Tereza žije s babičkou, těžce nemocným dědečkem a dvěma nevidomými sestrami. Loni jsme jí a dalším 2 500 dětem pomohli při vzdělávání

Publikováno: 31. 1. 2024 Doba čtení: 4 minuty
Tereza žije s babičkou, těžce nemocným dědečkem a dvěma nevidomými sestrami. Loni jsme jí a dalším 2 500 dětem pomohli při vzdělávání
© Foto: Tomáš Česálek

Není běžná středoškolačka – žije s babičkou, těžce nemocným dědečkem a dvěma nevidomými sestrami. Aby se Tereza mohla dostat z nejhoršího, pomohl jí Člověk v tísni a další lidé, kteří si koupili Skutečný dárek. Terezin příběh popsal v podrobném článku Deník.cz. Nelehký osud dopadá i na další české děti a mladé dospělé, v loňském roce jsme jich jen v rámci našich sociálních a vzdělávacích programů přímo podpořili 2 540. 

Významná část naší práce v Česku je zaměřená na děti a mladé dospělé unikátní kombinací vzdělávacích a sociálních služeb a také podpory v mimoškolní přípravě. Pracujeme s celými rodinami i školou, usilujeme o vzdělání pro všechny děti nad rámec povinné školní docházky, upozadění vlivu socioekonomického zázemí a segregace.

Osmnáctileté Tereze* zemřela maminka, když byla malá, otec se o ni nezajímá. Většinou peněz babička pokrývá potřeby vyplývající ze zdravotního stavu jejích nevidomých sester a také dědečka. Tereza si proto při studiu snaží přivydělávat brigádami, pomáhá jí i naše retrostipendium. Jeho výše závisí na prospěchu – jedničky nebo dvojky z vybraných předmětů Tereza ve třeťáku oboru sociální činnost má. „Platím si z toho školní pomůcky, učebnice, legitku na dopravu, ISIC kartu, všechny svoje výdaje,“ vyjmenovala studentka redaktorce Deníku.cz. V rámci programu Poradenství mladistvým a mladým dospělým, do kterého se v uplynulém roce zapojilo 449 účastníků, se může opřít o svou osobní poradkyni. Společně řeší studijní záležitosti a procvičují třeba matematiku.

Předškolní příprava může předejít záškoláctví 

Abychom dětem proces vzdělávání usnadnili, začínáme s podporou už v předškolním věku. Děti ohrožené sociálním znevýhodněním, které absolvují předškolní vzdělávání alespoň dva roky před nástupem do 1. třídy, mají významně vyšší šanci, že projdou hladčeji základní školou a neukončí ji předčasně. V rámci naší předškolní přípravy jsme v regionech loni podpořili 284 dětí od 3 do 6 let. „Máme možnost pracovat s našimi dětmi víc individuálně. Naučí se, že když se sedí a poslouchá, že je to v pohodě, ale když to po nich chtějí až v šesti sedmi letech, už si na to nedokážou snadno zvyknout,“ ilustruje na příkladu důležitost včasné péče Milan Sedlák z naší středočeské pobočky a připouští, že děti bez dostatečné podpory školu nemusí vnímat jako přívětivé prostředí a mohou to řešit záškoláctvím.

K nedokončování základního vzdělání podle PAQ Research a dat Ministerstva školství dochází nejvíce v Ústeckém kraji (přes 8 % žáků) a Karlovarském (téměř 6 %). Nejnaléhavější situace je v ORP Bílina (téměř 24 %) a Rumburk (přes 13 %), a to nezahrnuje děti, které sice základní školu dokončí, ale v dalším studiu nepokračují. Nad celorepublikovým průměrem nedokončené ani devítileté povinné školní docházky (necelá 4 %) je také Liberecký, Plzeňský, Jihočeský a Moravskoslezský kraj. Děti tam také častěji opakují ročníky. Podle šetření PAQ Research a STEM pro Ministerstvo školství za limit považují tamní školy nízkou motivaci žáků, vliv rodiny či blízkých a také to, že se jim nedaří u žáků rozvíjet schopnost učit se.

Při doučování matematiky jsme odhalili Milanův skrytý potenciál

Se všemi aspekty, které mohou ovlivnit úspěch či neúspěch dítěte v jeho současném i budoucím životě, se snažíme pracovat. Naše služba Podpora vzdělávání, která zahrnuje doučování i pomoc rodině navázat spolupráci se školou nebo možnosti pro volný čas, v loňském roce pomohla 1 018 dětem

Doučujeme například MilanaUž během prvních setkání si naše kolegyně Míša všimla, že matematika a fyzika mu sice nejdou, ale zato v angličtině exceluje. Pod jejím vedením se uchází o stipendium na mezinárodním anglickém gymnáziu. „Takovou šanci bych si v životě nepředstavil, řekl Milan reportérce Událostí České televize.

Důležitým dílkem naší „skládačky“ je i sociální práce s dětmi a mládeží v našich sedmi nízkoprahových klubech, které loni navštěvovalo 721 dětí. Cílem není oproti družině nebo běžným kroužkům jen nabídka na kvalitnější trávení volného času, ale snaha vybudovat u návštěvníků důvěru  společně zjistit, v čem by potřebovali podpořit, a na to navázat. 

Podobně pracujeme s mládeží i skrze resocializační programy. Našich aktivit se loni účastnilo 73 mladistvých a mladých dospělých do dvaceti let, kterým pomáháme v důležitých oblastech života.

Bez podpory našich dárců a stovek spolupracujících dobrovolníků, kteří doučují prezenčně i online, bychom nikdy nedokázali působit v takovém rozsahu. O tom, jaké to je, pomáhat dětem s domácí přípravou do školy a v čem to může být přínosné i pro doučující, hovoří naše dobrovolnice Radka Hájková v podcastu Mimo zorné pole.

 *jméno klientky bylo na její přání změněno

Autor: ČvT

Související články