dluhové poradenství

Dluhové poradenství

Kde pomáháme
© Foto: archiv ČvT

Posláním této služby je poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumějí nebo nemohou sami řešit. Důvodem může být nízké vzdělání, chybějící kompetence, nedostatek informací či peněz na placené služby.

Naši dluhoví poradci poskytují podporu lidem, kteří jsou ohroženi finančními problémy, a zároveň hledají řešení pro ty, kteří se již ve finanční krizi ocitli. Jejich činnost často navazuje na práci terénních sociálních pracovníků. 

Dluhoví poradci pomáhají lidem:

  • Kontaktovat jejich věřitele. Domlouvají splátkové kalendáře či se snaží nacházet jiná řešení, která by je postupem času vyvedla z dluhové pasti.
  • Bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby.  Nejsou výjimečné případy, kdy z půjček v řádu deseti tisíc vznikly statisícové pohledávky.
  • Vyřešit problémy s exekucí. Pomáhají sloučit jednotlivé exekuce, čímž se výrazně sníží odměny advokátů a exekutory vymáhaná částka. Snaží se zastavit exekuční řízení v případě, že probíhá na základě neplatných rozhodčích nálezů.
  • Zajistit oddlužení. 

Help linka, jakprezitdluhy.cz

Lidí, kteří tuto službu využívají, neustále přibývá. Problémy s dluhy se již netýkají pouze těch nejchudších, exekucím čelí v České republice statisíce lidí. 

V roce 2018 jsme zřídili dluhovou help linku, kterou obsluhují naši nejzkušenější poradci. Lidem pomáháme zorientovat se v jejich problému s dluhy, řešíme s nimi, jak zvládnout nečekaný výpadek příjmu, jak si vybrat bezpečnou půjčku, jak jednat s věřiteli či jak reagovat při mobiliárních exekucích. Pomáháme jim komunikovat s exekutory či soudy, radíme jim, jak se chovat v případě hrozící dražby či jak dosáhnout oddlužení.

Kromě přímé pomoci zadluženým lidem se dlouhodobě věnujeme také analytické činnosti. Čerpáme při tom z našich bohatých zkušeností, které jsme nasbírali při řešení mnohdy velmi složitých případů. 

Nejdůležitější výstupy z této činnosti naleznete na webu www.jakprezitdluhy.cz

Výsledkem naší práce v této oblasti je mimo jiné i několik užitečných a praktických nástrojů, které mohou lidem pomoci například s výběrem spotřebitelského úvěru či mikropůjčky, zastavit nezákonnou exekuci či nalézt nejbližší dluhovou poradnu, ve které jim pomohou s jejich problémy.


Mobilní dluhové poradenství

V roce 2019 jsme začali s projektem mobilního dluhového poradenství. Odborné dluhové poradenství tak nabízíme i mimo naše kamenné pobočky. V polovině roku 2020 jsme v reakci na růst poptávky po této službě, který očekáváme s prohlubujícími ekonomickými dopady koronavirové krize, vytipovali další města obce, ve kterých zatím není služba dluhového poradenství lidem dostupná. V druhé polovině roku 2020 jsme začali budovat síť nových mobilních poradců, kteří od počátku roku 2021 začínají objíždět první města a nabízet svoji pomoc. Poradci budou lidem pomáhat při mapování jejich závazků, vyjednávání s věřiteli a exekutory, zastavování nezákonných exekucí, komunikaci se soudy či s oddlužením.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky