Člověk v tísni: Peníze z hazardu odmítáme, gambling potápí chudé

Publikováno: 10. 6. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Člověk v tísni: Peníze z hazardu odmítáme, gambling potápí chudé
©

reakce na nepravdivá tvrzení zástupce starosty MČ Praha 8 Ondřeje Grose

V červnovém vydání časopisu Osmička byla na Fóru uveřejněna vyjádření představitelů radnice a politických stran k otázce „Má osmý obvod přistoupit k nulové toleranci hazardu?“.  Pan zástupce starosty Ondřej Gros (ODS) podpořil svůj názor na zachování stavu a povolovat hazard v městské části i tvrzením, že příjmy z hazardu jsou nenahraditelným zdrojem financování neziskových organizací resp. prospěšných organizací.  Jako příklad tvrzení uvedl i naši společnost Člověk v tísni (dále ČVT), řekl: „Tyto peníze jsou i podle vyjádření zástupců těchto organizací nenahraditelné.“

Článek vzbudil pozornost příznivců ČVT a začali se dotazovat, jak je to s postojem naší společnosti k hazardu.

ČVT dlouhodobě kritizuje existenci heren a povolování herních automatů, poukazuje na nedodržování zákonných pravidel při jejich povolování. Hazard vnímáme, jako zdroj negativních a společensky nechtěných projevů. Jeho důsledkem je zvýšený počet klientů našich sociálních služeb, radikálně snižuje příjmy rodin, je to latentně kriminální prostředí. Tvrzení pana místostarosty Grose je v příkrém rozporu s pravdou a také zásadami naší společnosti. Nikdo ze společnosti Člověk v tísni se v duchu jeho tvrzení nevyjádřil. Výrok pana místostarosty považujeme za alibismus, kterým se snaží udržet hazard v městské části.

V rámci grantového řízení v MČ Praha 8 bylo pražské pobočce ČVT ve dvou programech poskytnuto celkem 100 tis.Kč. To jsou 2% rozpočtu pobočky v roce 2012, skutečně nejde o prostředky nenahraditelné.  K přiděleným prostředkům je ještě třeba dodat, že až do upozornění čitatelů článku jsme netušili, že peníze pocházejí z hazardu, brali jsme je zkrátka jako běžné prostředky z rozpočtu obce. Zatímco u privátních prostředků poměrně pečlivě zvažujeme každý zdroj, u veřejných prostředků v ČR jsme dosud podobnou kontrolu neprováděli.

V roce 2012 byly příjmy MČ Praha 8 z hazardu ve výši 18 mil.Kč, to je 1,77% celkových příjmů obce. Zároveň to znamená, že hráči na území MČ Praha 8 utratili nejméně 90 mil.Kč (přiznaných příjmů heren). A pro zajímavost, na území Karlína je podle dat ministerstva financí „občanská vybavenost“ hracími automaty takováto: 1 automat připadá na 36 obyvatel (včetně kojenců).

Redakci časopisu a panu místostarostovi jsme zaslali požadavek na opravu jeho tvrzení v časopise Osmička i na webu MČ Praha 8.

Autor: Václav Kučera, ředitel pražské pobočky PSI