DĚKUJEME STATUTÁRNÍMU MĚSTU CHOMUTOVU ZA PODPORU V ROCE 2018

Publikováno: 17. 12. 2018 Doba čtení: 1 minuta
DĚKUJEME STATUTÁRNÍMU MĚSTU CHOMUTOVU ZA PODPORU V ROCE 2018
© Statutární město Chomutov

Rádi bychom tímto poděkovali Statutárnímu městu Chomutovu, které v roce 2018 podpořilo hned několik projektů chomutovského pracoviště Člověka v tísni.

Za finanční podpory Statutárního města Chomutova byly realizovány tyto projekty:

Podpora vzdělávání, Předškolní kluby, Terénní programy Chomutov a Protidluhové poradenství.


Projekt „Inkluzivní vzdělávání v Chomutově“ reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000165 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.Autor: Petra Hauptmanová