Doučování.

Doučování

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a doma se jim nedostává  adekvátní podpory. Důvodem je především nízké vzdělání jejich rodičů, často jen základní. Smyslem této služby je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte, nicméně doučování s sebou přináší i mnoho dalších pozitivních efektů. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.   

Významnou roli v rámci doučování hrají dobrovolníci, bez jejichž času a energie by provozování této služby nebylo možné. Dobrovolníci jsou před začátkem spolupráce adekvátně proškoleni, v průběhu doučování jim je pak poskytována veškerá potřebná podpora a pomoc. Doučování zajišťujeme z matematiky, češtiny, angličtiny i dalších předmětů.

Individuální doučování

Individuální doučování probíhá přímo v rodině dítěte. Dobrovolník za ním dochází jednou týdně na dvě hodiny, během kterých mu pomáhá se vším, co je potřeba. Kromě práce s dítětem jsou dobrovolníci a naši pracovníci v úzkém kontaktu také s rodiči, pro které přináší doučování mnoho povinností. Mimo jiné musí být vždy doučování přítomni, zajišťují adekvátní podmínky na domácí přípravu či kontrolují splnění zadaných úkolů. Snažíme se tím rodiče vtáhnout do školního dění, domácí přípravy a do aktivního zájmu o vzdělání dítěte. Rodiče tím získávají potřebné informace a kompetence.


Online doučování

V době uzavření škol kvůli koronaviru jsme se zaměřili na podporu dětí, které náhle ztratily kontakt se školou, ať už protože doma neměly připojení nebo potřebnou výpočetní techniku. Podařilo se nám ve spolupráci s iniciativou Česko.Digital a Nadací České spořitelny zapůjčit notebooky do 150 rodin, další budou následovat v tomto školním roce. Díky tomu jsme mohli děti napojit na nový systém online doučování, který jim umožnil dohnat zameškanou látku. Sbírka počítačů u nás přímo pokračuje dál.

Pro potřeby všech doučujících, dobrovolníků, studentů, pracovníků vzdělávacích a sociálních neziskových organizací, ale i případně rodičů nebo učitelů jsme se rozhodli sdílet naše know how na stránce Doučujte.cz. Najdete zde jednak metodickou podporu, ale i různé internetové materiály a odkazy, které se nám během doučování a práce s dětmi osvědčily. 

Mentoring

Tuto službu provozujeme zatím pouze na území hlavního města Prahy. V rámci mentoringu se dospívající dítě schází jednou týdně se svým mentorem, naším dobrovolníkem, a tráví čas mimo domov prostřednictvím různých volnočasových a vzdělávacích aktivit. Mladý člověk se tak dostává mimo svoji běžnou sociální bublinu, rozšiřuje si obzory a v neposlední řadě buduje vztah s mentorem. Mentor je jeho rovnocenným partnerem, který poskytuje prostor pro sdílení, radu a může se stát pozitivní inspirací. Více informací o této službě naleznete ZDE.


Chci doučovat jako dobrovolník

Chcete-li nám pomoci jako dobrovolník/dobrovolnice pro doučování, napište nám na email: doucovani@clovekvtisni.cz. Doučování provozujeme v Ústeckém, Libereckém, Plzeňském, Karlovarském, Libereckém, Olomouckém kraji a v Praze.


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Další