Advokační aktivity

Advokační aktivity

© Foto: Archiv ČvT

V rámci aktivit na poli lidských práv usilujeme o zvýšení povědomí české i mezinárodní společnosti o problémech v zemích s represivními režimy. Chceme tak získat širokou podporu pro místní demokratická hnutí. Pořádáme mezinárodní setkání, organizujeme advokační cesty a iniciujeme návštěvy představitelů demokratické opozice z cílových zemí v České republice nebo například v Bruselu či Ženevě. Organizujeme pro ně setkání s novináři, politickými představiteli i zástupci občanské společnosti. Připravujeme také kampaně, happeningy a výstavy určené široké veřejnosti v ČR i zahraničí.

V posledních letech jsme připravili různé aktivity s cílem upozornit na porušování lidských práv v zemích, kde pracujeme, abychom tak získali širší veřejnou a politickou podporu na jejich obranu.

Příklady advokačních aktivit

 • Cubalog.com: Od roku 2007 spravujeme zpravodajský portál, který publikuje necenzurované články a videa nezávislých kubánských novinářů a novinářek. Tištěnou verzi časopisu Cubalog poté distribuujeme v evropských a jihoamerických městech.
 • Festival Jeden svět v Bruselu: Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádáme nejen v Praze a více než 30 dalších městech České republiky, ale tradičně

  také v Bruselu, centru Evropské unie. Do Bruselu zveme disidenty, lidskoprávní aktivisty, experty i filmaře a spolu s nimi po filmech diskutujeme s těmi, kteří mohou ovlivnit důležitá rozhodnutí v oblasti podpory a lidských práv ve světě.

 • Festival SOMOS: od roku 2022 pořádáme festival filmů o lidských právech i v Kostarice. Více informací ZDE

 • Cena Homo Homini: Každoročně udělujeme cenu Homo Homini jednotlivcům, kteří významně přispěli k obraně a rozvoji lidských práv ve svých zemích. Seznam všech dosavadních laureátů ZDE.

 • Dálší naše činnost:  

  - pořádáme debaty a veřejné kampaně

  - podporuejme místní občanské organizace prostřednictvím grantů

  - organizujeme setkání lidskoprávních aktivistů se zákonodárnými i výkonnými osobnostmi

  - podporujeme monitorování a dokumentaci porušování lidských práv v cílových zemích

  - vydáváme analytické studie a doporučení o stavu lidských práv v cílových zemích

  - účastníme se regionálních, národních a mezinárodních sítí a aliancí (EPD, Lifeline, Platforma občanské solidarity a další)

Naši partneři

S cílem získat silnější podporu a pozornost mezinárodního společenství v otázkách souvisejících s lidskými právy dlouhodobě spolupracujeme s řadou organizací v zahraničí, zejména v dalších členských zemích Evropské unie.

 • Jsme součástí nezávislé platformy DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokracie, lidských práv a občanské společnosti v ČR i zahraničí.
 • Jsme členem evropské platformy European Partnership for Democracy (EPD).
 • Jsme členem obdobného fóra pro země takzvaného východního partnerství (Eastern Partnership Civil Society Forum).
 • V roce 2011 jsme se stali členem konzorcia sedmi světových nevládních organizací Lifeline. Kromě nás jsou jeho členy CIVICUS, Forum Asia, Freedom House, Frontline Defenders, International Center for Non-Profit Law a Swedish International Liberal Center, které se soustředí na podporu skupin v represivních zemích.
 • Jsme rovněž aktivní v rámci celosvětové sítě organizací World Movement for Democracy.

Proč to děláme?

Lidé, kteří se ve svých zemích zasazují o dodržování lidských práv a demokracii, potřebují podporu ze zahraničí. Znamená pro ně nejen psychickou vzpruhu, ale může být i jistou ochranou, neboť pokud je jejich případ dostatečně známý v zahraničí, režim ví, že jejich uvězněním riskuje mezinárodní pobouření. 

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme