Podpora cestovního ruchu podél turistických stezek napříč Arménií a Gruzií

Publikováno: 10. 1. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Practical training on trail making
© Foto: Shushanik Nersesyan

V Arménii pokračuje rozvoj turistických stezek, které lidem umožňují poznávat tuto nádhernou zemi a dozvědět se od místních obyvatel o jejich tradicích. Pro zvýšení povědomí o síti stezek, spustil Člověk v tísni (ČvT) regionální program v Gruzii a Arménii, jehož cílem je podpořit iniciativu Transcaucasian Trail, a to díky finanční podpoře USAID Economic Development, Governance, and Enterprise Growth (EDGE). Projekt " Transkavkazská stezka – podpora přeshraničního cestovního ruchu" vede ČvT v Gruzii a je realizován ve spolupráci s ČvT v Arménii a nevládní organizací Transcaucasian Trail v Gruzii a Arménii.

Díky projektu byly vyznačeny nové stezky v regionech Aragvi (122 km), Achalkalaki (200 km), Lori (110) a Širak (102 km) v Gruzii a Arménii. Nově vybudované stezky slouží na Kavkaze jako lákadlo pro návštěvníky venkovských oblastí v obou zemích. GPS trasu stezek si můžete prohlédnout zde

Projekt se zaměřuje na rozvoj stezek a na spolupráci s místními malými a středními podniky (MSP) s cílem zvýšit jejich kapacity v oblasti turistických služeb. V Arménii proběhlo marketingové školení, kterého se zúčastnilo více než 20 zástupců těchto malých a středních podniků. Účastníci pracovali se školitelem na svých marketingových plánech a strategickém rozvoji. Mimo to si vyzkoušeli také tvorbu propagačních materiálů. 

Podpora místního podnikání 

Jednou z účastnic projektu je i Gohar – malířka a hrnčířka. Keramiku vyrábí od dětství a má zkušenosti s tvorbou krásných suvenýrů. Ve vesnici Hatsik má malou útulnou dílnu, která se jmenuje stejně jako ona – Gohar. Hatsik se stal cílem návštěv právě díky dílně a bohaté historii. Vesnice je známá také poutním místem "Tsak Kar" [děravý kámen]. Vedle něj se nachází hrobka "Sedmi bratří", která je zároveň i svatyní. 

V dílně si návštěvníci mohou vyzkoušet práci s keramiku a malovat. Gohar má poruchu sluchu a při komunikaci s návštěvníky používá papír a pero nebo pomoc členů rodiny. Hasmik je její sestra. Pracuje jako rehabilitační pracovnice a je také manažerkou značky Gohar. Hasmik si velmi váží podpory Člověka v tísni, který pomohl jejich podnikání růst. "Projekt Člověka v tísni byl příležitostí setkat a spřátelit se s fascinujícími lidmi a získat obrovskou podporu v oblasti marketingu," říká Hasmik. 

Klíčovým cílem projektu je navazování kontaktů a udržitelnost. Aby byly tyto cíle naplněny, zorganizovala partnerská organizace Transcaucasian Trail školení na tvorbu stezek pro 16 místních aktivistů z regionů Lori a Širak. Místní akční skupiny (LAG) v Gruzii a ženská informační centra (WRC) v Arménii sehrály zásadní roli při sdružování klíčových subjektů veřejné a soukromé sféry i občanské společnosti v příslušných regionech. Tyto skupiny následně usnadní počáteční zapojení do činností a budou v budoucnu koordinovat údržbu stezek.

Arevik Jeghiazaryan, spoluzakladatelka organizace WINNET Vanadzor (WRC), říká: "Marketingové školení nám ukázalo novou perspektivu pro rozvoj nápadů na sociální podnikání. Mohli jsme tak navrhnout služby na základě znalostí, které jsme získali na školení, a vypracovat marketingovou strategii, která je pro nás v tomto procesu stěžení. Díky individuálnímu vedení jsme také vylepšili strategii a přišli s mnoha nápady, jak prostřednictvím sociálního podnikání zajistit větší udržitelnost organizace a být schopni podpořit více žen a mladých lidí. Návštěva Absolute Armenia a vzniklý článek na blogu byly jen dalšími impulsy v tomto procesu. Mnoho lidí se díky tomu začalo zajímat o naše služby." 

V rámci projektu ČvT zorganizoval třídenní poznávací cestu do regionů Lori a Širak. Do regionů se vydalo devět průvodců, novinářů a manažerů turistických zájezdů, kteří zkoumali místní služby pro turisty, vybudované podél nově vzniklých tras. Účastníci cesty se také setkali s více než 30 členy nevládních organizací destinačního managementu regionů Lori a Širak – prezentovali své služby manažerů turistických zájezdů a diskutovali o možné spolupráci. 

Autor: Shushanik Nersesyan

Související články