Díky mobilní aplikaci EMA pomáhá Člověk v tísni se vzděláním v Angole

Publikováno: 22. 7. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Díky mobilní aplikaci EMA pomáhá Člověk v tísni se vzděláním v Angole
© Claudia de Oliveira, People in Need Angola Communication Officer

Moderní technologie stále více nahrazují tradiční výukové metody, a to i v Angole. V provincii Huambo, ležící ve střední části Angoly, spustil Člověk v tísni projekt EMA - Education Monitoring Application, mobilní aplikaci monitorující proces výuky. Tato aplikace pomáhá zjišťovat kvalitu výuky jednotlivých učitelů, kteří pak na základě výsledku můžou absolvovat odborná školení a dál se profesionálně rozvíjet.

„Když si budu dělat zápisky na papír, učitel si může myslet, že je to něco nedůležitého, co skončí někde v krabici. Ale když je výuka zaznamenána elektronicky, učitel se bude na hodiny připravovat mnohem pečlivěji,” říká Inácio Vitulo César, profesor a konzultant ve městě Huambo. „Pro učitele je zapojení technologií výhodnější,” dodává.

Využívání chytrých telefonů nebo tabletů pro sběr dat umožňuje konzultantům automaticky posílat do databáze informace týkající se kvality monitorované výuky. Aplikace pak umožňuje automatické hodnocení údajů a pravidelnou analýzu dat, což doposud bylo velmi složité. Při použití aplikace EMA mají techničtí pracovníci ve vzdělávacím sektoru snadný přístup k informacím online na cloudu, což jim pomůže při strategickém rozhodování o investicích do lidských zdrojů a plánů zaměřených na školení učitelů.

„Tato aplikace je užitečná v mnoha směrech: odlehčuje od zbytečné byrokracie a dodává informace k orgánům s rozhodovací pravomocí mnohem rychleji. Když jsme vše zanášeli na papír, museli jsme vyplňovat různé formuláře a odevzdávat je hlavnímu koordinátorovi, který je poté předal rozhodovacímu orgánu,” vzpomíná Euclides Próspero Celestino, jeden ze supervizorů, kteří pracují na pilotním projektu EMA v angolských školách. „Mobilní aplikace je jednoduchá a pohodlná. Ohodnotím vybranou třídu, a když jsem připojen k internetu, můžu informace rovnou odeslat,” dodává.

Lepší výuka na základních školách

Kromě možnosti hodnocení hodiny vedené učitelem, bude aplikace EMA zahrnovat také interaktivní mapu škol, informace o počtu vyučujících a studentů a souřadnice GPS.

Monitorování dat umožní místním odborům školství získat lepší vědomosti o situaci ve školách. Na základě těchto informací budou příslušné orgány schopny vytvořit vhodné strategie pro zajištění efektivnějšího fungování v rámci vzdělávacího sektoru. Výsledkem má být zlepšení kvality vzdělávání na angolských základních školách, což je také hlavním cílem projektu.

Díky této aplikaci bude moci využívat informace více než 1 000 škol a 64 000 studentů. „Aplikace bude mít pozitivní dopad na studenty i celou naši společnost, protože vzdělaný student přispěje k vytvoření lepší společnosti,” říká Celestino.

Kvalitní otázky = lepší odpovědi

Kromě zavedení nové technologie se Člověk v tísni zaměřil také na aktualizaci kontrolního seznamu otázek - checklistu, který supervizor vyplňuje během své přítomnosti ve třídě. Aby se dala výuka kvalitně ohodnotit je potřeba sestavit seznam konkrétních a relevantních otázek. Například kolonka „psaný jazyk“ bude rozšířena na „jazyk - gramatika“ a „jazyk – psaní.“ 

Do veškerých úprav jsou od začátku zapojeni odborníci na vzdělávání z provincie Huambo. „Naše představa je vytvořit nástroj spolu s lidmi, kteří ho budou využívat. Ne jim dát k dispozici předpřipravený vzor, který by neměl vazbu na místní kontext a reálnou situaci v dané oblasti,” říká Edson Sawylly z Člověka v tísni. Součástí aplikace je také praktický návod pro uživatele. „EMA je velmi praktická. I lidé, kteří nejsou zvyklí běžně používat technologie, jsou schopni naši aplikaci využívat,” potvrzuje supervizor Celestino.

Rozvoj vzdělávání v celé Angole

Při tvorbě aplikace EMA se od začátku myslelo i na to, aby se případně v budoucnu dala využít i v ostatních provinciích Angoly. Ve spolupráci s vládními institucemi by se měla dát snadno zahrnout také do místních a státních vzdělávacích plánů. Díky implementování do dalších angolských provincií by měla být dlouhodobě udržitelná.

Oblastí vzdělávání v provincii Huambo se Člověk v tísni zabývá již delší dobu. V roce 2015 jsme například vytvořili projekt JOGA (Join the Organizational Goals and Activities of Education), který pomohl vytvořit podrobný akční plán na hodnocení školní výuky a kontroly efektivity pedagogů a administrativních pracovníků. Projekt JOGA nyní nepokračuje, my ale doufáme, že budeme v tomto typu práce pokračovat právě díky aplikaci EMA i nadále. Cílem je přispět ke zlepšení rozvoje vzdělávání v Angole.

Vzdělání v Angole zlepšujeme i díky českým dárcům, kteří přispěli do sbírky Postavme školu v Africe. Přidejte se i vy a pomáhejte s námi!

Autor: Claudia de Oliveira, PIN Angola Communication Officer

Související články