Děti v Iráku dostaly druhou šanci - ve studiu, přátelství i životě

Publikováno: 26. 9. 2018 Doba čtení: 5 minut
Děti v Iráku dostaly druhou šanci - ve studiu, přátelství i životě
© Člověk v tísni

Po pádu tzv. Islámského státu v Iráku a znovudobytí oblasti kolem města Havídža v říjnu 2017 se zde život pomalu vrací do normálu. Lidé přicházejí zpět a děti opět začínají chodit do školy. Mnoho škol je ale stále v zoufalém stavu a potřebuje rekonstrukci, chybí zde školní pomůcky a potřebné studijní materiály. Pro dívky a chlapce, kteří kvůli válce nemohli poslední tři roky chodit do školy, je velmi těžké vše dohánět. Řada z nich se navíc vyrovnává s traumaty a hrůzami, které během války prožily.

Poslední čtyři roky znamenaly pro lidi z Havídži na severu Iráku jeden velký zmatek a chaos. Poté, co tuto oblast zabral tzv. Islámský stát, proběhly koncem roku 2017 vojenské operace, jejichž cílem bylo znovudobytí obsazeného území. Během této doby musely své domovy opustit tisíce rodin (REACH 2017), které trpěly vážným nedostatkem potravin, vody a léků. I když zde ještě ojediněle dochází k bojům, více než 120 000 lidí se již vrátilo do svých domovů (IOM 2018). Návrat pro ně ovšem není snadný. A už vůbec ne pro děti, které patří k těm nejzranitelnějším.


Válka znemožnila vzdělávání 3 000 000 dětí

Chudoba a válečný konflikt připravily o možnost vzdělání 3 000 000 dětí v Iráku (UNICEF 2018). Chlapci a dívky v celé zemi, včetně oblasti Havídža, přišli o několik let školní docházky. Na vlastní oči viděli naprosto bezprecedentní míru násilí, což způsobilo, že dnes často trpí vážnými úzkostnými stavy. Podle průzkumu Public Aid Organization zažilo 74,1% vnitřně vysídlených dětí v provincii Kirkúk během konfliktu „události, které přesahují hranice běžné lidské zkušenosti.“ Děti se navíc musí nyní vyrovnávat s dalšími hrozbami, jakými je například ztráta rodiny nebo odloučení od ní, špatné zacházení a zneužívání. Podle tohoto průzkumu nyní žije 22 % dětí bez rodičů a odloučeno od své rodiny. 

Tyto děti dnes potřebují hlavně ochranu a psychosociální podporu

Služby, které poskytují vzdělání a podporu dětem v Iráku, jsou velice omezené. Navíc se nedokážou přizpůsobit vzrůstajícím potřebám a množství dětí, které potřebují pomoc. Irácké děti kolem sebe v těchto dnech potřebují především komunitu a prostředí, které je bude chránit, aby opět získaly pocit bezpečí a mohly žít „normální život.“ Jednou se i z nich mohou stát učitelé, lékaři, inženýři nebo vědci. Obnova vzdělání a posílení ochrany dětí jsou pro nastolení stability a rozvoj Iráku naprosto zásadní.

Abychom podpořili 3 000 dětí postižených konfliktem v okolí města Havídža, spojili jsme se s partnerskou organizací ACTED,“ říká Lorena Martin, programová manažerka pro vzdělávání z Člověka v tísni. „ACTED i Člověk v tísni mají dlouhodobé zkušenosti při řešení problémů v oblasti vzdělání a ochrany dětí v Iráku,” dodává.

I když se v oblasti Havídža začaly letos školy opět otevírat, chybí jim základní zařízení a vybavení stejně jako pomůcky pro učitele a studijní materiály. „Ve školách nejsou funkční toalety, okenní tabulky jsou rozbité, elektřina nefunguje, atd. V oblastech, kam se lidé již vrátili, chodí do jedné školní třídy i 60 až 70 studentů. V jiných oblastech zas mají školy studentů naopak nedostatek, například méně než 200 dětí. Většina učitelů jsou zatím místní dobrovolníci, kteří potřebují rozšířit své kapacity v oblasti pedagogických schopností a psychosociální podpory. Někteří ani nedostávají žádný plat,“ popisuje situaci Lorena Martin.

Děti z Havídži získají podporu Člověka v tísni a ACTED

Člověk v tísni školí učitele a facilitátory, aby dokázali používat nástroje psychosociální podpory a provozovat s dětmi rekreační aktivity. To vše pomůže dětem zmírnit stres a posílit jejich odolnost. Učí se, jakým způsobem vést doučování, které je nezbytné pro děti, které kvůli okupaci přišly o celé roky školního vzdělání. Dobrovolní učitelé, kteří za svou práci nedostávají plat, získají speciální odměny. Školy také získají nové výukové materiály pro učitele i žáky a potřebné vybavení, jako jsou ochlazovače vzduchu, větráky a chladiče vody, které pomůžou zpříjemnit pobyt ve škole během horkého léta.

Dále se Člověk v tísni s organizací ACTED zaměří na děti, které školu z různých důvodu nenavštěvují. Pokusí se je oslovit pomocí kampaně „Zpátky do školy“ (Back-to-School). Současně se celá obec zapojí do osvěty pro zvýšení informovanosti v oblasti ochrany dětí.

Darby Lee, projektový manažer programu pro ochranu dětí z ACTED dodává: “Využijeme svých odborných znalostí a integrovaných služeb v oblasti ochrany a vzdělávání dětí, které již fungují v západním Mosulu a implementujeme je v Havídže. ACTED se zaměří především na práci s místními komunitami a využije metodu tzv. case managementu v případě chlapců a dívek zasažených poválečnou krizí. Dlouhodobá práce s těmi nejzranitelnějšími dětmi a aktivity podporované komunitou, místním dětem poskytnou bezpečné prostředí a umožní jim znovu nabýt pocitu, že žijí normálním životem.”

ACTED bude nadále poskytovat služby case managementu pro ty nejzranitelnější děti, včetně těch, které žijí odloučené od svých rodin. Těmto dětem se dostane psychologické první pomoci a navíc dojde k šíření klíčových informací uvnitř komunity ohledně dostupných služeb. Vyškolení odborníci, kteří poskytují psychologické služby, budou informováni o konkrétních případech dětí, které potřebují pomoc. Dále se zaměří i na kampaně pro děti i dospělé s cílem zlepšit duševní pohodu dětí a jejich pečovatelů, podpořit místní komunitu v ochraně dětí a snížení možných rizik v budoucnu.

Člověk v tísni společně s partnerskou organizací ACTED z Alliance2015 pomáhají v oblasti Havídža dětem postiženým válečným konfliktem. Tuto pomoc podporuje Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise (ECHO). 

Pro více informací kontaktujte prosím:

Lorena Martin, Člověk v tísni
+964 0772 9789 835, lorena.martin@peopleinneed.cz

Aline Milev, ACTED 
aline.milev@acted.org


Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Pomoc v Iráku poskytujeme také díky podpoře české veřejnosti, která přispěla do sbírky SOS Sýrie a Irák nebo prostřednictvím Skutečného dárku či Klubu přátel Člověka v tísni. Děkujeme.

Autor: Člověk v tísni & ACTED

Související články