Dětské dluhy: Namísto studia na vysoké škole řeší problémy s dluhy, které si nesou z dětství

Publikováno: 12. 1. 2021 Doba čtení: 2 minuty
Dětské dluhy: Namísto studia na vysoké škole řeší problémy s dluhy, které si nesou z dětství
© ČvT

V Člověku v tísni se věnujeme problematice dětských dluhů už několik let. Nejčastěji se setkáváme s dluhy, které dětem vznikly v důsledku nezodpovědného chování jejich rodičů či zákonných zástupců. Primárně se jedná o neuhrazené poplatky za komunální odpad, pokuty za jízdu na černo nebo pozdní vrácení knih do knihovny. Často dluh dětem vzniká také z důvodu neuhrazeného poplatku v nemocnici, řekla zpravodajskému serveru iDnes.cz naše kolegyně, dluhová poradkyně Vlastimila Festingerová. 

Poslanecká sněmovna se zabývá novelou zákona, díky které by bylo možné dluhy vymáhat jen do výše jmění, které dítě má ke dni, kdy vstupuje do dospělosti. Na zákonného zástupce by tak přešla zodpovědnost za dluhy, které stanovenou částku majetku dítěte převyšují. V důvodové zprávě novely je uvedeno, že je ve veřejném zájmu, aby se nezletilí vzdělávali a připravovali na své budoucí povolání namísto toho, aby žili ve stresu, s jakými dluhy, které navíc sami nezavinili, se budou muset po nabytí plnoletosti potýkat.

Dluhy z dětství narušují důvěru ve státní instituce

Případů, kdy dětem vzniknou dluhy v důsledku neuhrazených poplatků v nemocnici, jsme řešili již mnoho. Právě s takovými následky se potýká například patnáctiletá Veronika. Soud ji v důsledku drogové závislosti její matky svěřil do péče prarodičů. Když ovšem dorazili prarodiče s Veronikou k soudu, který rozhodoval o výši výživného, ukázalo se, že Veronika má dluh ve výši 16 tisíc korun. Ten vznikl právě v důsledku matčina jednání, která za Veroniku neuhradila v nemocnici regulační poplatek.

„Jsou to nezřídka lidé z chudých rodin nebo z rodin, kde již zažili nějaký nedostatek, těžké životní situace. Takže další taková zkušenost již ve vlastním dospělém životě, je pro ně výrazná ‚facka‘,“ 

„Závazky dětí za regulační poplatek v nemocnici jsou samozřejmě také jedním z významných případů. Pak je ještě možné mít závazek za zdravotní péči v nemocnici, to je méně časté a pravděpodobně se to týká jen dětí cizinců, ale také jsme se s tím již setkali,“ sdělila serveru iDnes naše kolegyně Vlastimila Festingerová.

Pokud dítě vstoupí do dospělosti s dluhy, nejenže je tím jeho mnohdy už tak složitá dráha dále zkomplikována, ale je tím také narušena důvěra ve státní instituce a spravedlnost obecně. „Jsou to nezřídka lidé z chudých rodin nebo z rodin, kde již zažili nějaký nedostatek, těžké životní situace. Takže další taková zkušenost již ve vlastním dospělém životě, je pro ně výrazná ‚facka‘,“ dodala Feistingerová.

Celý článek naleznete ZDE

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: Dagmar Růžičková

Související články