Arménie: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

Arménie: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

© Foto: Shushanik Nersesyan

Člověk v tísni v Arménii klade největší důraz v tomto sektoru pomoci na rozvoj občanské společnosti a socioekonomický růst místních komunit. Zároveň podporujeme občanskou společnost ve spolupráci s vládními aktéry, aby mítní lídé mohli participacovat na demokratických procesech a rozvíjely se inkluzivní veřejné služby.

Za tímto účelem se snažíme podporovat organizace občanské společnosti a budovat kapacitu místních orgánů, abychom odstranili propast mezi úřady a občany. Kromě zavedených občanských sdružní klademe důraz na spolupráci s různými subjekty občanské společnosti. Spolupracujeme také s neformálními iniciativami a lokálními aktivisty, kteří hrají rozhodující roli na cestě k demokracii a přispívají tak ke světu bez chudoby, hladu a nespravedlnosti.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Partnerství pro Syunik – Posílení komunitních sociálních služeb

Partnerství pro Syunik – Posílení komunitních sociálních služeb

Projekt financovaný Evropskou unií, který realizuje Člověk v tísni ve spolupráci s nadací WINNET Goris a arménskou Caritas, přispívá k rozvoji systému sociálních služeb ve všech 7 obcích regionu Syunik. Projekt rovněž podporuje jejich udržitelné financování, aby služby mohli ještě lépe využít nejzranitelnější obyvatelé země. Přispíváme tak ke snížení chudoby, nerovnosti a zranitelnosti místních lidí. 

V rámci projektu zaměřeného na sektorové reformy úzce spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem územní správy a infrastruktury, všemi 7 obcemi regionu Syunik, místními organizacemi občanské společnosti a iniciativami. Spolu s partnery se podílíme na aktivitách v několika oblastech, poskytujeme kvalitní komunitní sociální služby, posilujeme kapacity místních organizací na základě jejich potřeb a technické podpory, a zavádíme nové modely financování. 

Výsledkem projektu bude vzájemná spolupráce občanských sdružení a orgánů místní samosprávy. Společně budou rozvíjet udržitelné mechanismy participativního plánování a poskytování komunitních sociálních služeb v souladu se strategickými plány Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zlepšení duševního zdraví starších lidí a lidí s postižením v Arménii

Zlepšení duševního zdraví starších lidí a lidí s postižením v Arménii

Člověk v tísni v Arménii za podpory UNHCR podporuje starší lidi a lidi s postižením v arménských regionech Syunik, Shirak, Tavush a Lori, konkrétně v komunitách v Goris, Versihenu, Amasii, Akhuryanu, Berdu, Noyemberyanu, Vanadzoru, Alaverdi a Stepanavanu.
Cílem projektu je zlepšit sociální pohodu a psychické zdraví starších lidí a lidí s postižením, kteří jsou zasažení konfliktem v Náhorním Karabachu a následným vysídlením. Člověk v tísni zajišťuje potřebnou podporu, pečovatelské služby a organizuje společenské události v odlehlejších regionech Arménie.
Z posudků sociálních pracovníků vyplývá, že nejohroženější skupinou jsou právě starší lidé a lidé s postižením. Pomáháme jim se zajištěním základních potřeb, jako je jídlo, hygiena a další specifické požadavky. Dostanou jednorázový měsíční příspěvek na jídlo a hygienu. Na základě individuálních potřeb dostanou jednorázový příspěvek na jídlo, hygienu a jiné služby.
Kromě výše zmíněné pomoci pomáhá Člověk v tísni těmto skupinám lidí překlenout izolaci prostřednictvím zapojení do společenských událostí. Cílem projektu je pomoci zhruba 200 starším lidem a lidem s postižením, jak z řad místních lidí, tak vysídleným lidem z Náhorního Karabachu.

Podpora zranitelných osob v oblasti profesního rozvoje v Arménii

Podpora zranitelných osob v oblasti profesního rozvoje v Arménii

Ve spolupráci s městem Jerevan jsme spustili projekt, jehož cílem je pomoci zranitelným osobám získat odborné vzdělání v oblasti podnikání a profesionální zázemí potřebné k dosažení stabilního živobytí. 
Cílem šestiměsíčního projektu je nabídnout účastníkům školení profesní příležitosti, na které by jinak nedosáhli. Aktivity v rámci projektu se zaměřují na získání zaměstnání pro účastníky nebo vytvoření vlastního podnikatelského plánu. 
Člověk v tísni (ČvT) pracuje se čtyřmi jedinci, které doporučil magistrát v Jerevanu, a ti si vybrali své specializace v oblasti vaření, šití, kadeřnictví a péči o nehty. ČvT s každým z nich pracuje na vytvoření malého podniku a zajištění přístupu k důstojnému živobytí. 
Poté, co účastníci projektu začnou podnikat, budou mít po dobu tří měsíců možnost využít poradenství založené na praktickém řešení problémů a požadavcích každodenního řízení podniku.
Podpora občanské společnosti

Podpora občanské společnosti

Člověk v tísni (ČvT), s finanční podporou Evropské unie, spustil v reakci na mimořádné události v Arménii projekt s názvem Podpora odolné společnosti. Tento projekt podporuje občanská sdružení, aby byla schopná reagovat okamžité i střednědobé dopady vojenské agrese na arménských hranicích, která eskalovala 12. a 13. září 2022.  Tato vlna vojenských útoků na hranicích zvýšila utrpení místních obyvatel, a to ať už jde o materiální škody, fyzické ohrožení I psychické trauma.

ČvT v Arménii se podílí na humanitární pomoci postiženým domácnostem v nejzranitelnějších oblastech. Na mnoho domácností má stále dopad ztráta přijmů, nedostatek bezpečí i omezený přístup k sociálním službám. ČvT podporuje zásadní roli místních organizací při podpoře civilistů postižených neustálým tlakem vojenské agrees.

Cílem tohoto projektu je řešit okamžité bezpečnostní, sociální a životní potřeby nejzranitelnějších skupin obyvatel v konkrétních příhraničních oblastech. Snahou je zmírnit dopady konfliktu. Tři občanská sdružení – Pahapan, Mission Armenia a WINNET Armenia – obdržely dílčí granty určené k práci s lidmi v postižených příhraničních oblastech Gegarkunik, Vayots Dzor a Syunik.
 
Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Cílem tohoto projektu je zmírnit dopady pandemie COVID-19 a přispět k dlouhodobější sociálně-ekonomické odolnosti ohrožených skupin v zemích východní Evropy a jižního Kavkazu. Člověk v tísni se v rámci Programu solidarity Evropské unie pro země východního partnerství spojil s partnerskými organizacemi the Netherlands Helsinki Committee (NHC) a AFEW International. Společně pracují v několika zemích včetně Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.
Uvědomujeme si, jak zásadní roli během pandemie a po ní hrají v těchto zemích místní organizace na podporu občanské společnosti, neziskové organizace a nezávislá média při poskytování služeb, mobilizaci komunit, zvyšování povědomí a prosazování ochrany lidských práv a občanských svobod. V rámci projektu bude Člověk v tísni s partnery podporovat tyto klíčové aktéry, aby pomohli zmírnit dopady COVID-19 na ohrožené skupiny. Ty by měly mít lepší přístup ke službám i informacím.
Člověk v tísni využije své bohaté zkušenosti právě s podporou organizací občanské společnosti, watch-dogovými programy a nezávislé lokální žurnalistiky. Partneři NHC a AFEW se specializují zejména na ochranu lidských práv v uzavřených institucích, jako jsou vězení nebo ústavy. Pomáhají tak například lidem s HIV/AIDS, tuberkulózou nebo žloutenkou. Finančně podpoříme organizace, které pomáhají ohroženým skupinám obyvatel a budeme je podporovat při monitoringu, v psaní reportů, v poradenství, stanovování agendy a advokačních aktivitách.

 
Aktéři občanské společnosti jako hnací síly změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku

Aktéři občanské společnosti jako hnací síly změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku

Tento regionální projekt si klade za cíl podpořit nově založené organizace občanské společnosti, místní skupiny, občanské iniciativy a sociální a kulturní hnutí v jejich roli v rámci demokratických procesů v zemích jižního Kavkazu a Moldavska.
S podporou týmu, který na projektu pracuje, a kvalifikovaných facilitátorů, bude každá vybraná organizace rozvíjet svou vlastní strategii, upevňovat svou roli ve společnosti a mapovat systémové změny, které se snaží ovlivnit. Účastníci zhodnotí své vlastní kapacity a budou se moci účastnit tréninků, konzultací a studijních návštěv a využívat koučingu a stipendií jim na míru. Zároveň posílí kontakty s komunitami, svými podporovateli a dobrovolníky a budou mít možnost navázat nové kontakty s kolegy a partnery v Arménii, Gruzii, Moldavsku a dalších zemích.
Vybrané organizace budou mít navíc přístup ke zdrojům pro svůj výzkum, k rozšiřování svých odborných znalostí a budou se moci účastnit politického dialogu na místní, národní a mezinárodní úrovni. Prozkoumají, zda, proč a jak se mohou propojit se soukromým sektorem a jak efektivně, transparentně a zodpovědně organizovat a spravovat své zdroje. Nakonec budou účastníci projektu moci požádat o flexibilní financování na podporu rozvoje jejich organizace a veřejných kampaní.
 
Mobilní péče o seniory

Mobilní péče o seniory

Projekt podpořený velvyslanectvím Japonska v Arménii se zaměřil na zavedení nových způsobů poskytování služeb sociální péče nejvíce zranitelným obyvatelům obce Amasia v arménském regionu Shirak. Vzhledem k vysoké emigraci pracovní síly (s 18,5% má v rámci země Shirak nejvyšší míru emigrace) zde žije mnoho starších lidí samostatně bez pomoci rodiny, která byla nucena odejít za prací do zahraničí. Projekt Člověka v tísni zavádí inovativní mobilní služby domácí péče o obyvatele obce Amasia. Jako součást tohoto projektu organizace Člověk v tísni plně vybavila nové vozidlo veškerým vybavením potřebným k poskytnutí adekvátní pomoci starším lidem v této oblasti. Během projektu byli zapojeni dobrovolníci z komunity Amasia, kteří zajistí, že podpora nejzranitelnějších lidí bude pokračovat i nyní po skončení projektu.
Vzdělávání prostřednictvím dokumentárního filmu

Vzdělávání prostřednictvím dokumentárního filmu

V rámci projektu zaměřeného na prevenci ilegální migrace a obchodování s lidmi se Člověk v tísni v letech 2009 - 2011 intenzivně věnoval práci se studenty středních i vysokých škol, kde uspořádal desítky debat a seminářů informujících o nástrahách nelegální migrace. Od roku 2012 Člověk v tísni představuje arménským středním školám metodologii zaměřenou na výuku prostřednictvím dokumentárních filmů. Čerpá přitom ze zkušeností programu Jeden svět na školách, který Člověk v tísni realizuje v České republice od roku 2001.

Metodologie Jednoho světa na školách je založena na používání dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků s následnými aktivitami, které umožňují učitelům efektivněji vyučovat o sociálních tématech, jako jsou lidská práva, demokracie, mediace, prevence konfliktů apod.
V současné době metodologii Jednoho světa na školách využívá 200 učitelů ze 164 škol. Ministerstvo školství a vědy Arménie schválilo metodologii Jednoho světa na školách a v průběhu roku 2014 byla tato metodologie Člověkem v tísni ve spolupráci s Národním institutem vzdělávání rozšířena mezi učitele společenských věd na dalších arménských školách.

Do oblasti vzdělávání patří také zvyšování povědomí široké veřejnosti o takových tématech, jako jsou lidská práva, migrace a obchodování s lidmi. Informace jsou lidem poskytovány prostřednictvím mediálních kampaní, jejichž výstupem byly v letech 2009 – 2014 desítky článků i televizních reportáží na téma migrace.

V letech 2012 - 2013 ČvT podporoval aktivní občany v pořádání menších filmových festivalů a jednotlivých projekcí dokumentárních filmů o aktuálních společenských tématech (řešení konfliktů, lidská práva apod.) v odlehlých oblastech Arménie (a také Gruzie a Ázerbájdžánu). Celkem pět týmů zorganizovalo deset malých lokálních festivalů dokumentární filmové tvorby.

Na festivalu promítané dokumenty konfrontovaly téměř 3 000 diváků s palčivými otázkami lidských práv, konfliktů a dalších. Po všech veřejných projekcích následovaly debaty, které divákům umožnily zahájit dialog o tématech, která jsou mnohdy ve společnosti tabuizovaná. Od roku 2014 čtyři festivaly pokračují v pořádání filmových projekcí pro veřejnost bez podpory Člověka v tísni. Veřejná videotéka s dokumentárními filmy v arménském jazyce umožňuje pořádání filmových projekcí. Videotéku využívají zejména univerzitní učitelé a občanští aktivisté.
Prevence obchodování s dětmi v Arménii

Prevence obchodování s dětmi v Arménii

Projekt byl zaměřen na prevenci obchodu s dětmi prostřednictvím zvyšování informovanosti, budováním kapacit institucí a jednotlivců, kterých se tato problematika týká a poskytováním informací a přímé pomoci ohroženým skupinám obyvatelstva. Hlavními aktivitami projektu byla práce s učiteli základních škol i s dětmi. Pro obě skupiny byly organizovány školení a diskuze o obchodu s dětmi. Uspořádali jsme letní školu pro 25 budoucích učitelů, kteří se stanou odborníky na problematiku obchodu s dětmi a budou moci pokračovat ve školení dalších učitelů a hlavně dětí.

V rámci zviditelnění problému navíc proběhla v regionech řada divadelních představení s tématikou obchodu s lidmi, které mimo jiné propagovaly služby linek bezpečí. Partnerská organizace se zaměřila na šíření informací mezi hendikepovanými, konkrétně nevidomými a slabozrakými dětmi a mezi neslyšícími dětmi jejich rodinami a pedagogy.

Kromě škol jsme působili i mezi pracovníky státní správy, kteří mají na starost ochranu práv dětí: vyškolili jsme přes 150 zaměstnanců jerevanského magistrátu, pracovníky úřadů práce a inspektorátů práce, i policisty. Podíleli jsme se na vytvoření identifikačních kritérií potencionálních dětských obětí obchodu s lidmi a následně jsme školili zástupce policie a prokuratury.

Jak dále pomáháme

Novinky