Chaplin by se smál s námi

Publikováno: 26. 3. 2015 Doba čtení: 3 minuty
Chaplin by se smál s námi
©

„Když potkám Petra na chodbě a on si tak hezky s úsměvem vykračuje do třetího patra školy do třídy na doučování, vím, že je všechno jak má být.“

V listopadu by nás ani ve snu nenapadlo, že se budeme na hodiny doučování na Barrandově těšit. Doučování na základní škole Barrandov - Chaplinovo náměstí pro nás bylo zpočátku velikou výzvou. Nebudu přehánět, když napíšu, že děti z doučování jsou výrazné individuality a každá z nich, jako správná individualita, potřebuje jiný způsob práce, což nás vedlo k důkladnému zamyšlení, jaké aktivity zařadit a jak se skupinou pracovat.

Dneska víme, že se nám podařilo něco, v co jsme zpočátku ani nedoufali. Totiž, funguje to, doučování „jede“! Každé dítě, z celkového počtu 18 dětí docházejících na doučování, má svou roli a z toho máme radost. Na doučování se tak těšíme my i děti.

Se skupinovým doučováním na této škole jsme začali v říjnu 2014. Doučování bylo zprvu určené žákům z prvního stupně školy a probíhalo dvakrát týdně v odpoledních hodinách jako nepovinný předmět. Ve druhém pololetí jsme doučování otevřeli i druhostupňovým dětem, které se s námi nyní dokonce domluvily, aby doučování trvalo místo jedné hodiny, hodiny dvě. Důvod? Prostě je to baví.

Pochvala vždy potěší

Inspiraci pro napsání několika řádků jsem získala díky našemu dnešnímu setkání s vedením školy. Nebudu přehánět, když napíšu, že takovou pochvalu jsem ještě nikdy nedostala. Slova zástupkyně ředitelky mi byla důkazem toho, že naše činnost má smysl a cesta vede správným směrem. Největší pochvalou ze všech pro mě ale bylo to, že se děti na doučování těší.

Zkušenost z Barrandova mě naučila, že má smysl radovat se z maličkostí, z malých úspěchů, protože malé kroky vedou k velkým cílům.  Je nezbytné všímat si detailů, prostředí, atmosféry a interakcí mezi žáky a na ty adekvátně reagovat. Stejně tak jsem si uvědomila, že pro práci s dětmi je zásadní radost. Radost učitele, doučovatele, dobrovolníka, skautského vedoucího se nakonec přenese i na dítě, probudí jeho zájem, zvědavost a dokáže vtáhnout do hry i ty hráče, kteří na začátku sveřepě stáli mimo hrací pole.

Marek dneska na doučování pracoval se Simonou, domluvili se spolu, pracovali ve dvojici, vyřešili společně úlohu. Na začátku školního roku by mě něco takového ani ve snu nenapadlo a považuji to za veliký úspěch. Karolína přišla včas a na závěr nám Petr s Matějem pomohli s úklidem třídy, aniž bychom je o to žádali. To jsou ty detaily, které mě naplňují radostí, stačí si je jen uvědomit.

Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří jsou nebo byli v tomto školním roce do programu skupinového doučování na Barrandově zapojeni, bez nich by to nebylo ono.

Děkujeme Tereze, Michale, Daně, Valerii, Michalovi, Nině, Katce a dalším, moc si vážíme Vaší práce, snahy a energie, kterou do doučování dáváte, i když to někdy není žádná sranda.

Prosím využijte tyto řádky jako slova inspirace a důkaz toho, že pracovat lze s každým dítětem, jenom je pro něj potřeba najít správnou motivaci.

Díky Vám!

Investujeme do Vaší budoucnosti

 

 

 

 

Autor: Aneta Horká, Koordinátorka vzdělávacích služeb