h) Doučování

h) Doučování

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a doma se jim nedostává  adekvátní podpory. Důvodem je především nízké vzdělání jejich rodičů, často jen základní. Smyslem této služby je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte, nicméně doučování s sebou přináší i mnoho dalších pozitivních efektů. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.   

Významnou roli v rámci doučování hrají dobrovolníci, bez jejichž času a energie by provozování této služby nebylo možné. Dobrovolníci jsou před začátkem spolupráce adekvátně proškoleni, v průběhu doučování jim je pak poskytována veškerá potřebná podpora a pomoc.

Individuální doučování

Individuální doučování probíhá přímo v rodině dítěte. Dobrovolník za ním dochází jednou týdně na dvě hodiny, během kterých mu pomáhá se vším, co je potřeba. Kromě práce s dítětem jsou dobrovolníci a naši pracovníci v úzkém kontaktu také s rodiči, pro které přináší doučování mnoho povinností. Mimo jiné musí být vždy doučování přítomni, zajišťují adekvátní podmínky na domácí přípravu či kontrolují splnění zadaných úkolů. Snažíme se tím rodiče vtáhnout do školního dění, domácí přípravy a do aktivního zájmu o vzdělání dítěte. Rodiče tím získávají potřebné informace a kompetence.

Skupinové doučování

Skupinové doučování doplňuje doučování individuální. Tato podpora existuje ve dvou formách. První probíhá ve spolupráci se školami. Učitelé vytipovávají potřebné děti, které se účastní doučovacího kroužku, zpravidla jednou týdně na dvě hodiny. Kroužek je zaměřen na opakování a procvičování školní látky, ale je v něm prostor i na učení hrou a prohlubování kompetencí. Druhou formou je skupinové doučování, které je organizováno například na ubytovnách, v azylových domech nebo přímo v prostorách našich poboček. Využívají ho děti, které není možné z různých důvodů doučovat individuálně.

Mentoring

Tuto službu provozujeme zatím pouze na území hlavního města Prahy. V rámci mentoringu se dospívající dítě schází jednou týdně se svým mentorem, naším dobrovolníkem, a tráví čas mimo domov prostřednictvím různých volnočasových a vzdělávacích aktivit. Mladý člověk se tak dostává mimo svoji běžnou sociální bublinu, rozšiřuje si obzory a v neposlední řadě buduje vztah s mentorem. Mentor je jeho rovnocenným partnerem, který poskytuje prostor pro sdílení, radu a může se stát pozitivní inspirací.


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Koronavirový příběh: Po uzavření škol přestal zvládat látku. Pak ale přišla nečekaná pomoc

Koronavirový příběh: Po uzavření škol přestal zvládat látku. Pak ale přišla nečekaná pomoc

Člověk v tísni zajistil více než 160 dětem online doučování. Pomáhá jim na 90 dobrovolníků

Člověk v tísni zajistil více než 160 dětem online doučování. Pomáhá jim na 90 dobrovolníků

Doučování, obstarávání počítačů nebo příspěvek na dioptrické brýle. Příběhy dětí z období distančního vzdělávání

Doučování, obstarávání počítačů nebo příspěvek na dioptrické brýle. Příběhy dětí z období distančního vzdělávání

Další