Další kancl karlovarské pobočky je v Nejdku

Publikováno: 25. 4. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Další kancl karlovarské pobočky je v Nejdku
© ČvT archiv

Od roku 2010 našla pobočka Karlovy Vary zázemí pro jedno z dalších kontaktních míst v Karlovarském kraji na faře evangelického kostela v Nejdku, Husova ulice 525. Nyní, se zde můžete potkat s pracovnicemi Petrou Bendíkovou a Veronikou Kunstovou.

Petra poskytuje službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jejímž posláním je předcházení sociálnímu vyloučení rodin s dětmi.  Některé rodiny se mohou potýkat s problémy, se kterými si neví rady a mohou mít negativní vliv na bezpečný a zdravý vývoj dětí.  V takové situaci se za spolupráce s rodinou případně dalšími institucemi a organizacemi obnovují či zachovávají funkce rodiny tak, aby děti mohly vyrůstat v podmínkách rodiny, která naplňuje své poslání.  S klienty nejčastěji řeší pomoc při neúspěchu dětí ve škole, zajištění dalšího vzdělávání, vytváření podmínek pro školní přípravu nebo při zajišťování vhodných aktivit pro děti v jejich volném čase.

Pokud se s Petrou nepotkáte v terénu, určitě ji zastihnete v době konzultačních hodin každé úterý od 10:00-12:00 v kanceláři na adrese Husova 525, Nejdek nebo na telefonním čísle 778 525 503.

Veronika pracuje ve službě terénní programy, spolupracuje s jednotlivci, kteří chtějí svou složitou životní situaci řešit, ale zatím neví jak. Potřebují se zorientovat ve svých právech a povinnostech.  Podpora a pomoc směřuje k tomu,  aby uživatelé služby dokázali identifikovat  s jakými problémy se potýkají, společně nacházeli řešení a uživatelé si tak dokázali poradit  s nepříznivou sociální situaci vlastními silami v maximální možné míře. Klienti se například na Veroniku obracejí, když potřebují řešit dluhové problémy, asistenci při sepisování formulářů, žádostí, vyřizování dokladů nebo zprostředkování bezplatného právního poradenství aj.

Terénní pracovnici Veroniku můžete kontaktovat na telefonním čísle 739 320 770 a domluvit si schůzku, nebo ji navštívit v době konzultačních hodin v kanceláři na adrese Husova 525, Nejdek a to každou středu od 10:00 do 12:00.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Terénní programy jsou hrazeny z prostředků Karlovarského kraje.

Autor: ČvT

Související články