Doučování s Pierotem

Publikováno: 28. 8. 2014 Doba čtení: 1 minuta
Doučování s Pierotem
©

I v letošním školním roce bude na pražské pobočce Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni pokračovat vedle projektu individuálního doučování také doučování skupinové. 

Jedná se o dětský volnočasový kroužek zaměřený na vzdělávání, opakování školní látky a v neposlední řadě rovněž na aktivity pozitivně rozvíjející žákovské kompetence a vztahy v dětské skupině.

Kroužek, který bude probíhat pravidelně dvakrát týdně přímo ve škole, kterou děti navštěvují, je veden zdarma. Doučování totiž zajišťují vedle pracovníků skupinového vzdělávání především naši dobrovolníci a to bez nároku na finanční odměnu. Podmínkou účasti je pouze zájem a pravidelná docházka dětí.

Během našeho doučování jsou pro nás značně důležité také didaktické materiály a pomůcky, které mohou využívat jak dobrovolníci při individuálním doučování, tak pracovníci a dobrovolníci doučování skupinového. Tyto materiály jsou cennou oporou pro vyučování a nácviku nových dovedností.

Velmi proto oceňujeme dar nakladatelství pro malé a mladé Pierot. Jejich pracovní sešity využijeme pro individuální i skupinové doučování na školách.

Při výuce si poradíme s prvoukou, češtinou i matematikou díky učebnicím Poradím si… pro 1. až 5. třídu. Pro opakování školní látky poslouží publikace Prázdninová škola, na přijímačky pomůže připravit Výběr testů k přijímacím zkouškám a sešity plné křížovek a spojovaček děti jistě zabaví.

Nakladatelství Pierot patří za jejich dar obrovský dík.

Aktivita skupinového doučování je součástí projektu "Naučme se učit", který je financován z Operačního programu Praha Adaptabilita

  

 

 

Autor: Eva Kadlecová, pracovnice skupinového doučování