Dobrovolnictví / stáž pro Humanitární a rozvojovou sekci

Publikováno: 2. 2. 2021 Doba čtení: 2 minuty
Dobrovolnictví / stáž pro Humanitární a rozvojovou sekci
© PIN Archive

Chcete se stát dobrovolníkem nebo stážistou v humanitární a rozvojové sekci a být tak součástí Člověka v tísni? Tak čtěte dál!

Práce našich dobrovolníků a stážistů, kteří společně s námi pomáhají zlepšovat životy druhých lidí a sdílí naše hodnoty, si velmi vážíme. Je to skvělá příležitost, jak se o Člověku dozvědět více, nasát informace, které vás zajímají, a svými schopnostmi a potenciálem přispět naší organizaci a aktivitám, kterým se věnujeme.

V rámci dobrovolnictví na našich zahraničních misích ve více než 20 zemích světa se řídíme několika zásadami. Aby naše působení v těchto zemích bylo co nejúčinnější, snažíme se co nejvíce využívat lokální kapacity - až 90% misijních pracovníků jsou místní kolegové.

Naším závazkem je odvádět kvalitní a profesionální práci s dlouhodobým a udržitelným pozitivním výsledkem v daných regionech, a proto potřebujeme zkušené pracovníky, kteří se již setkali s prací v kulturně odlišném prostředí. Důvodem je mimo jiné i to, že působíme často i ve velmi specifických regionech vyznačující se například zhoršenou bezpečnostní situací nebo nedostatkem běžné infrastruktury. Abychom mohli dodržet naše zásady (vyplývající ze samotné povahy naší práce, ale i plynoucí z požadavků dárců), tak nevysíláme do zahraničí nezkušené dobrovolníky a nerealizujeme krátkodobé výjezdy (většina dobrovolnických pozic je minimálně na půl roku).

Jak se tedy můžu stát dobrovolníkem?

Čas od času vypisujeme dobrovolnické pozice přímo pod naší organizací, avšak bývají specifické a je třeba mít konkrétní zkušenosti například z projektového managementu, financí atp. Navíc pro tyto výjezdy upřednostňujeme kolegy, kteří už s Člověkem v tísni nějakým způsobem spolupracují - například jako stážista na centrálním oddělení nebo v humanitární a rozvojové sekci (viz níže).

A co když žádné zkušenosti zatím nemám?

Pokud chcete být součástí Tísně, ale doposud nebyla příležitost, kde potřebné zkušenosti pro dobrovolnické role nasbírat, tak na centrále v Praze je možnost stát se stážistou nebo se zapojit do našich trainee programů. Stáže jsou u nás většinou neplacené a kromě pokročilé znalosti angličtiny a motivace k práci pro ČvT odborné zkušenosti potřeba nejsou. Všechny tyto role zveřejňujeme na našich kariérních stránkách.

Kromě stáží u nás probíhá i trainee program - ten je primárně určen pro studenty českých vysokých škol s odpovídajícím zaměřením (např. na rozvojová studia).

jak se přihlásit?

Stážistů a dobrovolníků u nás na pražské centrále máme spoustu a příležitosti pro nové kolegy na tyto pozice vždy zveřejňujeme na našich kariérních stránkách. Pokud máte zájem a najdete tam takovou stáž / dobrovolnictví, kde by se vám líbilo, přihlaste se podle pokynů v inzerátu.

Těšíme se na všechny, které mezi uchazeči uvidíme!

HR oddělení Člověka v tísni

Autor: Veronika Bičárová, Jana Lauermannová

Související články