DĚKUJEME STATUTÁRNÍMU MĚSTU CHOMUTOVU ZA PODPORU V ROCE 2019

Publikováno: 25. 10. 2019 Doba čtení: 1 minuta
DĚKUJEME STATUTÁRNÍMU MĚSTU CHOMUTOVU ZA PODPORU V ROCE 2019
© Město Chomutov

Rádi bychom tímto poděkovali Statutárnímu městu Chomutovu, které v roce 2019 podpořilo hned několik projektů chomutovského pracoviště Člověk v tísni, o. p. s.

Za finanční podpory Statutárního města Chomutova byly realizovány tyto projekty: Podpora vzdělávání, Předškolní kluby, Terénní programy a Dluhové poradenství.

Projekt „Inkluzivní vzdělávání v Chomutově“ reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000165 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Autor: Petra Hauptmanová, manažerka sociálních služeb