Arménie: Humanitární pomoc a obnova

Arménie: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: Shushanik Nersesyan

V posledním desetiletí se výrazně zvyšuje potřeba celosvětové humanitární pomoci a stejně tak počet lidí v nouzi; tento růst je způsoben zejména rostoucím počtem ozbrojených konfliktů a vleklých krizí, závažných přírodních katastrof a pandemií spolu s nárůstem urbanizace. Vysoký počet vysídlených osob, nedostatek finančních prostředků, potíže dostat pomoc do míst, kde je skutečně potřeba, a závažné problémy s ochranou navíc vyžadují větší globální investice do humanitárního úsilí.

Po obnovení konfliktu v Náhorním Karabachu v roce 2020 jsme neprodleně zřídili tísňovou jednotku na pomoc lidem prchajícím před konfliktem a hostitelským komunitám. Kromě poskytnutí přístřeší na zimu, pomoc zahrnuje i rozdávání potravinových a hygienických balíčků, platby za komunální služby a přímou peněžní pomoc. Nabízíme lidem specializovanou psychologickou podporu a zřídili jsme už několik dětských klubů. 

Všechny naše aktivity jsou úzce koordinovány s místními úřady a dalšími humanitárními aktéry, aby byla zajištěna co nejefektivnější pomoc. Díky naší rychlé a účinné reakci na krize a schopnosti mobilizovat naše zdroje jsme se stali hlavním aktérem humanitární komunity v Arménii. A to vše jen díky podpoře našich partnerů, donorů a díky lidem, kteří se stali součástí Klubu přátel

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Více sektorová pomoc konfliktem zasažené populaci

Více sektorová pomoc konfliktem zasažené populaci

Společně s partnery z konsorcia Medecins du Monde a Mission Armenia jsme zahájili projekt „Více sektorová okamžitá pomoc konfliktem zasažené populaci“, který financuje Evropská unie. Společně pomáháme více než 23 000 lidem, které přímo zasáhl konflikt v Náhorním Karabachu v září 2023, včetně členů komunity, která lidi z Náhorního Karabachu přijala.
Abychom co nejvíce zmírnili dopady konfliktu jak na straně vysídlených lidí, tak místní komunity, a zlepšili jejich odolnost a živobytí, zaměřujeme se na pomoc ve čtyřech hlavních oblastech: zdraví, bezpečí, bydlení a víceúčelová finanční podpora.
Společně s našimi partnery z konsorcia usilujeme o zprostředkování dostupných speciálních ochranných služeb pro lidi, kteří jsou kvůli konfliktu v ohrožení. Budeme také zajišťovat bezpečné a zazimované přístřešky pro ty nejohroženější, konfliktem zasažené lidi. Prostřednictvím víceúčelové finanční podpory pomůžeme domácnostem zajistit ty nejakutnější základní potřeby. Konkrétně zajistíme:

  • Ekologické brikety na vytopení domácností během zimních měsíců

  • Poplatky za služby

  • Stravování v bezpečných místech pro děti starých 315 let

  • Více účelovou finanční podporu

Rodiny, kterým pomůžeme, vybíráme ve spolupráci s místními autoritami.

Posílení migračního systému v Arménii

Posílení migračního systému v Arménii

V souvislosti s nedávnými událostmi se stala Arménie, která měla zkušenost doposud především s emigrací, také tranzitní a imigrační zemí. Protože žije odhadem zhruba třetina arménské populace v zahraničí, čísla spojená s emigrací zůstávají stále vysoká. Nicméně kvůli několika faktorům se stala Arménie cílovou destinací pro vysídlené lidi ze sousedních zemí, žadatele o azyl a občany z dalších zemí.

Projekt „Posílení systému řízení migrace v republice Arménii“ financovaný ICMPD má za cíl čelit nerovnoměrné migraci do států Evropské unie prostřednictvím zajištění úspěšné integrace navrátilců a občanů jiných národností v Arménii. Projekt podporuje rozvoj a zlepšení migračních a integračních politik. Zároveň posiluje kapacity odpovědných vládních kanceláří, které zodpovídají za migraci směrem do země a místních občansko-společenských organizací, které pracují s různými skupinami migrantů.

V rámci projektu úzce spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Migračními a občanskými službami Arménie, s kanceláří komisaře pro diasporu, regionálními a lokálními autoritami, občanskou společností a médii.

Projekt podporuje nuceně vysídlené lidi, navrátilce, žadatele o azyl, uprchlíky, vnitřně vysídlené osoby a občany jiných národností.

Reagujeme na vysídlení lidí z Náhorního Karabachu do Arménie

Reagujeme na vysídlení lidí z Náhorního Karabachu do Arménie

V rámci projektu podporujeme vysílené lidi z Náhorního Karabachu a ohrožené domácnosti v regionech Gegharkunik a Shirak. Takto pomáhat můžeme společně s Mission Armenia díky finanční podpoře od České rozvojové agentury.
Hlavním cílem tohoto projektu je zajistit a vylepšit profesní dovednosti těchto lidí prostřednictvím odborných kurzů, které probíhaly ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a místními zaměstnavateli. Tato školení byla zaměřena také na získání dovedností a znalostí o tom, jak zvýšit svůj příjem. Cílem je, aby úspěšní absolventi kurzu našli po jeho dokončení a uzavření odborného vzdělání práci za asistence zaměstnavatelů, kteří se do projektu zapojili. Vybraní účastníci dostanou finanční podporu během prvních dvou měsíců kurzu, aby mohli pokrýt náklady na cestu.
Potřeby jednotlivých účastníků posuzujeme individuálně, například na základě jejich zájmů. Poté se pro ně snažíme najít v rámci našeho programu vhodné místo.

Humanitární pomoc Evropské unie

Humanitární pomoc Evropské unie

Abychom mohli zajistit potřeby lidí vysídlených z Náhorního Karabachu, poskytla Evropská unie Člověku v tísni 50 tun humanitární pomoci, jejíž distribuce probíhá ve spolupráci s vládou republiky Arménie.

Humanitární pomoc zahrnuje 5000 přikrývek, 3000 setů s kuchyňským vybavením a 3000 hygienických balíčků. Seznam rodin, které dostávají podporu, vytváří jednotlivé regiony společně s Unified Social Service.

Okamžitá pomoc vysídleným lidem z Náhorního Karabachu

Okamžitá pomoc vysídleným lidem z Náhorního Karabachu

V souvislosti s vysídlením etnických Arménů z Náhorního Karabachu, které probíhá ve velkém měřítku, je hlavním cílem projektu financovaného Stichting Vluchteling pomoci nejohroženějším lidem zasaženým nedávným konfliktem.
Díky podpoře Stichting Vluchteling může Člověk v tísni zajistit vysídleným lidem bezpečné, dostupné a důstojné příbytky. V rámci projektu také vylepšujeme kolektivní příbytky, ve kterých poskytujeme ohroženým lidem nářadí, brikety nebo vařiče. Projekt podporuje zhruba 240 rodin v arménských provinciích Syunik, Vayots Dzor, Kotayk, Ararat a Armavir.
Nejohroženější domácnosti jsou vybrány v úzké spolupráci s místními autoritami, které na individuální a komunitní příbytky Člověka v tísni odkazují.

Okamžitá reakce na vysídlení lidí z Náhorního Karabachu do Arménie

Okamžitá reakce na vysídlení lidí z Náhorního Karabachu do Arménie

Člověk v tísni společně s partnery z konsorcia – Action Against Hunger, Médecins du Monde, Mission Armenia a WINNET Goris Development Foundation iniciovali krátkodobý humanitární projekt „Okamžitá reakce na vysídlení lidí z Náhorního Karabachu do Arménie“, který je financován z fondu START. Tato iniciativa reaguje na nejurgentnější potřeby populace, která byla vysídlená z Náhorního Karabachu v návaznosti na události ze září 2023. Projekt zahrnuje několik částí, které reagují na momentální potřeby přes 8000 vysídlených lidí, aby byla zajištěna komplexní humanitární pomoc zasažené populaci.

Důležitá součást projektu zahrnuje distribuci víceúčelových poukázek na vybavení domácností v regionech Syunik a Vayots Dzor. Člověk v tísni zajišťuje pro některé lidi také hotová teplá jídla ve spolupráci s místními restauracemi, jídelnami a malými podniky.
Action Against Hunger zajišťuje víceúčelové poukázky na vybavení domácností v regionech Ararat a Kotayk.
MDM pomáhá s provozem přijímacího střediska v Goris prostřednictvím zajištěním základního hardwarového vybavení a podporou v pokrytí výdajů za pronájem a služby.

Mission Armenia zajišťuje základní psychosociální pomoc a základní právnickou asistenci, aby byly zajištěny ty nejurgentnější potřeby týkající se mentálního zdraví a problémů spojených s administrativou.

WINNET Goris zajišťuje společenské aktivity speciálně pro ženy a děti v Goris. Tyto aktivity jsou organizovány prostřednictvím Child-Friendly Spaces, které založil Člověk v tísni po konfliktu v Náhorním Karabachu v roce 2020.
 
Podpora okamžitých potřeb konfliktem zasažené populace v Arménii

Podpora okamžitých potřeb konfliktem zasažené populace v Arménii

Za podpory fondu delegace Evropské unie v Arménii reagujeme na okamžité potřeby vysídlené populace v důsledku konfliktu v Náhorním Karabachu.
Zajistili jsme hygienické balíčky zhruba 1000 vysídleným rodinám v regionu Syunik. Tato podpora pomohla téměř 3000 lidem, včetně rodin s dětmi a starším lidem. Seznam těch, kteří potřebují naši asistenci nám poskytly autority regionu Syunik.

Rychlá reakce a pomoc lidem zasaženým konfliktem v Náhorním Karabachu

Rychlá reakce a pomoc lidem zasaženým konfliktem v Náhorním Karabachu

Společně s humanitární pomocí Evropské unie a ve spolupráci s WINNET Goris Development Foundation podporujeme více než 19 000 vysídlených lidí a rodin z Náhorního Karabachu.
Člověk v tísni poskytuje poukázky v hodnotě 40 000 arménských dramů lidem, kteří se nachází ve městech v regionech Vayots Dzor a Syunik. Díky tomu mají vysídlení jedinci přístup k základním potravinám a hygienickým potřebám, které si mohou nakoupit v tamějších obchodech. Lidem nacházejícím se ve venkovských oblastech byly poskytnuty balíčky s jídlem a základními hygienickými potřebami.
Náš partner WINNET Goris Development Foundation zajišťuje jídlo pro vysídlené ženy a děti.
K naší pomoci mají přístup vysídlení lidé, kteří se nachází v oblastech Vayots Dzor a Syunik. O rodinách, které tuto pomoc potřebují, nás informují místní autority.

Snížení rizika katastrof pro příhraniční komunity v regionu Syunik

Snížení rizika katastrof pro příhraniční komunity v regionu Syunik

Člověk v tísni s podporou Úřadu pro humanitární pomoc USAID realizuje v obci Goris v regionu Syunik projekt zaměřený na připravenost obyvatel na mimořádné události. Jeho cílem je snížit riziko přírodních i člověkem způsobených katastrof a zajistit tak odolnost a bezpečnost místních lidí.  

V rámci projektu bude zavedena řada komplexních opatření ve spolupráci s celostátními i lokálními úřady a odborníky z oblasti připravenosti na mimořádné události. Nedílnou součástí projektu bude také renovace bezpečných prostor, které budou vybaveny základním příslušenstvím. Projekt si klade za cíl vytvořit systém koordinace mezi klíčovými institucemi a zdokonalit postupy pro případ mimořádné situace. Zapojena bude jak samotná obec Goris, tak i zástupci občanských sdružení a dobrovolníci, kteří dostanou příslušná školení.  

V rámci tohoto projektu budou organizovány osvětové kampaně a cvičení pro případ mimořádných událostí. 

Sociální podpora a podpora podnikání pro rodiny postižené válkou na Ukrajině

Sociální podpora a podpora podnikání pro rodiny postižené válkou na Ukrajině

Lidé, kteří se kvůli válce na Ukrajině přestěhovali do Arménie, se potýkají s mnoha problémy. Jsou vyloučeni z trhu práce, což znamená, že nemohou dostatečně zajistit své rodiny ani jejich základní potřeby. Ubytování, zdravotní péče, nezaměstnanosti, ale také odborné vzdělávání nebo jazyková vybavenost, to jsou všechno oblasti, kde se lidé z Ukrajiny setkávají s nedostatečnou podporou.   

V reakci na potřeby těchto rodin a s cílem jim pomoci inicioval Člověk v tísni vznik tzv. PINcubatoru - Programu pro reintegraci.  

Projekt se zaměřuje na:   

  • Sociální podporu, která zahrnuje kompenzaci nájemného a/nebo poplatků za komunální služby a poskytnutí základních potřeb, tj. vybavení, oblečení a hygienických potřeb. V rámci této složky bude vysídleným rodinám poskytnuta také bezplatná psychologická a právní podpora. 

  • Poskytování odborného vzdělávání, která zahrnuje také kurzy arménštiny, případně i jiných jazyků. 

  • PINcubator: podnikatelský program, který zahrnuje kurzy v oblasti podnikání, granty pro malé podniky, mentoring a odborný koučink.   

Tento reintegrační projekt je realizován díky finančním prostředkům Člověka v tísni. Na projektu se podílí také místní organizace Mission Armenia, Ministerstvo školství, vědy, kultury a sportu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní migrační služba Ministerstva místního rozvoje a další místní i mezinárodní organizace. 

Okamžitá pomoc pro lidi postižené blokádou

Okamžitá pomoc pro lidi postižené blokádou

S cílem poskytnout humanitární pomoc lidem postiženým blokádou Lačinského koridoru, která trvá od 12. prosince 2022, vytvořily organizace Člověk v tísni,  Mission Armenia, Armenian Caritas a WINNET Armenia – Síť ženských informačních center, konsorcium na podporu přibližně 10 000 lidí postižených blokádou․

S finanční podporou Start Network pomáhá Člověk v tísni spolu s dalšími členy konsorcia zranitelným osobám, a to prostřednictvím místních občanských sdružení. Nabízíme široké spektrum pomoci, jako je poskytování zimního oblečení, potravin, psychosociální podpory a organizace aktivit pro mládež a ženy prostřednictvím tvořivých dílen, apod.  

Výběr příjemců pomoci a realizace projektu jsou organizovány ve spolupráci se členy konsorcia a Ministerstvem práce a sociálních věcí Arménské republiky, obcemi Syunik a Goris, a zastupitelským úřadem Náhorního Karabachu v Arménii.

 
 Okamžitá humanitární pomoc pro obyvatele Arménie zasažené konfliktem

Okamžitá humanitární pomoc pro obyvatele Arménie zasažené konfliktem

Cílem projektu je poskytnout okamžitou podporu zranitelnému obyvatelstvu v Arménii, přičemž se zaměřuje na vysídlené osoby, hostitelské rodiny a ohrožené osoby, které během konfliktu zůstaly ve svých vesnicích. V důsledku nové vlny útoků na svrchované území Arménie v září 2022 bylo z oblastí Gegharkunik, Vayots Dzor a Syunik vysídleno 7 600 osob.
Cílem projektu je pokrýt naléhavé potřeby ohrožených skupin obyvatelstva postižených konfliktem a hostitelských komunit v Arménii, a posílit tak jejich odolnost prostřednictvím zazimování, dodávek jídla a hygienických balíčků. Cílem projektu je zajistit podporu během zimy těm, kteří v důsledku konfliktu přišli o svá obydlí. Kromě toho podpoří hostitelské rodiny a zajistí okamžitou víceúčelovou podporu, která bude poskytnuta nejzranitelnějším obyvatelům postiženým konfliktem, aby byly zajištěny jejich nejnutnější potřeby.
Tato šestiměsíční humanitární pomoc podpoří 4 225 osob a bude realizována konsorciem organizací Člověka v tísni a ACTED. Projekt bude úzce koordinován s příslušnými orgány a subjekty zajišťující humanitární pomoc, aby nedocházelo ke zdvojení podpory, a zároveň doplňoval již probíhající aktivity.
 
Humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo v Arménii

Humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo v Arménii

Díky finančním prostředkům START Network v rámci projektu s názvem Humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo v Arménii pomáhá Člověk v tísni (ČvT) lidem v regionu Syunik, kteří byli 13. až 15. září 2022 zasaženi útoky ze strany Ázerbájdžánu. Konflikt je vyhnal z jejich domovů a způsobil těžká traumata. Zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou děti, starší lidé a ženy, jsou obzvláště ohroženy v situaci, kdy je státní podpora omezená a přístup ke klíčovým službám nedostačující.
Projekt řídí organizace ACTED v konsorciu s ČvT a Mission Armenia a zaměřuje se na regiony Vayots Dzor, Gegharkunik a Syunik.
ČvT poskytuje rodinám a zdravotnickým zařízením v regionu Syunik hygienické balíčky, stejně tak i balíčky pro kojence nebo sady první pomoci. Podařilo se zajistit podporu pro 600 domácností a 100 matek. Příjemci jsou vybíráni ve spolupráci s místními úřady a jsou určeny pro ty nejohroženější skupiny.
Partneři projektu, organizace ACTED a Mission Armenia, poskytují lidem víceúčelové poukázky a služby psychologické podpory.
Podpora vysídlených rodin – Metsamor (DFSM

Podpora vysídlených rodin – Metsamor (DFSM

Po 18 měsících od eskalace konfliktu v Náhorním Karabachu je problém vysídlené populace z této válkou postižené oblasti, která nyní žije v Arménii, stále aktuální.

Cílem projektu Displaced Family Support (Podpora vysídlených rodin), podporovaného Agenturou Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj, je zlepšit kvalitu života vysídlených rodin, které žijí ve městě Metsamor v provincii Armavir. Celkem 26 rodin, které našly azyl v Metsamoru a 200 obyvatel metsamorské komunity bude v rámci projektu spolupracovat na zlepšení možností a příležitostí k zapojení se do místních rozvíjejících se malých podniků. Tyto aktivity mají za cíl podpořit různorodost příjmů vysídlených rodin a prohloubit sociální soudržnost vysídlené populace a místní komunity.

Člověk v tísni provedl průzkum mezi místními pracovníky a vybranými zástupci z vysídlených rodin, aby zjistil, s jakými problémy se tyto skupiny ve městě potýkají. Podle výzkumu je pro vysídlenou populaci jednou z největších komplikací najít zaměstnání, především kvůli proměnlivosti pracovního trhu a omezeným ekonomickým podmínkám přijímací komunity. Podle analýzy trhu je v regionu možné vytvořit nová pracovní místa v odvětvích jako je pekařství, gastronomie, soukromé školky, služby zaměřené na péči o děti, šití či továrny na uchování potravin.

Vybraní příjemci z vysídlených rodin a členové místní komunity se zúčastní kurzů zaměřených na různé postupy v pekařství, jako jsou: speciální či alternativní pečení, cukrářské umění ale také řízení stravovacích služeb, finanční gramotnost, řízení podniku atd. Ti nejúspěšnější účastníci projektu dostanou příležitost pracovat v nově vzniklém pekařství nebo obdrží balíčky na podporu živobytí, aby mohli snadněji podpořit možnosti výdělku ve svých rodinách.

Jeden z hlavních cílů projektu je podpořit ekonomickou integraci vysídlené populace žijící ve městě prostřednictvím založení a provozu pekárny, která zajistí celkem 10 – 12 pracovních míst. Podle předpokladů bude pekárna schopná denně produkovat 800 chlebů a 300 lavašů, a tím pokryje potřeby škol a školek v Metsamoru. Mimoto budou produkty z pekárny kromě běžného prodeje dostupné zdarma pro vysídlené rodiny, čímž bude zajištěna životaschopnost této provozovny.

Pro zajištění správné asimilace a sociální integrace vysídlené populace do místní komunity spolupracuje Člověk v tísni s městským úřadem v Metsamoru. Díky této kooperaci bude založena dodatečná jednotka dětské péče ve školce v Metsamoru, především díky materiálnímu a personálnímu vybavení. Vedení školky upřednostní ve výběrovém řízení zájemce z vysídlených komunit, pokud budou splňovat všechny odborné předpoklady.

REACT: Pomoc a včasná obnova pro lidi postižené konfliktem v Arménii

REACT: Pomoc a včasná obnova pro lidi postižené konfliktem v Arménii

Projekt REACT (Relief and Early Recovery for People Affected by Conflict in Armenia) se snaží uspokojit potřeby více než 17 000 vysídlených osob v nejzasaženějších oblastech země. Prostřednictvím tohoto projektu se Člověk v tísni snaží poskytovat nepřetržitou pomoc těm nejohroženějším a reagovat na rostoucí potřeby včasné obnovy v Arménii.

Člověk v tísni pracuje na podpoře lidí v pěti vybraných arménských regionech: Kotayk, Ararat, Armavir, Vayots Dzor a Syunik. S blížící se zimou budou týmy spolupracující s REACT pomáhat poskytovat prostředky nezbytné pro život v chladnějších měsících. Poskytnutí dotací na podporu komunálních služeb pro 2000 vysídlených domácností, ekobriket pro 500 rodin a zimních souprav pro 200 rodin pomůže udržet teplo v domácnostech při nižších teplotách.

Prostřednictvím projektu REACT bude PIN také pomáhat ekonomické integraci obyvatelstva postiženého konfliktem v Arménii. Poskytnutí profesních poradců, kteří pomohou zranitelným lidem najít mezery v pracovních zkušenostech a identifikovat příslušné dovednosti, umožní více než 1 500 příjemcům možnost finančně se zajistit. Tento program rovněž poskytuje pomoc při sestavování životopisů, vytváření sítí, poradenství a vedení pohovorů.

Vedle ekonomického poradenství bude Člověk v tísni organizovat krátkodobé odborné a vzdělávací kurzy v různých oborech. Po absolvování těchto kurzů obdrží 700 účastníků nářadí a nástroje, které jim pomůže co nejdříve se zařadit na pracovní trh.

Kromě toho bude Člověk v tísni pokračovat v provozu sedmi dětských klubů v komunitě Goris v provincii Syunik. Díky tomu mají děti možnost účastnit se volnočasových aktivit, účastnit se různých kulturních a poznávacích akcí, a co je možná nejdůležitější: hrát si se svými vrstevníky.

Projekt REACT je realizován ve spolupráci s organizací ACTED, Asociací arménských sociálních pracovníků (AASW) a nevládní organizací Mission Armenia. Naše partnerské organizace pracují na dalších klíčových aspektech integrace a pomoci v Arménii. Tato podpora zahrnuje pomoc v podobě víceúčelových poukázek, právní poradenství, advokacii, case management, mapování služeb a systémy odkazování.

Tento projekt je realizován díky štědrému financování z prostředků Evropské komise pro civilní ochranu a humanitární pomoc (ECHO).
 Multisektorová humanitární pomoc ohrožené populaci v Arménii zasažené konfliktem

Multisektorová humanitární pomoc ohrožené populaci v Arménii zasažené konfliktem

Člověk v tísni podporuje lidi v Arménii, které zasáhl konflikt v Náhorním Karabachu. Zlepšuje jejich přístup k hygieně a pomáhá jim přečkat zimu. Zároveň je cílem projektu také prevence a boj s covid-19.
Ve všech regionech Arménie se projekt soustředí na pomoc pro asi 50 000 lidí:
  • Přístup k bezpečnému přístřeší na zimu pro nejchudší a vysídlené lidi
  • Ochrana vysídlené populace a hostitelských komunit před covid-19, (osvěta a prevence nakažení)
  • Zajištění základní hygieny a prevence infekce
Pomoc zaměřená na hygienické potřeby konfliktem zasažených obyvatel v Arménii

Pomoc zaměřená na hygienické potřeby konfliktem zasažených obyvatel v Arménii

Tento projekt financovaný EU cílí na asi 2400 konfliktem zasažených lidí. Pomoc je zaměřená na základní hygienické potřeby. Člověk v tísni poskytuje hygienické balíčky vysídleným lidem a těm nejvíce ohroženým hostitelským domácnostem. Obsahují věci doporučené Světovou zdravotnickou organizací, arménskou vládou a dalšími. Jedná se o potřeby pro prevenci covid-19, osobní hygienu i úklid domácnosti. Distribuujeme rodinné balíčky, a také osobní hygienické balíčky určené pro děti, ženy a seniory. Projekt probíhá v oblasti Syunik, zejména ve městě Goris a Tegh.

 
Multisektorová humanitární pomoc ohroženým a konfliktem zasaženým lidem v Arménii

Multisektorová humanitární pomoc ohroženým a konfliktem zasaženým lidem v Arménii

Tento projekt  se zaměřuje na základní lidské potřeby a posilování odolnosti ohrožených a konfliktem vysídlených lidí a také hostitelských domácností v Arménii.  Společně s partnery ACTED, REACH, Asociací arménských sociálních pracovníků (AASW) a Arménské církevní charitativní nadací (ART) pomáháme 20 000 lidem s ubytováním, hygienou a také poskytujeme psychosociální pomoc. Hostitelské domácnosti získají příspěvek na energie a chod domácnosti. Příjemce pomoci vybíráme společně s arménským Ministerstvem práce a sociálních věcí a místními samosprávami.

 

Jak dále pomáháme

Novinky