Další kolo sporů o důl v Monywa

Publikováno: 1. 10. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Další kolo sporů o důl v Monywa
©

Posledním zářijovým dnem končí lhůta, v níž mají zemědělci žijící v těsné blízkosti měděného dolu Letpadaung v oblasti Monywa za vládou nabídnutou kompenzaci postoupit svou půdu. Přestože za neuposlechnutí tohoto nařízení hrozí zatčení, více než 60% místních obyvatel odmítá na dané podmínky přistoupit a své půdy se vzdát. Celkem se jedná o 26 vesnic, které spravují 6 900 akrů půdy určené ke konfiskaci. Na začátek října je přitom naplánované opětovné spuštění přerušené těžby. Podle nezávislých barmských médií tak v blízké budoucnosti hrozí další násilná etapa sporu, který v oblasti probíhá již téměř tři roky. 

Pře kolem dolu v Monywa se táhnou již od roku 2010, kdy bylo v oblasti konfiskováno 7,800 akrů půdy v rámci přípravy těžby a další území byla kontaminována chemikáliemi používanými v těžebním procesu. První protesty se objevily v následujícím roce; místní obyvatelé protestovali kromě konfiskací i proti rozsáhlému znečišťování životního prostředí, které v určitých místech znemožňovalo pokračovat v zemědělství, které jim poskytuje obživu. K protestům se postupně připojila i část mnišské obce a k demonstracím došlo i v Rangúnu. V listopadu, kdy protesty eskalovaly, je policie násilně potlačila za použití bílého fosforu – bojového plynu, který způsobuje popáleniny a při zásahu vážně zranil více než 50 lidí. Během následného pozastavení těžby měla vládou vytvořená komise v čele s Aung Schan Su Ťij vyšetřit ekologické, sociální a ekonomické dopady rozšiřování dolu. V březnu 2013 komise doporučila v projektu pokračovat, navrhla nicméně navýšení kompenzace farmářům, jimž je zabírána půda.

Současná sazba za zabraný akr se pohybuje v rozmezí 1 200 000 do 1 500 000 kyatů (23 000 – 30 000 Kč); většina zemědělců nicméně tvrdí, že za rok hospodaření si vydělají až 700 000 kyatů (14 000 Kč) a tudíž je odstupné příliš nízké. Vláda si přitom v červenci dojednala s ostatními vlastníky, kterými jsou čínská společnost Wanbao a armádní těleso Union of Myanmar Economic Holdings (UMEHL), výhodnější poměr rozdělování zisku, aby mohla vyplácet půdu. Od nynějška by měla mít 51% zisku.

Zdroje: www.rfa.org, www.irrawaddy.org, www.burmapartnership.org, www.mmtimes.com, www.uscampaignforburma.org, www.theworldoutline.com

Čtěte i další novinky z Barmy. 

Autor: Anna Kunová, koordinátor Barmských projektů, Člověk v tísni