Dva různé světy, dva různé pohledy

Publikováno: 21. 2. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Dva různé světy, dva různé pohledy
©

Okolí sokolovského kina Alfa je plné kontrastů. Některé domy zde vlastní pan Kendík, který se zde snaží vybudovat rezidenční čtvrť. Některé domy má již opravené a bydlí v nich 'noví' nájemníci, v některých však žijí ještě původní, většinou romští, obyvatelé.

Na začátku roku zastavil 'starousedlíkům' pan Kendík vodu, o čemž je předem neinformoval. Nájemníci se telefonicky dotazovali, kdy bude voda puštěna a proč jim byla zastavena. Důvodem měla být existence dluhu za vodu.

Postižené rodiny kontaktovaly společnost Člověk v tísni s žádostí o pomoc a začaly podávat na Okresní soud v Liberci žádosti o vydání předběžného opatření. Soud dal nájemníkům za pravdu a majiteli domů nařídil vodu do tří dnů pustit a to i přesto, že se odvolal. Soudní rozhodnutí však pan Kendík nerespektoval, což přimělo nájemníky podat návrhy na soudní výkon rozhodnutí. Teprve poté pan Kendík třem rodinám vodu pustil, ale stále jsou tu dvě rodiny bez vody.

Obě mají panu Kendíkovi dlužit peníze za vodu. Dodnes jim však nebyl schopen sdělit, kolik tento dluh činí. Jedna z postižených rodin se přesto snaží dluh splácet, druhá se s panem Kendíkem soudí.

Pan Kendík v tisku obvinil pracovníky společnosti Člověk v tísni z toho, že je to celé iniciativa této organizace, jejíž pracovníci podle jeho slov podávají žaloby a žádosti schválně k Okresnímu soudu v Liberci, který nemá o situaci přehled. Oproti tomuto tvrzení se lidé ze sokolovské pobočky Člověka v tísni ostře ohrazují.

'Podle zákona je třeba žaloby a různé návrhy podávat na příslušný soud dle toho, kde má firma či žalovaný sídlo či trvalé bydliště. Firma Soukenická LB, s.r.o., která spravuje dané byty, má sídlo v Liberci a proto jsou návrhy na předběžné opatření a návrhy na soudní výkon rozhodnutí podávány u Okresního soudu v Liberci,' říká Darina Klímová. 'Pan Kendík se brání, že těm, co mu dluží, vodu nepustí. Podle našeho právního rozboru nemá existence dluhu na povinnosti pronajímatele v tomto ohledu žádný vliv! Možná je to v některých případech nespravedlivé, ale takto to stanoví zákon. Pan Kendík ho však nerespektuje. Sice se stále odvolává, ale zatím nikdy neuspěl. Několikrát mu již byla díky návrhu na soudní výkon rozhodnutí udělena pokuta a ani to ho nevede k tomu, aby vodu rodinám zajistil,' dodala.

Nájemníci sepsali petici proti tomuto chování, kterou donesli na Městský úřad v Sokolově. Bylo jim odepsáno, že město Sokolov s touto situací nemůže nic podniknout, jelikož nemá pravomoc působit na soukromého vlastníka domů. Ale celou věc předalo Okresnímu státnímu zastupitelství v Sokolově, aby posoudilo, zda se nejedná o trestný čin.
 Co se týče trestního stíhání pana Kendíka, byla tato věc Policií ČR zastavena, jelikož majitel uvedl, že vodu již pustil. Což policii stačilo a skutečný stav dále nekontrolovala.

Autor: Jan Němeček, ředitel sokolovské pobočky, článek vyšel v karlovarské příloze Mladé fronty