Přímá pomoc politicky perzekvovaným

Přímá pomoc politicky perzekvovaným

© Foto: Archiv Člověka v tísni

Lidé, kteří se v nedemokratických režimech rozhodnou projevovat nesouhlas a nenásilnými formami upozorňují na porušování lidských práv, nespravedlnost nebo korupci, se stávají terčem perzekucí, ocitají se před soudem, ve věznicích nebo i v ohrožení života. Političtí vězni jsou mnohdy formálně odsouzeni na základě zfalšovaných důkazů, vynucených přiznání nebo za smyšlené zločiny nepolitického charakteru.

Poskytujeme komplexní ochranu lidem, kteří hájí lidská práva a základní svobody. Pomáháme právníkům, novinářům, aktivistům, umělcům i blogerům, kterým hrozí fyzická, psychická či jiná újma nebo perzekuce ze strany státu. V roce 2022 jsme poskytli ochranu a pomoc 776 lidem ve 20ti zemích. Naše práce mimo jiné zahrnuje:

Přemístění do bezpečí

V roce 2022 se počet lidí, které jsme přestěhovali do bezpečnějších zemí nebo bezpečnějších míst v krizových regionech, výrazně zvýšil na 385.

Duševní zdraví a psychosociální podporu

Jen v roce 2022 jsme poskytli psychosociální pomoc 668 lidem.

Přímou pomoc obráncům lidských práv, politickým vězňům, politicky pronásledovaným a jejich rodinám

Poskytujeme přímou pomoc v různých formách – peněžní, právní, psychologické -- lidem, kteří jsou pronásledováni za obranu lidských práv a základních svobod.

Bezpečnostní školení

Pod vedením bezpečnostních expertů poskytujeme ohroženým jednotlivcům školení o tom, jak předcházet riziku a nebezpečí.

Ochrana lidskoprávních aktivistů je financována také z fondu Klubu přátel Člověka v tísni.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme