Advokační aktivity

Advokační aktivity

© Archiv ČvT

V rámci aktivit na poli lidských práv usilujeme o zvýšení povědomí české i mezinárodní společnosti o problémech v zemích s represivními režimy. Chceme tak získat širokou podporu pro místní demokratická hnutí. Pořádáme mezinárodní setkání, organizujeme advokační cesty a iniciujeme návštěvy představitelů demokratické opozice z cílových zemí v České republice nebo například v Bruselu či Ženevě. Organizujeme pro ně setkání s novináři, politickými představiteli i zástupci občanské společnosti. Připravujeme také kampaně, happeningy a výstavy určené široké veřejnosti v ČR i zahraničí.

V posledních letech jsme připravili různé aktivity s cílem upozornit na porušování lidských práv v zemích, kde pracujeme, abychom tak získali širší veřejnou a politickou podporu na jejich obranu.

Příklady advokačních aktivit

 • Krym: Tři roky poté: Více než stovka lidí navštívila v říjnu diskuzní a kulturně-politický večer týkající se situace na Krymu. Po ruské anexi není situace jednoduchá zejména pro Krymské Tatary, dříve systematicky vysidlované Stalinem a dnes znovu chycené v pasti nejistoty, co s nimi bude dál. Vedle dalších hostů promluvil i předseda Krymských Tatarů Refat Čubarov. 
 • Cubalog.com: Od roku 2007 spravujeme zpravodajský portál, který publikuje necenzurované články a videa nezávislých kubánských novinářů a novinářek. Tištěnou verzi časopisu Cubalog poté distribuujeme v evropských a jihoamerických městech.
 • No Silence: Zakázaná výstava z Podněstří: Fotografka Carolina Dutca prolomila tabu a vytvořila fotografickou výstavu o lidech z LGBT komunity v mezinárodně neuznaném regionu Podněstří. Kvůli své jinakosti čelí tito lidé posměchu, výhružkám a násilí. Výstavu v podněsterském Tiraspolu musela Dutca pod tlakem místní KGB zrušit. Představili jsme ji ale úspěšně v Praze, kde ji viděly tisíce lidí. 
 • Den lidských práv: U příležitosti Dne lidských práv jsme promítli dokumentární film Zlatý úsvit: Jak to vidím já o podporovatelích řecké ultranacionalistické strany. Ve spolupráci s velvyslanectvím Nizozemí a Belgie jsme pak zorganizovali debatu o rostoucí popularitě extremistických a populistických hnutí v Evropě. 
 • Festival Jeden svět v Bruselu: Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádáme nejen v Praze a více než 30 dalších městech České republiky, ale tradičně

  také v Bruselu, centru Evropské unie. Do Bruselu zveme disidenty, lidskoprávní aktivisty, experty i filmaře a spolu s nimi po filmech diskutujeme s těmi, kteří mohou ovlivnit důležitá rozhodnutí v oblasti podpory a lidských práv ve světě.

 • Festival De Cine MÁS v Nikaragui: Více než 1 400 lidí navštívilo v Nikaragui třetí ročník

  festivalu dokumentárních filmů o lidských právech De Cine Más, podporovaný Člověkem v tísni. Místní organizace Movimiento Puente zorganizovala promítání a diskuze na školách, v kulturních centrech i v malých komunitách v různých koutech Nikaraguy, kde se lidé často potýkají se stejnými problémy, o jakých dokumenty pojednávají.

 • Nguyen Quang A: Debata o Vietnamu: Do České republiky zavítal významný vietnamský disident a kritik komunistického režimu ve Vietnamu, Nguyen Quang A. Zorganizovali jsme prednášku a diskuzi pro studenty, kterým náš host priblížil težkosti politické angažovanosti v jedné z nejméně svobodných zemí na světě.

Naši partneři

S cílem získat silnější podporu a pozornost mezinárodního společenství v otázkách souvisejících s lidskými právy dlouhodobě spolupracujeme s řadou organizací v zahraničí, zejména v dalších členských zemích Evropské unie.

 • Jsme součástí nezávislé platformy DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokracie, lidských práv a občanské společnosti v ČR i zahraničí.
 • Jsme členem evropské platformy European Partnership for Democracy (EPD).
 • Jsme spoluzakladateli Evropsko-ruského fóra občanské společnosti (EU-Russia Civil Society Forum), platformy pro spolupráci ruských a evropských nevládních organizací.
 • Jsme členem obdobného fóra pro země takzvaného východního partnerství (Eastern Partnership Civil Society Forum).
 • V roce 2011 jsme se stali členem konzorcia sedmi světových nevládních organizací Lifeline. Kromě nás jsou jeho členy CIVICUS, Forum Asia, Freedom House, Frontline Defenders, International Center for Non-Profit Law a Swedish International Liberal Center, které se soustředí na podporu skupin v represivních zemích.
 • Jsme rovněž aktivní v rámci celosvětové sítě organizací World Movement for Democracy.

Proč to děláme?

Lidé, kteří se ve svých zemích zasazují o dodržování lidských práv a demokracii, potřebují podporu ze zahraničí. Znamená pro ně nejen psychickou vzpruhu, ale může být i jistou ochranou, neboť pokud je jejich případ dostatečně známý v zahraničí, režim ví, že jejich uvězněním riskuje mezinárodní pobouření. 

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme