Adaptační pobyty: dva světy, jedno hřiště

Publikováno: 7. 9. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Adaptační pobyty: dva světy, jedno hřiště
© archiv ČvT

V Kladně se již dva roky pravidelně setkávají děti z předškolního klubu Člověka v tísni s těmi z klasické školky. Spolupráci si chválí všichni zúčastnění.

Člověk v tísni provozuje v České republice 14 předškolních klubů, kterými jen loni prošlo na 330 dětí. Kluby jsou určeny dětem, které se do běžné mateřské školy nedostanou, a přitom právě ony předškolní přípravu z různých důvodů nutně potřebují. Bez ní vstupují na základní školu se značným hendikepem, který se v budoucnu velmi složitě dohání. Cílem klubů je připravit tyto děti na přestup do běžné školky, popř. na hladké zvládnutí nástupu na základní školu. Jedním z nástrojů, které k tomu pomáhají, jsou i tzv. adaptační pobyty.

Jeden z klubů, který organizace v ČR provozuje, se nachází v Kročehlavské ulici 1311 v Kladně a jmenuje se „V Domečku“. Již dva roky pravidelně jednou za měsíc dochází zdejší děti na dopolední návštěvu do Mateřské školy Plzeňská. Za tu dobu spolu zažily spoustu nevšedních zážitků. Byla mezi nimi návštěva divadelního představení, soutěžení v atletických disciplínách, hledání velikonočního pokladu v lese, závodění na dopravním hřišti či hry na zahradě. Při těchto akcích děti z klubu zakouší nejen, jaké je to být ve velkém kolektivu, ale zvykají si i na režim mateřské školy a navazují přátelství s dětmi z trochu jiného prostředí.

„Děti z Domečku navštěvují své vrstevníky jednou měsíčně. Dá se říci, že společně prožíváme běžný den ve školce. Přivítáme se, cvičíme si, stolujeme, zahrajeme si pohybové hry, zatančíme si nebo společně prožijeme některý z plánovaných programů. Děti se tak navzájem poznávají, učí se spolupracovat, komunikovat, či si navzájem pomoci,“ říká Marcela Frýdlová, vedoucí učitelka kladenské MŠ Plzeňská.

Děti spolu vycházejí bez problémů

Podle ní není problém ani v tom, že by se děti navzájem stranily. „Děti ze školky nemají problém přijmout do své hry nové děti, vzít se s nimi za ruku,“ vypráví paní učitelka Frýdlová a přidává další poznatek: „S kolegyněmi z organizace Člověk v tísni si často vyměňujeme zkušenosti z praxe, diskutujeme o tématech, které se týkají předškolního vzdělávání. I ostatní paní učitelky mají vstřícný a přátelský přístup a zajímají se o snahu začlenit děti z předškolního klubu do našich aktivit. Je to obohacení jak pro nás tak pro malé.“

Spolupráce mezi školkou a předškolním klubem v sobě skrývá ještě jeden pozitivní aspekt, který se tentokrát netýká dětí samotných. „Adaptační pobyty jsou důležité nejen pro děti, ale hrají velkou roli i pro rodiče, u kterých se někdy setkáváme s nedůvěrou vůči klasickým mateřským školám. Když rodiče vidí, jak jsou děti nadšené z návštěv ve školce a vypráví jim, co všechno zažily, pomáhá to budovat představu mateřské školy jako bezpečného místa pro jejich děti. Rozhodně nám tak zvané adapťáky pomáhají mimo jiné i v motivaci rodičů k zápisům do klasických školek, “ uzavírá Linda Vejvančická, která má „V Domečku“ na starosti právě práci s rodiči.

Předškolní kluby jsou určeny pro děti od 3 do 6 let. Jde o děti, které často vyrůstají v nepodnětném prostředí ubytoven či jiných sociálně vyloučených lokalit. V ideálním případě zde zůstávají zhruba rok, tak abychom jim i jejich rodičům pomohli s přípravou na přestup do běžné mateřinky. Pokud není přestup možný, kluby připravují děti za úspěšné zvládnutí zápisu a hladký vstup na základní školu. Kluby tak netvoří konkurenci běžným mateřským školám, spíše jde o jejich doplněk. Naším cílem je, aby se z nich stala „průtoková“ místa, kam děti přijdou, doženou to, co je potřeba, a jdou dál. 
Autor: Aneta Kozáková, Martin Kovalčík, pracovnice předškolního klubu, mediální koordinátor

Související články