„Bála jsem se o svůj život,” říká Kefyalch 🧡

Publikováno: 7. 12. 2022 Doba čtení: 3 minuty
„Bála jsem se o svůj život,” říká Kefyalch 🧡
© Mihiret Wasihun Teklu

Genderově podmíněné násilí je v Etiopii vážný problém. Přesto, že podle zákonů platných v Etiopii může pachatel za znásilnění získat až 20 let vězení, nezabývá se zákon násilím konaným intimním partnerem a je vymáhán zcela výjimečně. Genderově podmíněné násilí vzrostlo celosvětově během pandemie Covidu-19, v Etiopii se k tomu přidala ještě válka v severní oblasti Tigray, ze které se genderově podmíněné násilí šíří celou zemí. Člověk v tísni pomáhá dívkám nejen ve vzdělání, ale také ve znalosti jejich základních práv.

  • 28 % žen v Etiopii se setkalo s násilím konaným intimním partnerem.
  • Ženy v Etiopii se vdávají v průměrně ve věku 15,7 let v Amharském regionu a ve věku 16,6 let v regionu Afar a Tigray.
  • 45 % dívek v regionu Amhara je provdáno dříve, než jim je 14 let, v Etiopii se průměrně vdá 40 % dívek před dovršením dospělosti.

Kefyalch Miju žije v oblasti Gedeo, která je téměř na opačné straně mapy než již zmíněný Tigray, přesto i Kefyalch vzpomíná, jak se setkala s genderově podmíněným násilím před dvěma roky:

„Toho muže jsem poznala před dvěma lety. Spěchala jsem, abych nepřišla pozdě do školy. Z ničeho nic se objevil na cestě a zastavil mě. Nikdy předtím jsem ho neviděla a snažila jsem se odejít, ale stisknul mi ruku tak pevně, že jsem se sotva mohla pohnout. Řekl, že si ho musím vzít za muže a pokud tak neudělám dobrovolně, tak mne unese z naší vesnice. V okolí nebyl nikdo kdo by mi pomohl. Muž nakonec zmizel. Úplně jsem ztuhla strachy.”

Tehdy Kefyalch pochopila, že ve své vesnici už není v bezpečí. Chlapec ji i nadále vyhrožoval, a dokonce se ji pokusil znásilnit. Vyděšená dívka se bála vše říct své rodině i ve třídě, v té době byla Kefyalch studentkou Integrated Functional Adult Literacy, který je součástí projektu CHANGE a zaměřuje se na dívky ve věku 14 až 18 let, které mají možnost se naučit číst, psát a počítat. Součástí projektu jsou také genderové kluby, kde studenti získávají informace o menstruaci a hygieně, genderové vyváženosti a informace, jak nahlásit násilí konané na dívkách samotných nebo v jejich okolí.

Dívky se obvykle bojí ohlásit, že jsou obětí genderově podmíněného násilí. Ve venkovských oblastech nejsou dostupné potřebné služby a podpora. Zároveň se bojí pocitu hanby. Mají strach o svou budoucnost. Násilí v případě Kefyalch pokračovalo měsíc. „Bála jsem se o svůj život,” říká. Dívka musela nakonec opustit i školu. Bála se o svůj život a nevěděla, jak dál situaci řešit. Nakonec se rozhodla vše říct své rodině.

Jak Člověk v tísni pomáhá

Člověk v tísni prostřednictvím projektu CHANGE informuje zranitelné dívky o tom, jak správně ohlásit genderově podmíněné násilí. Dívky mohou využít několik mechanismů, jako jsou bezplatná čísla linky pomoci, osobní ohlášení pověřené osobě nebo anonymní schránku umístěnou v každé škole. Kefyalch byla obeznámena se všemi možnostmi, jak tento čin nahlásit. Člověk v tísni také spolupracuje s místními službami na podporu žen a dětí, lokální policií a dalšími vládními orgány, které pomáhají dívkám v nebezpečí.

Otec Kefyalch vše nahlásil místním orgánům za pomoci školou pověřené osoby. Kefyalech poté získala podporu nejen své rodiny a školy, ale i místních žen a dívek. Znovu nabitá sebedůvěra ji pomohla zapsat se znovu do školy.

Poté, co po muži začala pátrat policie, z vesnice utekl.

V současné době Kefyalch Miju dokončila program vzdělávání starších dívek a stala se součástí tzv. Self- Help Group, kde dívky získávají základní finanční gramotnost a učí se manipulovat s penězi. Součástí je i vzájemná podpora v otevření malého podnikání.

Kefyalch vše uzavírá: „Kdybych si neřekla o pomoc, tak by mě zabil. Všem dívkám doporučuji nahlásit jakékoliv hrubé jednání, které se jim děje.”
Autor: Mihiret Wasihun Teklu, Veronika Gabrielová, ČvT Etiopie

Související články