Činnost Klubu pro děti, mládež a mladé dospělé v Jáchymově

Publikováno: 10. 5. 2013 Doba čtení: 1 minuta
Činnost Klubu pro děti, mládež a mladé dospělé v Jáchymově
©

Ve spolupráci se sokolovskou pobočkou Člověk v tísni, o. p.s. a Základní školou M. C. Sklodowské v Jáchymově se od května do prosince roku 2012 realizoval projekt Volnočasové a zájmové aktivity pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby. Hlavním cílem tohoto projektu bylo nabídnout volnočasové aktivity pro romské a sociálně znevýhodněné děti a mládež v Jáchymově. Usilovalo se též o snahu podpořit integraci těchto dětí a mládeže do většinové společnosti a zvýšit motivaci a rozvoj sociálních dovedností. Mladé generaci bylo nabídnuto také efektivnější a smysluplnější trávení volného času. Seznámili se s prevencí proti sociálně patologickým jevům a drobné kriminalitě. Cílovou skupinou, na kterou byl tento projekt zaměřen, byly děti a mladiství od osmi do patnácti let ze sociálně vyloučených lokalit v Jáchymově. Celkově se tohoto projektu zúčastnilo dvacet jedna dětí. Pro tuto skupinu mládeže se pořádaly naučné výlety po památkách a do přírody, pohybové a hudebně pohybové aktivity, divadelní produkce, sborový zpěv, seznámení s hudebními nástroji, malování a žonglování.

V současnosti v roce 2013 dochází pravidelně do klubu kolem dvaceti dětí a mládežníků ve věku do patnácti let. Dalších třicet jich přichází navštívit klub nepravidelně. Mládež a mladí dospělí ve věku patnáct až dvacet šest let jsou nejvíce problémovou skupinou, kterou se snaží pracovníci klubu přilákat k návštěvě a motivovat je k volnočasovým a projektovým aktivitám. Prozatím se jedná o spolupráci s devatenácti osobami.

Klub v Jáchymově není žádnou registrovanou službou, ale funguje na principech nízkoprahového centra. Děti a mládež zde tráví svůj volný čas, připravují a organizují různé kulturní akce. V klubu se realizují i zájmové kroužky, například beatbox, hra na hudební nástroje a tanec. K dispozici je šest počítačů s připojením k internetu, hudební nástroje, sportovní vybavení a společenské hry. Nejdůležitější složkou klubu je však volný prostor, který je všem obyvatelům Jáchymova nabízen jako místo pro realizaci jejich vlastních nápadů a aktivit. Zájmem sokolovské pobočky Člověk v tísni je především podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže, motivovat obyvatele města Jáchymov k vlastní iniciativě a občanské sounáležitosti, rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí a mládeže.

Autor: ČvT pobočka Sokolov