Exekuce byla zastavena, protože smlouva byla v rozporu s dobrými mravy

Publikováno: 22. 1. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Exekuce byla zastavena, protože smlouva byla v rozporu s dobrými mravy
© ČvT

Půjčky jsou dnes běžnou součástí našich životů. Lidé si půjčují na bydlení, na pořízení automobilu, na vybavení domácnosti a mnoho dalších věcí. Půjčky je samozřejmě potřeba splácet. Jenže co když se dostanete do situace, kdy splácet nejste schopni, a dluh začne neúměrně narůstat? Najednou zjistíte, že dluh prostě nemáte šanci splatit. Z původních 45 000 Kč, které jste si půjčili, je najednou 680 000 Kč. Je to ještě morální? A co s tím?

Pan Jindřich se na naši dluhovou poradkyni Soňu Alexandru Belšánovou obrátil poprvé v březnu roku 2019 s žádostí o pomoc při podání insolvence. „Je to jeden z nejčastějších požadavků, se kterými se na nás lidé obrací,“ říká pracovnice na úvod. Pan Jindřich věděl o půjčce u společnosti Profi Credit z roku 2014 ve výši 45 000 Kč, která v té době byla již v exekuci, o dluhu u mobilního operátora a o půjčce od společnosti Help financial. Bylo potřeba dluhy pořádně zmapovat.

Díky lustraci od soudu získali informace o všech závazcích. Zároveň pán donesl usnesení k dluhu od Profi Creditu, ze kterého bylo patrné, že exekuce byla nařízena na základě rozhodčí doložky. Získané dokumenty navedly pracovnici na další postup. Dluhová poradkyně pánovi vysvětlila, co pro něj usnesení znamená, a společně si vyžádali všechny dokumenty k dluhu přímo od společnosti.

Rozhodčí doložka/smlouva

Tímto dokumentem se de facto zříkáte možnosti, aby Váš případný spor s věřitelem byl projednán u klasického soudu. Pomocí rozhodčí doložky nebo rozhodčí smlouvy úvěrová společnost určuje, že Váš spor bude rozhodovat rozhodce. Velké množství rozhodčích doložek nebo rozhodčích smluv ale bylo sjednáno neplatně. Zpravidla rozhodčí doložku podepíše dlužník při podpisu úvěrové smlouvy, aniž by o ní věděl - může být skrytá ve složitých obchodních podmínkách nebo přímo v úvěrové smlouvě. Neplatnost rozhodčí doložky způsobuje i neplatnost rozhodcem vydaného rozhodčího nálezu. Exekuce vedená na základě neplatného rozhodčího nálezu je nezákonná.


Sedmkrát vyšší úroky než průměr

Když dokumenty přišly, bylo na první pohled zřejmé, že je smlouva pro pana Jindřicha výrazně nevýhodná. Začali jsme pracovat na zastavení exekuce z důvodu neplatnosti rozhodčí smlouvy a to především kvůli netransparentnosti vybrání rozhodce a kvůli rozhodcově podjatosti,“ popisuje důvody Belšánová. Ukazatelem podjatosti je skutečnost, že někteří rozhodci rozhodují pro konkrétní úvěrovou společnost tisíce sporů ročně a běžně rozhodují v její prospěch, protože jim za to úvěrová společnost platí. Problematické je také to, že rozhodce má stejně jako soud zkoumat soulad úvěrové smlouvy se zákonem, což se ale v praxi děje málokdy. Běžně rozhodce totiž přiznává společnostem nemravně vysoké odměny, likvidační pokuty, úroky apod. Tím zcela zásadním se ale v případě pana Jindřicha ukázala neplatnost rozhodčí smlouvy pro absolutní neplatnost smlouvy o revolvingovém úvěru pro rozpor s dobrými mravy. Pan Jindřich si původně půjčil 45 000 Kč a vrátit měl 90 000 Kč.

RPSN je zkratka ukazatele nazývaného „Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr“. Ukazatel RPSN synteticky postihuje celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. Smyslem zavedení ukazatele RPSN bylo umožnit objektivnější posouzení nákladovosti a tedy výhodnosti spotřebitelského úvěru pro spotřebitele a srovnání nabídek od různých finančních institucí. (odkaz na ČNB).

RPSN bylo u smlouvy pan Jindřicha uváděno ve výši 112,7%, přičemž v době uzavření smlouvy byla dle České národní banky průměrná výše RPSN u poskytovaných úvěrů domácnostem 14,93%. „Výše RPSN, která více než sedminásobně převyšuje tento průměr, je jednoznačně v rozporu s dobrými mravy. Aby šlo o dohodu v souladu s dobrými mravy, navýšení RPSN může být maximálně na čtyřnásobku,“ dodává poradkyně. Dalším problémem ve smlouvě jsou sankce za každý den prodlení. Navíc pokud dojde k zesplatnění dluhu, tak je tam ještě pokuta 0,25% z nové jistiny za každý den do zaplacení, u pana Jindřicha je to tedy z částky 108 899 Kč. Z těchto důvodů byla výše dluhu z původních 45 000 Kč v březnu 2019 již 570 000 Kč a na konci května 2020 dokonce 680 000 Kč. Vzhledem k tomu, že pan Jindřich přišel o práci a rozhodl se odjet s manželkou za prací do zahraničí, návrh na zastavení exekuce byl podán až na jaře roku 2020. Krátce poté přišlo usnesení o odkladu exekuce a o samotném zastavení z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto pak v listopadu 2020.

Momentálně je celkový dluh, který pan Jindřich společně se svou ženou má, cca 300 000 Kč. „Přesnou výši dluhu u společnosti Profi Credit po zastavení exekuce zatím neznáme, protože se společnost zatím s vyčíslením neozvala, takže odhad jejich celkového dluhu je v tuhle chvíli opravdu jen odhadem,“ vysvětluje Belšánová. Částka se snížila nejen díky zastavení dluhu u společnosti Profi Credit, ale také díky zastavení exekuce u Help financial, jejichž smlouva taktéž obsahovala rozhodčí doložku. „Navíc totožnou smlouvu jako pan Jindřich s nimi měla uzavřenou i jeho žena. S tou jsme návrh na zastavení podávaly v prosinci a nepochybuji o tom, že bude brzy taktéž zastavena,“ uzavírá poradkyně. Společně s drobnými dlužnými částkami za dopravní podniky, plyn a telekomunikační služby se již jedná o dlužnou částku, u které si manželé musí pečlivě rozmyslet, jestli místo insolvence není vhodnější ji uhradit postupnými splátkami.

Podpora je manželům poskytována v rámci projektu Krotitelé dluhů v Plzeňském a Karlovarském kraji, jehož cílem je zlepšení socioekonomické situace předlužených lidí a zvýšení jejich participace na společenském životě, a to jednak formou oddlužení a jednak snížením závazků o nezákonné pohledávky.


Autor: Tereza Králová

Související články