Přímá pomoc politicky perzekvovaným

Přímá pomoc politicky perzekvovaným

© Archiv Člověka v tísni

Lidé, kteří se v nedemokratických režimech rozhodnou projevovat nesouhlas a nenásilnými formami upozorňují na porušování lidských práv, nespravedlnost nebo korupci, se stávají terčem perzekucí, ocitají se před soudem, ve věznicích nebo i v ohrožení života. Političtí vězni jsou mnohdy formálně odsouzeni na základě zfalšovaných důkazů, vynucených přiznání nebo za smyšlené zločiny nepolitického charakteru.

V roce 2018 jsme pomohli celkem 681 perzekvovaným osobám.

Poskytujeme jim tuto podporu:

NEODKLADNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE - Politickým vězňům je často upírána lékařská péče a přístup k lékům. Posíláme jim proto léky a po propuštění pro ně zajišťujeme kvyalitní lékařská vyšetření. Podobně pomáháme lidem, kteří byli zranění u výslechu nebo na demonstraci. 

MATERIÁLNÍ POMOC - V důsledku svých občanských aktivit ztrácejí obhájci lidských práv a členové jejich rodin často zaměstnání. Poskytujeme proto dočasnou materiální pomoc těm, kteří se dostanou do tíživé životní situace.

PSYCHOLOGICKÁ POMOC - Obhájci lidských práv jsou pod neustálým psychickým tlakem vytvářeným autoritářskými strukturami. Profesionální podpora jim umožňuje lépe se vyrovnat se stresem.

PRÁVNÍ POMOC - Lidem, kteří jsou ve své zemi z politických důvodů perzekvováni nebo se dostanou do vězení, pomáháme zajistit kvalitní právní asistenci. 

RELOKACE - Pomáháme dostat se do bezpečí lidem, kteří jsou bezprostředně ohroženi na životě nebo zdraví kvůli pronásledování represivním režmem.

Přímá pomoc politicky perzekvovaným aktivistům je financována také z fondu Klubu přátel Člověka v tísni.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme