Běží měsíc sbírky Lepší škola pro všechny – Vaše dary zdvojnásobíme!

Publikováno: 27. 9. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Běží měsíc sbírky Lepší škola pro všechny – Vaše dary zdvojnásobíme!
© Jan Slavík

Sbírka Lepší škola pro všechny na pomoc dětem a mladistvým v České republice je v plném proudu. Každý příspěvek, který nám do 16. října zašlete, naši sponzoři zdvojnásobí. Pomáhejte s námi!

Dětem v ČR pomáháme k lepšímu vzdělání

Děti ze sociálně vyloučených rodin mají oproti svým vrstevníkům v mnoha ohledech daleko náročnější start do života. Kromě chudoby ho negativně ovlivňuje také výše dosaženého vzdělání jejich rodičů, která je často jen na základní úrovni. Rodiče tak nemají potřebné znalosti k tomu, aby dokázali svým dětem s učením pomoci. Nepřipraví je na vstup do školy, domácí úkoly se velmi rychle stanou neřešitelným problémem, na který se nabalují další a další, až se škola stane nepřítelem. To je potřeba změnit! Cílem programu Lepší škola pro všechny je zajistit, aby měly tyto děti možnost dosáhnout takového vzdělání, které jim pomůže postavit se pevně na vlastní nohy.

450 nejmladších dětí jsme v 15 předškolních klubech učili rozpoznávat barvy, malovat, zpívat písničky a mnoho dalšího. Zkrátka jsme je připravovali na to, aby bez problémů zvládly přestup do klasické školky. Obrovský pokrok s námi letos udělal například Pepík.

Děti, které už do školy chodí, podporujeme v rámci doučování. Naši dobrovolníci se s nimi pravidelně učí, pomáhají jim vypracovat domácí úkoly či je připravují na důležité zkoušky. Loni jsme takto pracovali s 895 dětmi. Doučování jim pomáhá najít si cestu k učení. Například Klárka, která musela opakovat 3. třídu, díky tomu postoupila do dalšího ročníku.

Děti po dokončení školy často potřebují poradit s tím, co dál. To je chvíle, kdy s nimi začnou pracovat naši kariérní poradci. Letos jsme se takto v ČR věnovali 372 dětem. Další službu, kterou dětem nabízíme, jsou nízkoprahové kluby. Ty poskytují bezpečný prostor pro studium i trávení volného času, který letos využilo 700 dětí.

Učíme mladé lidi měnit svět k lepšímu

Ve spolupráci se školami podporujeme jejich žáky k aktivnímu přístupu ke světu kolem nás. Učí je vnímat potřeby svého okolí a reagovat na ně. Inspirativním projektům mladých lidí už také pět let udělujeme Cenu Gratias Tibi. Letos se tímto oceněním může pochlubit například Kryštof.

Vzděláváme bez rozdílu

Ne všichni učitelé mají dostatečnou podporu státu či škol. Nabízíme jim proto metodickou podporu v oblastech společného vzdělávání, vzdělávání ke globální odpovědnosti, v oblasti aktivního občanství, rozvoji komunikace ve škole a moderních výukových metodách. Podporujeme také sdílení zkušeností a dobré praxe mezi učiteli a asistenty pedagoga. Za poslední rok jsme proškolili 604 učitelů a pedagogických pracovníků.

Klademe důraz na práci s médii a osobní zkušenost

Audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz nabízí učitelům možnost otevírat se svými žáky důležitá témata dnešního světa. Přes 260 lekcí je veřejně dostupných a zdarma, pouštět si je tak může kdokoliv. Největší úspěch v uplynulém roce sklidila novinka Kovyho mediální ring, seriál s youtuberem Karlem Kovářem, který provází studenty komplikovaným světem médií.

V listopadu budeme již 14. rokem pořádat besedy a filmové projekce s pamětníky v rámci Měsíce filmu na školách. Příběhy bezpráví sbližují studenty a odvážné muže a ženy, kteří se nebáli postavit komunistickému režimu. Výuka dějepisu tak nabývá reálných kontur a žáci mají možnost slyšet příběhy pamětníků přímo z první ruky.


Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: Člověk v tísni

Související články