EU a UNICEF zvyšují ve školách povědomí o znečištěném ovzduší

Publikováno: 13. 11. 2019 Doba čtení: 2 minuty
EU a UNICEF zvyšují ve školách povědomí o znečištěném ovzduší
© Tina Puntsag

Ulánbátar – U příležitosti oslav 30. výročí vzniku Úmluvy o právech dítěte navštívil velvyslanec EU v Mongolsku Traian Laurentiu Hristea společně se zástupcem UNICEF v Mongolsku Alexem Heikensem školu v Ulánbátaru. Přibližně se 100 dětmi ve věku 9-10 let hovořili o problémech dětských práv a znečištěného ovzduší.

„Děti na celém světě mají právo žít v bezpečném prostředí. Právě ony jsou však nejvíce zranitelné vůči znečištěnému ovzduší a je třeba, aby se naučily, jak se chránit. Jedním z okamžitých opatření, které mohou proti negativním dopadům znečištěného ovzduší učinit, je to, že si nasadí masku,” řekl na setkání velvyslanec EU Traian Hristea.

Každé dítě má právo narodit se ve zdravém prostředí a právo, aby se mu dostalo řádné péče a výchovy. Bohužel úroveň znečištění ovzduší v mongolském Ulánbátaru je 6-10x vyšší, než považuje za bezpečné Směrnice pro kvalitu ovzduší vydaná Světovou zdravotnickou organizací. Proto EU a UNICEF spojují síly, aby ochránili a podpořili  práva každého dítěte. A je to také důvod, proč se Evropská unie a Velvyslanectví Spojených států amerických v Ulánbátaru rozhodly financovat veřejnou informační kampaň za účelem zvýšení povědomí o tom, že nošení masek je jedním z nejdůležitějších opatření pro snížení negativních vlivů toxických látek v ovzduší na organismus.

„Je třeba, abychom veřejnosti neustále poskytovali informace a radili jim, jak mohou omezit negativní vlivy znečištěného ovzduší. Nejdůležitější je zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší, například tím, že si lidé pořídí čističku vzduchu a budou zavírat okna v době, kdy je během dne ovzduší znečištěno nejvíce, protože většina z nás tráví 80-90% svého času uvnitř. Jestliže lidé musí vyjít ven, měli by se vyvarovat době dopravní špičky a měli by si rozhodně nasadit certifikovanou masku s filtrem, která jim bude dobře sedět. Neméně důležité je starat se o celkové zdraví svých dětí. Měly by jíst nutričně výživné potraviny, být očkovány a v případě, že dítě onemocní, rodiče by měli nemoc ihned konzultovat s lékařem,” řekl zástupce UNICEF v Mongolsku Alex Heikens.

Kampaň realizuje projekt nazvaný Právo dýchat ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. V rámci kampaně se uskutečnilo školení zaměřené na význam používání masek. Účastnilo se ho okolo 2000 dětí z 20 škol v 5 obvodech Ulánbátaru.

Letošní rok je 30. výročím vzniku Úmluvy o právech dítěte, která je nejrozšířenější mezinárodní smlouvou o lidských právech. Toto výročí je příležitostí upozornit na to, že o právech dětí je nutné mluvit mimo politickou úroveň a že my všichni musíme chránit a prosazovat práva dětí. Mongolsko bylo jedním z prvních států, které Úmluvu o právech dítěte v roce 1990 ratifikovaly.

Tina Puntsag, Communications a Advocacy Officer, Člověk v tísni v Mongolsku  Tel: 976-70111501, email: tina.puntsag@peopleinneed.cz


Autor: Tina Puntsag, Communications and Advocacy Officer

Související články