Podpora občanské společnosti

Podpora občanské společnosti

© Archiv ČvT

Represivní režimy potlačují nezávislé aktivity svých občanů. V dalších zemích se občanská společnost teprve začíná rozvíjet. Podporujeme proto nezávislé organizace a iniciativy, prodemokratické aktivisty, novináře a také právníky. Snažíme se jim pomoci v jejich profesním rozvoji a pomáháme jim realizovat jejich aktivity.

V roce 2017 jsme spolupracovali celkem s 290 představiteli občanské společnosti a se 142 neziskovými organizacemi.

Pro naše partnery připravujeme tyto aktivity:

  • STUDIJNÍ CESTY A STÁŽE - Cílem studijních cest a stáží je podpořit profesní rozvoj zúčastněných partnerů, poskytnout jim srovnání se zkušenostmi z jiných zemí a podpořit vznik nových vazeb na jiné nevládní organizace či média v hostující zemi. 
  • SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ - Cílem je zlepšit a zefektivnit práci našich partnerů. Tematicky reagují na jejich potřeby a zaměřují se zejména na: digitální bezpečnost, právní poradenství, monitoring porušování lidských práv, vedení kampaní a mediální komunikaci, využití videa a audiovizuálních prostředků či projektovou metodologii. 
  • MIKROGRANTY - Podporují konkrétní aktivity partnerů. Umožňují využití vědomostí ze školení a stáží v praxi, mohou sloužit jako startovací impuls pro větší projekty. 

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme