Chomutov

Chomutov

V Chomutově a okolí působíme již od roku 2002. Pomáháme lidem, kteří se nacházejí ve složité životní situaci. Mezi základní témata, která při naší práci řešíme, patří vzdělání, dluhy, zaměstnání či bydlení. Velkou část naší energie věnujeme podpoře dětí. V současné době provozujeme v Chomutově dva kluby předškolního vzdělávání. Jsou to kluby KAMARÁD (na sídlišti Písečná) a Človíček (na sídlišti Kamenná).

Kluby jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 5 let, které by z různých důvodů nenavštěvovaly běžnou mateřinku. Pro děti, které již chodí na základní školu, zajišťujeme individuální a skupinové doučování, které kromě dalšího klade důraz na aktivní zapojení rodičů do školní přípravy dítěte. S dětmi pracujeme také na místní ubytovně, kde nabízíme doučování a věnujeme se předškolákům. V rámci kariérního poradenství pracujeme též s mládeží a podporujeme osoby hledající zaměstnání.

Kromě dětí pracujeme samozřejmě i s dospělými. V Chomutově dlouhodobě poskytujeme individuální poradenství, které se zaměřuje nejen na práci s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách, ale také s lidmi, kterým sociální vyloučení hrozí. Pomáháme jim v kontaktu s úřady, při hledání práce či bydlení. Kromě toho nabízíme také dluhové poradenství, jehož cílem je pomáhat lidem nacházet řešení problémů souvisejících s dluhy.

Spolupracujeme také s Úřadem práce v rámci jejich projektu „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“, dále s Probační a mediační službou ČR, jejichž klientům umožňujeme odpracování hodin v rámci obecně prospěšných prací. Chomutovská pobočka je aktivně zapojena do místních pracovních skupin.

Informace o našich aktuálních projektech naleznete ZDE

Účastníme se Komunitního plánování v Chomutově. Informace o všech službách i samotný plán naleznete na www.socpom.cz.Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Doučko v Chomutově

Doučko v Chomutově

Halloween v předškolním klubu

Halloween v předškolním klubu

DĚKUJEME STATUTÁRNÍMU MĚSTU CHOMUTOVU ZA PODPORU V ROCE 2019

DĚKUJEME STATUTÁRNÍMU MĚSTU CHOMUTOVU ZA PODPORU V ROCE 2019

Kam nemůže slunce, nechodí ani doktor

Kam nemůže slunce, nechodí ani doktor

UMÍME SI POMÁHAT

UMÍME SI POMÁHAT

V tíživé situaci – jak to dopadlo?

V tíživé situaci – jak to dopadlo?

Další