Podpora občanské společnosti

Podpora občanské společnosti

© Foto: Archiv ČvT

Represivní režimy potlačují nezávislé aktivity svých občanů. V dalších zemích se občanská společnost teprve začíná rozvíjet. Podporujeme proto nezávislé organizace a iniciativy, prodemokratické aktivisty, novináře a také právníky. Snažíme se jim pomoci v jejich profesním rozvoji a pomáháme jim realizovat jejich aktivity.

Podporujeme organizace a nezávislé občanské iniciativy s cílem umožnit jejich profesní a institucionální rozvoj. Jen v roce 2022 jsme podpořili aktéry občanské společnosti 194 projekty a granty v různých formách, oblastech zaměření a úrovních financování. Naše práce zahrnuje:

Vzdělávací aktivity

Pořádáme školení, workshopy, studijní cesty a stáže zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností našich příjemců.

Program pro exilové aktivisty

V roce 2022 jsme zahájili nový školicí program zaměřený na budování kapacit pro exilové novináře a obránce lidských práv. Jeho cílem je poskytnout těmto aktivistům dovednosti a znalosti, které potřebují, aby mohli pokračovat ve své činnosti v novém prostředí.

Podporu vznikající občanské společnosti a mladých aktivistů

Na základě vzájemného sdílení znalostí, dovedností a zkušeností navzájem propojujeme občanské aktivisty a posilujeme jejich partnerství.

Práci s novináři

Novináři patří mezi naše klíčové příjemce. Moldavsko, Nikaragua, Ukrajina – to je jen několik příkladů zemí, kde pomáháme novinářům dělat jejich práci.

Lifeline Embattled CSO Assistance Fund

Lifeline je konsorcium sedmi velkých mezinárodních nevládních organizací, včetně Člověka v tísni, které poskytuje finanční a technickou podporu občanským aktivistům a organizacím s cílem posilovat jejich aktivity.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme