Blog: Nečekané legislativní záměry Advokátní komory

Publikováno: 18. 3. 2014 Doba čtení: 4 minuty
Blog: Nečekané legislativní záměry Advokátní komory
© Foto:

Kvůli odhalení firemních záměrů na ovládnutí dílčích segmentů Státu dojel Vít Bárta, jeho strana i jeho firma. Stane se to i Advokátní komoře? Přejmenuje se také Advokátní komora? Na nějakou jinou firmu? Neutekli někteří advokáti společnosti z ohrádky?

Předem se omlouvám čtenářům za tak časté texty k oblasti advokátních náhrad, ale při kontaktu s tímto tématem se dají najít strašně zajímavé informace a nedá mi to se nepodělit.


Jak jsem již psal, existuje pravděpodobně tajné Ministerstvo pro záležitosti některých advokátů (MZnA). 

Podobně jako má Vláda ČR legislativní plán, který pak je složen z dílčích úkolů a plánů jednotlivých ministerstev, má legislativní plán i MZnA. 

Dozvěděl jsem se o něm překvapivě ze zápisu z představenstva Advokátní komory, která se konalo 11. Února 2014:

a) Plán legislativních prací ČAK 

JUDr. Papež předložil návrh plánu legislativních prací ČAK pro léta 2014-2017. Předseda doplňuje, že s ohledem na očekávanou evropskou úpravu veřejných zakázek by měl být plán doplněn o novelizaci ZVZ. V této souvislosti předložil JUDr. Papež sdělení o přípravě návrhu plán legislativních prací Vlády ČR s možností pro ČAK iniciovat s MSp ČR zařazení již hotových zákonodárných projektů do legislativního plánu vlády. Po diskusi představenstvo ukládá předsedovi a JUDr. Papežovi učinit podnět MSp ČR na zařazení novely ZA, zákona o mediaci, OSŘ a trestního řádu do plánu legislativních prací vlády ostatní položky z navrženého plánu legislativních prací ČAK a ZVZ pak zařadit do tzv. výhledu legislativních prací na léta 2015 - 2017


Zde musíme dát plný počet bodů za transparentnost. MZnA (nebo ČAK) má prostě hotové legislativní projekty, iniciuje Ministerstvo spravedlnosti a společně to šoupnou do legislativního plánu Vlády. U všech položek legislativních projektů stojí obchodní zájmy advokátů jinde než je veřejný zájem. Zájmem obchodním je maximalizovat zisk a chránit si rybník. Rolí regulátora a tvúrce legislativy je usilovat o funkční systém bez děr, ve kterých je možné na úkor jiných veřejných zájmů nehorázně těžit.

Z pohledu minulých legislativních projektů MZnA byly superzajímavé dva – snaha prosadit zákonem povinnost při převodu nemovitosti využít služeb advokáta a zásah do návrhu vyhlášky, kterou se měnila vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v září loňského roku.

Nemluvím zde o těžbě přísudků v případě vymáhání bagatelních částek, o těchto miliardách jsem se zmiňoval dříve.

O prvním případě informoval Jan Brož z kanceláře Sokol Brož Novák v říjnovém vydání Bulletinu Advokacie , kdy zmiňoval advokátní návrh novely katastrálního zákona a stěžoval si na nízkou loajalitu advokátů-poslanců ze všech politických stran, kteří měli podle Brože novelu podpořit. 

O druhém zajímavém případu informovala v září 2013 média sama ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která potvrdila, že následující nápad ve vyhlášce o odměnách advokátů nevznikl na Ministerstvu spravedlnosti. Šlo o drobný zásah, který se týkal odměny advokáta, při sloučení pohledávek exekutorem. Tato úprava textu, pravděpodobně ze strany Ministerstva pro záležitosti některých advokátů, by ponechala advokátovi odměnu za každou jednu pohledávku i přes jejich sloučení. Zda byl člen Ministerstva pro záležitosti advokátů, který zapracoval větu "Při spojení dvou a více věcí se odměna určí součtem odměn za všechny spojené věci" do návrhu vyhlášky vypátrán, nevíme. Detailněji se této fintě věnoval text Zákonem vpřed, vyhláškou vzad

Ovšem úplné legislativní Ferrari, které má MZnA nastartované v garáži předčí všechny myslitelné hranice.
Cituji z News České advokátní komory ze 4.3.2014 - Zpráva z představenstva, kterou rozeslal Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK 

...Advokáti patří k právnímu státu jako příslušníci svobodné profese, nezávislé na státu. Musejí hájit kvalifikovaně zájmy lidí a soukromých korporací, a to i tehdy, dostanou-li se do rozporu se zájmy státu. Má-li být justiční systém vyvážený, nemohou se v soudních síních střetávat profesionálové s laiky. Jedině plná profesionalizace justice, zahrnující nejen profesionalizované státní zástupce a soudce, ale i profesionály na straně právních zástupců účastníků, zajistí vládu práva na místo legitimizace bezpráví. Ne advokáti, ale lidé, soukromé korporace, veřejná správa i veřejní činitelé potřebují ke každodennímu prosazování práva advokátní proces – povinné zastupování advokáty nejen v trestním, ale i v civilním soudním řízení. Jen tak budou v praxi fungovat koncentrovaná soudní řízení, zrychlí se rozhodování soudů, rozhodnutí se stanou předvídatelná a vytvoří se stav právní jistoty, potřebný v soukromých, korporátních i veřejnoprávních vztazích


K přísudkům ještě vytěžit civilní řízení

Bárta plánoval privatizovat veřejné bezpečnostní služby a trochu si zatěžit. Ministerstvo pro záležitosti advokátů chce také trochu rozšířit dobývací prostory, tentokrát o celý jeden segment. Doufám, že plán legislativních prací MZnA bude mít trochu zpoždění a nebo že se nenechá Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvem advokátů tak lehce „iniciovat“.

Autor: Jan Černý, ředitel PSI