Arménie

Arménie: Udržitelná obživa a životní prostředí

Z celkových 10 000 000 Arménů jich v současné době žije na území své rodné země jen asi třetina. Kromě korupce a porušování lidských práv za to může hlavně velká nezaměstnanost. Proto se zaměřujeme na vytváření nových pracovních míst, která zvyšují šanci místních obyvatel na zaměstnání doma ve vlasti. Snažíme se tak nejen odradit další osoby od emigrace, ale také motivovat Armény žijící v zahraničí k návratu domů.

Pořádáme rekvalifikační kurzy a následně poskytujeme i malé granty na rozjezd vlastního podnikání. Spolu s místními komunitami, podniky a institucemi se snažíme vzkřísit místní tradice (např. v regionu Shirak oživujeme a modernizujeme tradici zpracování vlny) a rozvíjet cestovní ruch. 


Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Transkavkazská stezka – podpora přeshraničního cestovního ruchu

Transkavkazská stezka – podpora přeshraničního cestovního ruchu

Člověk v tísni (ČvT) inicioval projekt s názvem "Transkavkazská stezka – podpora přeshraničního cestovního ruchu", jehož cílem je vytvořit novou síť iniciátorů venkovské a zážitkové turistiky napříč Gruzií a Arménií a vybudovat nové turistické stezky, které by se napojily na rostoucí iniciativu Transkavkazské stezky (TCT). Celkem bude v obou zemích vyznačeno a zmapováno přibližně 300 km stezek.

Projekt je financován prostřednictvím grantu USAID z regionálního projektu Economic Development, Governance and Enterprise Growth – EDGE. Člověk v tísni v Gruzii zajišťuje vedení a realizaci projektu spolu s Člověkem v tísni v Arménii a nevládními organizacemi Transcaucasian Trail v Gruzii i Arménii. ČvT má již zkušenosti s obdobným projektem, a to EU4Tourism: Outdoorová dobrodružství na historických stezkách v Sjuniku, který se stal součástí Stezky legend a nyní tvoří úsek Zakavkazské stezky v obcích Goris, Tatev a Kapan.

V rámci tohoto projektu budou vytvořeny a vyznačeny nové stezky v regionech Aragvi, Achalkalaki (Gruzie) a Lori a Širak (Arménie), jako součást Zakavkazské stezky. Nově vybudované stezky budou na Kavkaze fungovat jako lákadlo, které přitáhne nové návštěvníky do gruzínských a arménských venkovských oblastí. Místním podnikům budou poskytnuty prostředky na budování kapacit a propagaci, aby mohly maximálně využít obchodních příležitostí, které investice přináší. Projekt bude usilovat o identifikaci malých a středních podniků (MSP), které byly nuceny snížit počet svých zaměstnanců v důsledku hospodářského poklesu během pandemie COVID-19, a poskytne jim podporu, aby opět navýšily lokální pracovní příležitosti.

Klíčovým zaměřením projektu je vytváření sítí kontaktů a také udržitelnost. Místní akční skupiny (LAG) v Gruzii a Střediska pro ženy (WRC) v Arménii budou hrát zásadní roli při sdružování klíčových aktérů z veřejného i soukromého sektoru a občanské společnosti ve svých regionech. Tyto skupiny usnadní počáteční zapojení do organizovaných aktivit a budou v budoucnu koordinovat údržbu stezek.

Snížení používání jednorázových plastů

Snížení používání jednorázových plastů

Cílem projektu je přispět k trvalému snížení spotřeby jednorázových plastů. Projekt, který realizuje Člověk v tísni, je financován britským velvyslanectvím v Jerevanu, cílí na obyvatele města Goris a Kapan a snaží se motivovat lidi k používání ekologicky šetrnějších tašek, které se dají užívat opakovaně. Podle průzkumu používalo před spuštěním projektu znovupouživatelné tašky pouhých 7% obyvatel v regionu Syunik.
EU4Tourism: Obnova turistických stezek v provincii Syunik

EU4Tourism: Obnova turistických stezek v provincii Syunik

Aby se podařilo posílit cestovní ruch, zvýšit zaměstnanost a nastartovat ekonomiku v arménské oblasti Syunik, zahájili jsme projekt, jehož cílem je vybudovat stezku pro turisty nazvanou Stezka zachráněných rukopisů. Tato trasa bude mít asi 250 km a turisté si během ní budou moci prohlédnout mnoho zajímavých přírodních a historických památek v okolí. Tato stezka podpoří alternativní ekoturismus se zaměřením na venkovské obce v této oblasti. Narůstající počet turistů se tak stane pro obce trvalým přínosem, a to hlavně díky stálému zaměstnání.

Nové turistické cesty také zvýší ekonomické příležitosti pro mnoho lidí, kteří bydlí v jejich bezprostřední blízkosti (okolo 10 000 lidí). Tyto lidi podpoříme v tom, aby využili vzrůstající cestovní ruch a začali podnikat. V rámci projektu budou vybrány podnikatelské iniciativy za účelem finanční podpory. Toto jsou některé příklady možného podnikání: domácí penzión či malá restaurace; provozování tradičních řemesel, nabídka domácích jídel a nápojů; průvodcovské služby; pronájem outdoorového vybavení pro turistiku, camping, rybaření, cyklistiku a horolezectví; jízda na koni a další aktivity! Příjemcům grantů, kteří se do tohoto projektu zapojí, se dostane nejvyšší možné podpory a pomoci, aby dokázali rozvinout své podnikání.

Kromě zvyšování ekonomických a pracovních příležitostí se projekt zaměřuje také na posílení občanské společnosti v Syuniku. Cílem je, aby společnost aktivně pracovala na snížení chudoby a dokázala se na místní úrovni věnovat plánování a udržitelnému rozvoji. Organizace občanské společnosti a orgány místní samosprávy v Syuniku budou spolupracovat při vytváření pobídek pro udržitelný rozvoj a nových pracovních míst v blízkosti stezky.
Obnova řemesel v provincii Širak

Obnova řemesel v provincii Širak

Složitá ekonomická situace v Arménii postihuje lidi ve městech i v zemědělských oblastech a má také dopad na vysokou míru nezaměstnanosti. Člověk v tísni se snaží s problémem nezaměstnanosti a ekonomické nerovnosti v Arménii bojovat tak, že dlouhodobě podporuje malé a střední podniky. Naše nedávné projekty se zde zaměřily na různé strategie vytváření nových pracovních míst v oblastech Širak a Syunik.

Amasia je venkovská obec v provincii Širak, která je známá svou letitou tradicí chovu ovcí a zpracováním ovčí vlny. Spolu s partnery the Women Resource Center Development Foundation, the Shirak Chamber of Commerce and Industry a se zástupci obce Amasia jsme zahájili iniciativu pro obnovu a modernizaci hodnotového řetězce vlny a řemesel zabývajících se zpracováním vlny v Širaku. Cílem je vytvoření nových pracovních míst a rozvoj malých a středních podniků.

Doufáme, že tato iniciativa nám pomůže k vytvoření 60 nových pracovních míst, a to díky nové továrně na zpracování vlny. Dále bychom chtěli zvýšit zaměstnatelnost o 148 žen a mužů, kteří si zvýší kvalifikaci v oblasti řemesel spojených se zpracováním vlny. V neposlední řadě bychom chtěli zvýšit konkurenceschopnost patnácti malých a středních podniků napříč celým hodnotovým řetězcem vlny (od chovu ovcí po výrobu různých vlněných výrobků, distribuci a obchodní značku).
Podpora ohrožených skupin a jejich integrace do společnosti

Podpora ohrožených skupin a jejich integrace do společnosti

Sociální služby poskytované státem jsou v Arménii stále na nízké úrovni. Sociálním pracovníkům chybí potřebná kvalifikace i zkušenosti, nabízené služby tak často nezajistí potřebný servis klientům. V letech 2009 – 2012 proto Člověk v tísni v rámci projektů zaměřených na repatriaci navrátilců ze zahraničí poskytoval sociální i právní poradenství. Klienti se mohli obracet na pět regionálních center, a to v regionech trpících nejvyšší mírou migrace: Gegharkunik, Shirak, Kotayk, Lori a Yerevan. Současný projekt pokračuje v poskytování sociálního i právního poradenství prostřednictvím center pro podporu a informovanost migrantů, které se nacházejí v regionech Ararat, Armavir, Vayots Dzor a Syunik.

K dubnu 2015 využilo služeb Center pro podporu a informovanost migrantů přes 7 000 potenciálních a navrácených migrantů. Účinným nástrojem byla i horká linka, prostřednictvím které centra poskytla konzultace dalším 2 100 volajícím.

Jak dále pomáháme