Inkluzivní online vzdělávání: děti a mládež se zdravotním postižením nacházejí v Donbasu nové příležitosti během pandemie COVID-19

Publikováno: 11. 8. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Inkluzivní online vzdělávání: děti a mládež se zdravotním postižením nacházejí v Donbasu nové příležitosti během pandemie COVID-19
© Foto: pin

Problém začlenění dětí se zdravotním postižením do vzdělávacího procesu na východní Ukrajině není nový. S pandemií COVID-19 se však pro tyto děti stává skutečnou překážkou. Přístup k online lekcím je obtížný z mnoha důvodů. Počínaje žádným nebo omezeným internetovým připojením ve venkovských oblastech, přes chybějící počítače a tablety až po problém spojený s nedostatkem odborníků, kteří by tyto lekce v dané oblasti vedli.

"Vzhledem k omezením týkajícím se setkávání lidí a přechodu na online kurzy, jsem se velmi obávala, že moje dcera prostě zůstane doma a bude si jen hrát na počítači nebo telefonovat," svěřuje se Iryna, matka Maryny, mladé dívky s postižením, která žije v Popasně, frontovém městě na východě Ukrajiny. "Proto jsem byla moc ráda, když jsem se dozvěděla o projektu organizace AMI-SHID, který poskytuje dětem a mládeži, jako je moje dcera, možnost účastnit se online lekcí, školení a dokonce i festivalů."

Asociace žen, mládeže a rodin se zdravotním postižením na východním Donbasu (AMI-SHID) za podpory Člověka v tísni s finanční pomocí Evropské unie zahájila projekt zaměřený na poskytování příležitostí dětem a mládeži se speciálními potřebami aktivně se zapojit do procesu online vzdělávání, účastnit se festivalů a pravidelně komunikovat se svými vrstevníky.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

V rámci tohoto projektu byl vytvořen a zaškolen tým profesionálních pedagogů zaměřených na speciální vzdělávací potřeby. Ti si rozšířili znalosti o tom, jak vést online výuku v době pandemie COVID-19, vytvořili metodické materiály pro školy a online třídy. Díky tomu, že měli k dispozici odborníky se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží se zdravotním postižením, mohli učitelé a školitelé zahájit online vzdělávání různých předmětů, tréninky, mistrovské a umělecké kurzy a dokonce i hodiny zpěvu a scénického uměni.

"Navštěvuji různé kurzy, ale nejraději mám zpěv a scénické umění," říká Maryna. "Mám každý den napilno, protože máme různé zajímavé aktivity. Společně kreslíme, učíme se jazyky, zpíváme, připravujeme se na různé akce, soutěže a festivaly. Je to skvělá příležitost komunikovat s ostatními, sdílet zkušenosti a zlepšovat se."


Na své dcery jsou rodiče velmi hrdí


Díky tomuto projektu dostaly děti ve venkovských oblastech Donbasu možnost navštěvovat vyučování neboť jim byly poskytnuty tablety a připojení k internetu, aby se mohly zapojit online vzdělávání. Velký přínos měl projekt i pro učitelé, kteří absolvovali odborná školení. Více než 100 učitelů a školitelů z různých částí Ukrajiny projevilo zájem a ochotu zúčastnit se tohoto projektu.

"Naše dvě dcery, Vlada a Hrystyna, si obě online vzdělávání užívají," říká Olena, která před sedmi lety utekla se svým manželem a dvěma postiženými dcerami před konfliktem z domova, který již nebyl bezpečný. "Žijeme v komunitním centru, které je na pěkném a klidném místě v lese, ale pro postižené děti tu není mnoho příležitostí zapojit se mezi ostatní a mít nějaké aktivity. Nyní, díky online kurzům, se naše dcery nenudí, komunikují ostatními dětmi a mají radost ze společné práce."

Vlada a Hrystyna jsou velmi nadané a mají z možnosti účastnit se kurzů velikou radost. Pro Vladu, studentku druhého ročníku univerzity, jsou největší vášní hodiny zpěvu. Dokonce se sama naučila hrát na klavír a během pandemie se hodně zlepšila. "I když hra na klavír není jednoduchá věc, podařilo se mi to zvládnout. Miluji hudbu a vždy se na hodiny zpěvu moc těším," říká Vlada. Její sestra Hrystyna, která je žákyní základní školy, má ráda hodiny scénického umění. Rodiče dívek mají z úspěchů dcer radost. "Zatímco my jsme v práci, Vlada a Hrystyna se věnují samy sobě. Jsme moc rádi, že teď mají možnost navštěvovat online kurzy. Během výuky a dokonce i po ní mají spoustu práce, protože se připravují na soutěže a akce. Vidíme jejich pokroky a jsme z toho šťastní," dělí se o své dojmy Serhij, otec Vlady a Hrystyny.


Asociace žen, mládeže a rodin se zdravotním postižením východního Donbasu (AMI-SHID) je jednou z nevládních organizací podporovaných Člověkem v tísni v rámci pProgramu solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství. Cílem tohoto projektu financovaného EU je zmírnit nepříznivé dopady COVID-19 a přispět k dlouhodobější socioekonomické odolnosti zranitelných skupin ve východní Evropě. V rámci realizace projektu společnosti Člověk v tísni a ve spolupráci s Nizozemským helsinským výborem (NHC) a organizací AFEW International (AFEW) je cílem navrhnout soubor intervencí v několika zemích, včetně Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.


Autor: PIN

Související články