Barma

Ukrajina: Vzdělávání a praktické dovednosti

Válka na Ukrajině způsobila, že celá generace mladých nemá ve své vlasti příliš nadějné vyhlídky na uplatnění. Nezaměstnanost v zemi je vysoká a spousta obyvatel se stěhuje za prací jinam. Spolu se zdejšími univerzitami proto vytváříme tzv. kariérní poradenská centra a školíme mladé lidi, aby byli připraveni na vybraná povolání, měli větší šanci sehnat práci tam, kde žijí a nemuseli odcházet ze země.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Obnova kariérních center

Obnova kariérních center

Na Ukrajině školíme mladé lidi tak, aby byli připraveni na budoucí povolání a zároveň jim pomáháme vytvářet si důležité sítě. Obnovená kariérní centra na univerzitách a v dalších vzdělávacích institucích mohou hrát také další pozitivní roli v případné motivaci mladých lidí pro to, aby z regionu neodcházeli.

Jak dále pomáháme