Děti zakončily školní rok hrou

Publikováno: 21. 2. 2013 Doba čtení: 2 minuty
©

Pracovníci Člověka v tísni uspořádali na konci školního roku pro děti, které se účastnily jejich aktivit, odpoledne plné her.  "Vše proběhlo na louce v blízkosti Vltavy, děti zde měly mnoho prostoru k hraní," řekla Karolína Fojtová, koordi- nátorka doučování a vzdělávacích aktivit.

Celý program byl završen předáním odměn těm dětem, které se pravidelně účastnily všech kroužků. Pět dětí obdrželo diplom a věcný dárek, ostatní pak mohly získat sladkosti, které vyhrály v odpoledních soutěžích. "Ocenění pěti nejaktivnějších dětí funguje jako skvělý motivační prvek, všichni se nyní zajímají, kdy pravidelné kroužky opět začnou a již dopředu přislíbily, že se zúčastní všech," dodává Karolína Fojtová.

Společnost Člověk v tísni realizuje v Libčicíh nad Vltavou několik pravidelných vzdělávacích kroužků a zajišťuje také doučování v rodinách. Služba bezplatného individuálního doučování je určena dětem ze sociálně vyloučeného prostředí,  přímé doučování pak vykonávají dobrovolníci. Program je nastaven tak, že dobrovolník je nejprve proškolen, později se seznamuje s prostředím a vhodnou rodinou, kde by mohl působit.

Svou prací působí pozitivně nejen na dítě, ale má možnost ovlivňovat i celou rodinu. Doučování pobíhá jednou týdně dvě hodiny, podmínkou je, aby rodina zajistila vhodné podmínky k probírání učiva. Dobrovolník tak motivuje rodiče k větší zodpovědnosti za vzdělání dítěte, ukazuje jim vhodné postupy při učení a celkově přispívá k pedagogizaci rodinného prostředí. Vztah mezi dobrovolníkem a dítětem by měl být kamarádský, ale také motivační ve vzoru chování. Cílem tohoto vztahu je vytvoření pozitivního vzoru pro dítě. 

Zajímá vás práce dobrovolníka ve společnosti Člověk v tísni?

Přihlásit se může v podstatě každý, kdo je starší 15ti let, je trpělivý a baví ho práce s dětmi.

Jako dobrovolníky vítáme studenty středních a vysokých škol, maminky na mateřské dovolené, seniory a další.    

Požadujeme:

  • věk alespoň patnáct let
  • zájem o práci s dětmi
  • dlouhodobější spolupráci

Nabízíme: 

  • odborný výcvik
  • profesionální i skupinovou podporu
  • možnost dalšího sebevzdělávání
  •  získání zkušeností a praxe
  • proplácení jízdného

 

Kontakt: Karolína Fojtová, e-mail: karolina.fojtova@clovekvtisni.cz, tel: 739 320 446

Autor: ČvT