Arménie: Humanitární pomoc a obnova

Arménie: Humanitární pomoc a obnova

© Shushanik Nersesyan

V posledním desetiletí se výrazně zvyšuje potřeba celosvětové humanitární pomoci a stejně tak počet lidí v nouzi; tento růst je způsoben zejména rostoucím počtem ozbrojených konfliktů a vleklých krizí, závažných přírodních katastrof a pandemií spolu s nárůstem urbanizace. Vysoký počet vysídlených osob, nedostatek finančních prostředků, potíže dostat pomoc do míst, kde je skutečně potřeba, a závažné problémy s ochranou navíc vyžadují větší globální investice do humanitárního úsilí.

Po obnovení konfliktu v Náhorním Karabachu v roce 2020 jsme neprodleně zřídili tísňovou jednotku na pomoc lidem prchajícím před konfliktem a hostitelským komunitám. Kromě poskytnutí přístřeší na zimu, pomoc zahrnuje i rozdávání potravinových a hygienických balíčků, platby za komunální služby a přímou peněžní pomoc. Nabízíme lidem specializovanou psychologickou podporu a zřídili jsme už několik dětských klubů. 

Všechny naše aktivity jsou úzce koordinovány s místními úřady a dalšími humanitárními aktéry, aby byla zajištěna co nejefektivnější pomoc. Díky naší rychlé a účinné reakci na krize a schopnosti mobilizovat naše zdroje jsme se stali hlavním aktérem humanitární komunity v Arménii. A to vše jen díky podpoře našich partnerů, donorů a díky lidem, kteří se stali součástí Klubu přátel

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

REACT: Pomoc a včasná obnova pro lidi postižené konfliktem v Arménii

REACT: Pomoc a včasná obnova pro lidi postižené konfliktem v Arménii

Projekt REACT (Relief and Early Recovery for People Affected by Conflict in Armenia) se snaží uspokojit potřeby více než 17 000 vysídlených osob v nejzasaženějších oblastech země. Prostřednictvím tohoto projektu se Člověk v tísni snaží poskytovat nepřetržitou pomoc těm nejohroženějším a reagovat na rostoucí potřeby včasné obnovy v Arménii.

Člověk v tísni pracuje na podpoře lidí v pěti vybraných arménských regionech: Kotayk, Ararat, Armavir, Vayots Dzor a Syunik. S blížící se zimou budou týmy spolupracující s REACT pomáhat poskytovat prostředky nezbytné pro život v chladnějších měsících. Poskytnutí dotací na podporu komunálních služeb pro 2000 vysídlených domácností, ekobriket pro 500 rodin a zimních souprav pro 200 rodin pomůže udržet teplo v domácnostech při nižších teplotách.

Prostřednictvím projektu REACT bude PIN také pomáhat ekonomické integraci obyvatelstva postiženého konfliktem v Arménii. Poskytnutí profesních poradců, kteří pomohou zranitelným lidem najít mezery v pracovních zkušenostech a identifikovat příslušné dovednosti, umožní více než 1 500 příjemcům možnost finančně se zajistit. Tento program rovněž poskytuje pomoc při sestavování životopisů, vytváření sítí, poradenství a vedení pohovorů.

Vedle ekonomického poradenství bude Člověk v tísni organizovat krátkodobé odborné a vzdělávací kurzy v různých oborech. Po absolvování těchto kurzů obdrží 700 účastníků nářadí a nástroje, které jim pomůže co nejdříve se zařadit na pracovní trh.

Kromě toho bude Člověk v tísni pokračovat v provozu sedmi dětských klubů v komunitě Goris v provincii Syunik. Díky tomu mají děti možnost účastnit se volnočasových aktivit, účastnit se různých kulturních a poznávacích akcí, a co je možná nejdůležitější: hrát si se svými vrstevníky.

Projekt REACT je realizován ve spolupráci s organizací ACTED, Asociací arménských sociálních pracovníků (AASW) a nevládní organizací Mission Armenia. Naše partnerské organizace pracují na dalších klíčových aspektech integrace a pomoci v Arménii. Tato podpora zahrnuje pomoc v podobě víceúčelových poukázek, právní poradenství, advokacii, case management, mapování služeb a systémy odkazování.

Tento projekt je realizován díky štědrému financování z prostředků Evropské komise pro civilní ochranu a humanitární pomoc (ECHO).
Okamžitá pomoc pro lidi postižené blokádou

Okamžitá pomoc pro lidi postižené blokádou

S cílem poskytnout humanitární pomoc lidem postiženým blokádou Lačinského koridoru, která trvá od 12. prosince 2022, vytvořily organizace Člověk v tísni,  Mission Armenia, Armenian Caritas a WINNET Armenia – Síť ženských informačních center, konsorcium na podporu přibližně 10 000 lidí postižených blokádou․

S finanční podporou Start Network pomáhá Člověk v tísni spolu s dalšími členy konsorcia zranitelným osobám, a to prostřednictvím místních občanských sdružení. Nabízíme široké spektrum pomoci, jako je poskytování zimního oblečení, potravin, psychosociální podpory a organizace aktivit pro mládež a ženy prostřednictvím tvořivých dílen, apod.  

Výběr příjemců pomoci a realizace projektu jsou organizovány ve spolupráci se členy konsorcia a Ministerstvem práce a sociálních věcí Arménské republiky, obcemi Syunik a Goris, a zastupitelským úřadem Náhorního Karabachu v Arménii.

 
 Okamžitá humanitární pomoc pro obyvatele Arménie zasažené konfliktem

Okamžitá humanitární pomoc pro obyvatele Arménie zasažené konfliktem

Cílem projektu je poskytnout okamžitou podporu zranitelnému obyvatelstvu v Arménii, přičemž se zaměřuje na vysídlené osoby, hostitelské rodiny a ohrožené osoby, které během konfliktu zůstaly ve svých vesnicích. V důsledku nové vlny útoků na svrchované území Arménie v září 2022 bylo z oblastí Gegharkunik, Vayots Dzor a Syunik vysídleno 7 600 osob.
Cílem projektu je pokrýt naléhavé potřeby ohrožených skupin obyvatelstva postižených konfliktem a hostitelských komunit v Arménii, a posílit tak jejich odolnost prostřednictvím zazimování, dodávek jídla a hygienických balíčků. Cílem projektu je zajistit podporu během zimy těm, kteří v důsledku konfliktu přišli o svá obydlí. Kromě toho podpoří hostitelské rodiny a zajistí okamžitou víceúčelovou podporu, která bude poskytnuta nejzranitelnějším obyvatelům postiženým konfliktem, aby byly zajištěny jejich nejnutnější potřeby.
Tato šestiměsíční humanitární pomoc podpoří 4 225 osob a bude realizována konsorciem organizací Člověka v tísni a ACTED. Projekt bude úzce koordinován s příslušnými orgány a subjekty zajišťující humanitární pomoc, aby nedocházelo ke zdvojení podpory, a zároveň doplňoval již probíhající aktivity.
 
Humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo v Arménii

Humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo v Arménii

Díky finančním prostředkům START Network v rámci projektu s názvem Humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo v Arménii pomáhá Člověk v tísni (ČvT) lidem v regionu Syunik, kteří byli 13. až 15. září 2022 zasaženi útoky ze strany Ázerbájdžánu. Konflikt je vyhnal z jejich domovů a způsobil těžká traumata. Zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou děti, starší lidé a ženy, jsou obzvláště ohroženy v situaci, kdy je státní podpora omezená a přístup ke klíčovým službám nedostačující.
Projekt řídí organizace ACTED v konsorciu s ČvT a Mission Armenia a zaměřuje se na regiony Vayots Dzor, Gegharkunik a Syunik.
ČvT poskytuje rodinám a zdravotnickým zařízením v regionu Syunik hygienické balíčky, stejně tak i balíčky pro kojence nebo sady první pomoci. Podařilo se zajistit podporu pro 600 domácností a 100 matek. Příjemci jsou vybíráni ve spolupráci s místními úřady a jsou určeny pro ty nejohroženější skupiny.
Partneři projektu, organizace ACTED a Mission Armenia, poskytují lidem víceúčelové poukázky a služby psychologické podpory.
Podpora vysídlených rodin – Metsamor (DFSM

Podpora vysídlených rodin – Metsamor (DFSM

Po 18 měsících od eskalace konfliktu v Náhorním Karabachu je problém vysídlené populace z této válkou postižené oblasti, která nyní žije v Arménii, stále aktuální.

Cílem projektu Displaced Family Support (Podpora vysídlených rodin), podporovaného Agenturou Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj, je zlepšit kvalitu života vysídlených rodin, které žijí ve městě Metsamor v provincii Armavir. Celkem 26 rodin, které našly azyl v Metsamoru a 200 obyvatel metsamorské komunity bude v rámci projektu spolupracovat na zlepšení možností a příležitostí k zapojení se do místních rozvíjejících se malých podniků. Tyto aktivity mají za cíl podpořit různorodost příjmů vysídlených rodin a prohloubit sociální soudržnost vysídlené populace a místní komunity.

Člověk v tísni provedl průzkum mezi místními pracovníky a vybranými zástupci z vysídlených rodin, aby zjistil, s jakými problémy se tyto skupiny ve městě potýkají. Podle výzkumu je pro vysídlenou populaci jednou z největších komplikací najít zaměstnání, především kvůli proměnlivosti pracovního trhu a omezeným ekonomickým podmínkám přijímací komunity. Podle analýzy trhu je v regionu možné vytvořit nová pracovní místa v odvětvích jako je pekařství, gastronomie, soukromé školky, služby zaměřené na péči o děti, šití či továrny na uchování potravin.

Vybraní příjemci z vysídlených rodin a členové místní komunity se zúčastní kurzů zaměřených na různé postupy v pekařství, jako jsou: speciální či alternativní pečení, cukrářské umění ale také řízení stravovacích služeb, finanční gramotnost, řízení podniku atd. Ti nejúspěšnější účastníci projektu dostanou příležitost pracovat v nově vzniklém pekařství nebo obdrží balíčky na podporu živobytí, aby mohli snadněji podpořit možnosti výdělku ve svých rodinách.

Jeden z hlavních cílů projektu je podpořit ekonomickou integraci vysídlené populace žijící ve městě prostřednictvím založení a provozu pekárny, která zajistí celkem 10 – 12 pracovních míst. Podle předpokladů bude pekárna schopná denně produkovat 800 chlebů a 300 lavašů, a tím pokryje potřeby škol a školek v Metsamoru. Mimoto budou produkty z pekárny kromě běžného prodeje dostupné zdarma pro vysídlené rodiny, čímž bude zajištěna životaschopnost této provozovny.

Pro zajištění správné asimilace a sociální integrace vysídlené populace do místní komunity spolupracuje Člověk v tísni s městským úřadem v Metsamoru. Díky této kooperaci bude založena dodatečná jednotka dětské péče ve školce v Metsamoru, především díky materiálnímu a personálnímu vybavení. Vedení školky upřednostní ve výběrovém řízení zájemce z vysídlených komunit, pokud budou splňovat všechny odborné předpoklady.

 Multisektorová humanitární pomoc ohrožené populaci v Arménii zasažené konfliktem

Multisektorová humanitární pomoc ohrožené populaci v Arménii zasažené konfliktem

Člověk v tísni podporuje lidi v Arménii, které zasáhl konflikt v Náhorním Karabachu. Zlepšuje jejich přístup k hygieně a pomáhá jim přečkat zimu. Zároveň je cílem projektu také prevence a boj s covid-19.
Ve všech regionech Arménie se projekt soustředí na pomoc pro asi 50 000 lidí:
  • Přístup k bezpečnému přístřeší na zimu pro nejchudší a vysídlené lidi
  • Ochrana vysídlené populace a hostitelských komunit před covid-19, (osvěta a prevence nakažení)
  • Zajištění základní hygieny a prevence infekce
Pomoc zaměřená na hygienické potřeby konfliktem zasažených obyvatel v Arménii

Pomoc zaměřená na hygienické potřeby konfliktem zasažených obyvatel v Arménii

Tento projekt financovaný EU cílí na asi 2400 konfliktem zasažených lidí. Pomoc je zaměřená na základní hygienické potřeby. Člověk v tísni poskytuje hygienické balíčky vysídleným lidem a těm nejvíce ohroženým hostitelským domácnostem. Obsahují věci doporučené Světovou zdravotnickou organizací, arménskou vládou a dalšími. Jedná se o potřeby pro prevenci covid-19, osobní hygienu i úklid domácnosti. Distribuujeme rodinné balíčky, a také osobní hygienické balíčky určené pro děti, ženy a seniory. Projekt probíhá v oblasti Syunik, zejména ve městě Goris a Tegh.

 
Multisektorová humanitární pomoc ohroženým a konfliktem zasaženým lidem v Arménii

Multisektorová humanitární pomoc ohroženým a konfliktem zasaženým lidem v Arménii

Tento projekt  se zaměřuje na základní lidské potřeby a posilování odolnosti ohrožených a konfliktem vysídlených lidí a také hostitelských domácností v Arménii.  Společně s partnery ACTED, REACH, Asociací arménských sociálních pracovníků (AASW) a Arménské církevní charitativní nadací (ART) pomáháme 20 000 lidem s ubytováním, hygienou a také poskytujeme psychosociální pomoc. Hostitelské domácnosti získají příspěvek na energie a chod domácnosti. Příjemce pomoci vybíráme společně s arménským Ministerstvem práce a sociálních věcí a místními samosprávami.

 

Jak dále pomáháme

Novinky