Chomutov

Chomutov

© Foto: Iva Zímová

V Chomutově a okolí působíme již od roku 2002. Naší naplní práce je pomáhat lidem, kteří se nacházejí ve složité životní situaci. Mezi základní témata k řešení patří dluhy, bydlení, zaměstnání, nedostatek lékařů a vzdělání. V současné době máme dvě pracoviště, jedno se nachází ve Školní ulici v centru města a druhé je na sídlišti Písečná, kde provozujeme předškolní klub Človíček.

Klub je určen pro děti ve věku od 3 do 5 let, které z různých důvodů nenavštěvují běžnou mateřskou školu. Pro děti, které již chodí na základní školu, zajišťujeme individuální, online a skupinové doučování, které kromě dalšího klade důraz na aktivní zapojení rodičů do školní přípravy dítěte. S dětmi pracujeme také na místní ubytovně, kde nabízíme doučování a věnujeme se předškolákům. V rámci poradenství mladistvým pracujeme s mládeží od 14 let a podporujeme je v přechodu na střední školu.

Kromě dětí pracujeme samozřejmě i s dospělými. V Chomutově dlouhodobě poskytujeme individuální poradenství, které se zaměřuje nejen na práci s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách, ale také s lidmi, kterým sociální vyloučení hrozí. Pomáháme jim v kontaktu s úřady, s hledáním lékařské péče nebo třeba při hledání práce či bydlení. Kromě toho nabízíme také dluhové poradenství, jehož cílem je pomáhat lidem nacházet řešení problémů souvisejících s dluhy.

Poskytujeme také pomoc ukrajinským uprchlíkům, která spočívá v sociální práci a poradenství, v humanitární pomoci včetně potravinové pomoci, podporujeme vzdělávání, zejména dětí a mládeže, pomáháme s ubytováním. Přímá pomoc spočívá při jednání na úřadech v zajištění tlumočení, pomáháme s orientací v systému při hledání práce. Pomáháme při zajištění bydlení, umístění dětí do mateřských a základních škol, při zajištění zdravotní péče a v doprovodech klientů k lékařům, a to pediatrům, praktickým lékařům a odborným lékařům. Pro děti a mládež zajišťujeme doučování českého jazyka.

Spolupracujeme s dalšími aktéry města Chomutov jako jsou Probační a mediační služba ČR, OSPOD, základní a mateřské školy v Chomutově, dobrovolnické centrum ADRA, ZaS centrum. Chomutovské pracoviště je také zapojeno do místních pracovních skupin a účastní se pravidelně Komunitního plánování v Chomutově.

Informace o našich aktuálních projektech naleznete ZDE.


Účastníme se Komunitního plánování v Chomutově. Informace o všech službách i samotný plán naleznete na www.socpom.cz.
Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky