Chraňme právo na vyhovující bydlení pro přesídlené komunity v Kambodže, dodává OSN ke zveřejněné zprávě

Publikováno: 16. 3. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Chraňme právo na vyhovující bydlení pro přesídlené komunity v Kambodže, dodává OSN ke zveřejněné zprávě
© Foto: Člověk v tísni

Právo na přiměřené bydlení není v Kambodži plně respektováno, chráněno a naplňováno v souvislosti s přesídlováním a přemisťováním celých komunit. Avšak nové pokyny pro přesídlení mají vládě pomoci zajistit vystěhovaným lidem lepší standard bydlení.

V rámci spolupráce na podporu státních institucí při dodržování a ochraně lidských práv mezi kambodžskou královskou vládou a Úřadem vysokého komisaře Organizace spojených národů pro lidská práva (OHCHR) v Kambodži, byla zveřejněna zpráva o lidských právech a přesídlování. Ta obsahuje mimo jiné také pokyny a doporučení k vytvoření meziresortního výboru pro ochranu lidských práv a základních svobod, který bude řešit zjištěné problémy v komplexním způsobem.

Rezidentní koordinátorka OSN Pauline Tamesis vydání zprávy uvítala ve svém úvodním projevu v při včerejším zahájení výzkumného šetření.

"Tato doporučení jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje a shodují se se závazky, které královská vláda učinila během Všeobecného pravidelného přezkumu v Kambodži v roce 2019, aby podchytila všechny probíhající spory o půdu, zajistila řešení vystěhování i přesídlování komunit ve spravedlivé a transparentním šetření s přiměřenou kompenzací," uvedla.

Studie financovaná Evropskou unií a Švédskem o situaci v oblasti lidských práv komunit žijících v místech přesídlení v Kambodži zjistila, že v mnoha případech byly místa pro přesídlení situovány v lokalitách, které postiženým obyvatelům ztěžovaly realizaci jejich dalších lidských práv. Například v oblasti vzdělávání či zdravotnictví, kdy se právě tyto služby nacházejí v přílišné vzdálenosti. Meziresortní výbor by mohl zajistit ochranu všech práv v případech, kdy je přesídlení považováno za nezbytné.

Zpráva vychází ze závěru dvouleté empirické a komplexní studie, která se zabývala situací v oblasti lidských práv v 17 místech přesídlení v Phnompenhu a dalších osmi provinciích. Studie ukázala znepokojivý trend, kdy vystěhované komunity byly posílány do míst pro přesídlení, které byly prozatím bez infrastruktury, služeb, dostupnosti vody i hygienických zařízení, adekvátního množství potravin, ale i silnic, elektrické síť, nebo zdravotnických a vzdělávacích institucí.

"Příslušné orgány by měly zajistit, aby před přesídlením byly v lokalitách zřízeny základní služby," uvedl na zahajovací akci zástupce vysokého komisaře OSN pro lidská práva v Kambodži Predeep Wagle. Zpráva rovněž zjistila, že přesídlené domácnosti nebyly dostatečně informovány o přesídlení a nebyl jim poskytnut dostatečný čas na přípravu a stěhování.

Vedoucí sekčního oddělení švédského velvyslanectví v Phnom Penhu Camilla Ottoson uvedla, že zveřejnění zprávy bylo dobře načasováno.

"Zpráva nabízí vládě konstruktivní zjištění, která by měla řešit problémy v oblasti lidských práv související s místy přesídlení. Zpráva také doplňuje několik cílů Udržitelného rozvoje, včetně Cíle 11 o udržitelných městech a komunitách, v němž se všechny členské státy OSN zavazují zajistit roku 2030 přístup k přiměřenému, bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a základním službám."

Uveřejnění studie se zúčastnila řada předních aktivistů a občanských sdružení, včetně ředitelky Kambodžského centra pro lidská práva Chak Sopheap, který uvedl, že zpráva poukazuje na důležité vazby mezi právem na přiměřené bydlení a dalšími základními lidskými právy.

Slabinou zákona je nedostatečné koordinace mezi jednotlivými ministerstvy

"[Existuje jasná] vzájemná závislost mezi právem na přiměřené bydlení a užíváním dalších lidských práv, včetně práva na vzdělání, práva na práci a práva na co nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví," řekla a upozornila na zvláštní výzvy, kterým čelí ženy a muži kmenů domorodých obyvatel.

Stávající zákony, vládní politiky a předpisy týkající se přiměřeného bydlení poskytují určitou úroveň ochrany před nuceným vystěhováním a přesídlením. Doposud však neexistují žádné vnitrostátní pokyny pro přesídlování v případech, kdy je přesídlení důsledkem ekonomických pozemkových koncesí a budování zástavby financované ze soukromých zdrojů.

"Slabina spočívá v implementaci, která se týká především institucionální kapacity a nedostatečné koordinace mezi jednotlivými ministerstvy, která by umožňovala vypracovat a provádět konkrétní opatření," uvedl Lukáš Laube, šéf mise v Kambodži organizace Člověk v tísni.

"Pokud se přijme návrh směrnic pro přesídlování, bude mít tento problém konečně řešení."

OHCHR doporučuje kambodžské královské vládě, aby návrh přijala a implementovala pokyny pro přesídlování, které jsou přílohou studie, a aby vytvořila meziresortní výbor, jež by umožnil řešení situace v oblasti lidských práv a přesídlování prostřednictvím celovládního výboru.

"OHCHR v Kambodži věří, že přijetí a uplatnění těchto zásad může a bude přispívat k tomu, aby všichni lidé, skupiny a komunity měli právo na přijatelnou životní úroveň," dodal Predeep Wagle. 


Autor: Člověk v tísni

Související články