pandemií Covid-19 (lidé s postižením, rodiče dětí s handicapem, vnitřně vysídlení lidé v důsledku konfliktu v Náhorním Karabachu, příslušníci menšin atd.) odborných krátkodobých kurzů na Státní průmyslové a pedagogické škole v Armaviru. Zde získali potřebné schopnosti a dovednosti v oborech jako je gastronomie, účetnictví, IT nebo krejčovství.

Celkem třináct ze čtyřiceti účastníků tohoto programu již našlo práci v oboru. Někteří byli zaměstnáni ve firmách, jiní si založili svůj vlastní podnik. Další tři účastníci pokračují v navazujícím vzdělávání na příslušných školách.

Výsledkem projektu bylo poskytnutí především finanční pomoci patnácti malým a středně velkým podnikům, které postihly dopady pandemie nejvíce. Projekt také umožnil dalším patnácti účastníkům získat praktické dovednosti, a to díky odborným kurzům v těchto podnicích. Tři z učňů získali později práci právě ve firmách, kde proběhlo jejich zaškolení, ostatní účastníci, kteří práci stále hledají, jsou registrováni na místním úřadu práce.

Dne 14. dubna proběhla závěrečná konference projektu v Armaviru, kde se setkali zástupci organizace Člověk v tísni, místního městského úřadu a zaměstnanci Státní průmyslové a pedagogické školy v Armaviru. Na akci nechyběli ani účastníci krátkodobých kurzů, učňové a zástupci jednotlivých podniků.

Během akce si hosté mohli prohlédnout výstavu prací studentů odborných kurzů a poslechnout si příběhy a zážitky učňů z výcviku v malých a středních podnicích.

Koordinátorka projektu Ani Tovmasyan velmi oceňuje mnohostrannou spolupráci v rámci projektu, která zajistila podporu hned několika skupinám stiženým pandemií covidu-19 a přinesla mimo jiné stabilitu a kontinuitu pomoci.

Projekt byl realizován v rámci Programu solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství, který zajišťuje Člověk v tísni v Arménii a finančně podporuje Evropská unie.


Autor: Člověk v tísni Arménie

Související články