Asistence při předávání dítěte mezi rodiči

Publikováno: 16. 8. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Asistence při předávání dítěte mezi rodiči
© ČvT archiv

Organizace Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s oddělením péče o rodinu a děti začala letos s asistencemi při předávání dětí mezi rodiči.

Během rozchodu partnerů či manželů často dochází ke konfliktům, nedorozuměním, odmítání nebo naopak vyhrocení komunikace mezi nimi. To vše je běžnou součástí této těžké životní chvíle a mnohdy to chce čas a mnoho sil se s danou situací vyrovnat. Pokud jsou ve vztahu děti, bývá  složité zachovat chladnou hlavu a zaměřit se na to, aby vše proběhlo relativně v klidu, obzvlášť pokud rodiče nejsou ve shodě na tom, jak to s dětmi bude dál.

Často se stává, že jedinou chvílí, kdy se spolu rodiče vidí, je právě čas, kdy si předávají děti. A ten využijí k tomu, aby si vyříkávali své názory, rozvod, neshody, ironizovali, uráželi se atd. Často celou věc otočí směrem k dítěti, řeší, co má a nemá s sebou sbaleno, jak bylo minule špinavé, hladové, unavené, nemocné atd. A co dítě v takové chvíli? Pláče, je nešťastné, stáhne se do sebe a chce mít hlavně klid.

Jak taková asistence při předávání dětí vypadá a komu je určena?

Asistence probíhá, pokud dochází ke konfliktnímu předávání dětí mezi rodiči. Služba spočívá ve fyzické asistenci sociálně aktivizačního pracovníka u předávání dítěte. Cílem služby je, aby předávání dítěte proběhlo pokud možno v klidu, aby si rodiče osvojili takové jednání, které konfliktu předchází. Jinými slovy v té chvíli řešili jen věcně předání, komunikovali spolu vhodnou formou a na řešení dalších věcí si našli jiný prostor.

Asistence není kontrolou nad rodiči. Sociálně aktivizační pracovník není zastáncem či obhájcem jednoho z rodičů vůči druhému, jeho role je nestranná. Asistence je službou, která hájí zájmy dítěte.

Asistence probíhají každý pátek a neděli od 16:00 do 20:00 nebo ve všední dny od 8:00 do 16:00 a to v našich prostorách na adrese Litovelská 14, Olomouc.

Služba je bezplatná, dobrovolná a musí s ní souhlasit oba rodiče.

Pokud byste se o asistencích chtěli dozvědět více, kontaktujte naši pracovnici Lucii Mahrovou na telefonním čísle 602 297 669.

Služba je financována z prostředků Magistrátu města Olomouce.

Článek vyšel v pozměněné formě v srpnových Olomouckých listech - měsíčník občanů statutárního města Olomouce

Autor: Lucie Mahrová, terénní sociální pracovnice

Související články